Dėl ugdymo proceso atnaujinimo ir progimnazijos darbo

Mieli bendruomenės nariai,

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. prasideda ugdymo procesas, kuris vyks nuotoliniu būdu. Informaciją dėl nuotolinio mokymo(si) proceso prašome sekti el. dienyne ir mokyklos svetainėje, skiltyje „Nuotolinis mokymasis“. Mokiniai turi jungtis prie el. dienyno realiu pamokų metu, jeigu mokytojo nenurodyta kitaip.

Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai, bibliotekininkai, dalis administracijos ir raštinės darbuotojų ir toliau dirbs nuotoliniu būdu. Su jais galite susisiekti el. dienynu.

Kiekvieną darbo dieną progimnazijoje nuo 8 val. iki 12 val. dirba vienas administracijos ir vienas raštinės darbuotojas, nuo 12 iki 16 val. progimnazijoje dirbama nuotoliniu būdu.

Visais rūpimais klausimais kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 16 val. galite kreiptis progimnazijos raštinės telefonu (8 5) 2153657 ir raštinės el. paštu rastine@pvileisis.vilnius.lm.lt

Linkėdama kuo stipriausios sveikatos  –
progimnazijos administracija

You may also like...