(Registracija baigta) 2021 m. gruodžio 2 d. 15.00 – 18.00 val. kviečiame  į individualius pokalbius su 1–8 klasių mokytojais dalykininkais

Gerb. tėveliai,

2021 m. gruodžio 2 d. 15.00 – 18.00 val. kviečiame  į individualius pokalbius su 1–8 klasių mokytojais dalykininkais.

Ruošiantis susitikimams su Jūsų vaikus mokančiais mokytojais, kviečiame iš anksto užsiregistruoti, tai galite padaryti nuo lapkričio 26 d. 15 val. iki gruodžio 1 d. 15 val.

Užsiregistravę pokalbiui su mokytoju turėsite 10 min. Apgalvokite iš anksto, ką norėsite aptarti.

Norėdami užsiregistruoti:

  1. Pasirinkdami mokytoją pasitikslinkite el. dienyne, kokie mokytojai moko Jūsų vaiką, ypač dėmesingi būkite registruodamiesi pas užsienio kalbos specialistus, nes klasės  pogrupius moko skirtingi mokytojai.
  2. Zoom nuorodą atsiųs dalyko mokytojas prieš susirinkimą į el. dienyną.
  3. Registruodamiesi nurodykite vaiko vardą, pavardę ir klasę.
  4. Registruotis pas vieną mokytoją galima tik vieną kartą, pasirinkto laiko keisti nėra galimybės.
  5. Kiti vartotojai Jūsų registracijos duomenų nematys.
  6. Rekomenduojame susirašyti pasirinktų susitikimų laikus, kad galėtumėte sekti, pas kokius mokytojus tam tikru metu turite jungtis.
  7. Labai tikimės jūsų supratingumo – nevėluokite į susitikimus su mokytojais, neuždelskite pokalbio, atminkite, kad po Jūsų susitikimo laukia kiti.
  8. Jeigu nematote mygtukų „Rezervuoti“ paspauskite klaviatūroje klavišus ctrl ir .

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad 5–7 klasių mokinių tėvai (globėjai) nebus kviečiami registruotis pas klasės vadovus. Šiuo metu vyksta trišaliai pokalbiai, kurių metu galima aptarti ir dalyko mokymosi klausimus.

1–8 klasių mokinių tėvai (globėjai) gali užsirašyti į mokytojo konsultacijas visus mokslo metus. Mokytojų priėmimo laikus galite matyti el. dienyne, skiltyje Svarbi informacija Mokyklos failai pavadinimu Tėvų konsultavimo laikas.

Vardas, pavardė Dėstomas dalykas val. klasės Nuoroda
Alkauskas Andrius fizika (15.00 – 17.00 val.) 7a1, 7a2, 7a3, 7t1, 7v,

 8a, 8av, 8m, 8t1,8t2 

informacinės technologijos 5av, 5t2, 

7a1, 7a3, 7v

gamta ir žmogus 5t1
žmogaus sauga 5t1, 8t1, 8m
Bareikienė Simona  dailė (15.00 – 17.00 val.) 5a, 5av, 5g, 5t1, 5t2, 5t3, 

6a, 6g, 6t1, 6t2, 6t3, 

7a2, 7a3, 7t1, 7t2, 7v,

8a, 8av, 8m, 8t1, 8t2

Čiučkytė Ingrida biologija (15.00 – 18.00 val.) 7a2, 7v, 8t2
gamta ir žmogus 6a, 5t2, 
žmogaus sauga 8t2
Gailiuvienė Alina tikyba (15.00 – 18.00 val.) 1a, 1b, 1c, 

2a, 2b, 2c,

3a, 3b,

4a, 4b, 

5a, 5av, 5g, 5t1, 5t2, 5t3, 

6a, 6g, 6t1, 6t2, 6t3, 

7a1, 7a2, 7a3, 7t1, 7t2, 7v,

8a, 8av, 8m, 8t1, 8t2

Glaveckaitė Danutė technologijos (15.00 – 17.00 val.) 5av, 5t1, 5t2, 5t3, 

6g, 6a3, 

7a1, 7a2, 7t1, 7t2, 7v

Jarienė Raimonda lietuvių k. (15.00 – 18.00 val.) 7a1
Jasmontienė Gytė Vitalija anglų kalba (15.00 – 18.00 val.) 6t1, 6t3

7a1, 7a2, 7a3, 7v,

Joffė Dainius šokis (15.00 – 18.00 val.) 1a, 1b, 1c, 

2a, 2b, 2c,

3a, 3b,

4a, 4b, 

5a, 5av, 5g, 5t1, 5t2, 5t3

Jončienė Inga kūno kultūra (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5av, 5g, 

6a, 6g, 6t1,

7a2, 7a3, 7v,

8t1, 8t2 

Kairienė Edita geografija (15.00 – 18.00 val.) 6g, 6t2, 

7a2, 7t1, 7v,

8a, 8av, 8m  

Kairienė Rasa lietuvių k. (15.00 – 18.00 val.) 5av, 5t3,

8av, 8m

Lebednykienė Inga matematika (15.00 – 17.00 val.) 6a, 6g, 6t1, 

7a2, 7a3, 

informacinės technologijos 5a
Lekarevičius Juozas technologijos (15.00 – 18.00 val.) 6a, 6g, 6t1, 6t2, 6t3, 

7a1, 7a2, 7a3, 7t1, 7t2, 7v,

8a, 8av, 8m, 8t1, 8t2 

Linkuvienė Laima istorija (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5g, 5t2, 

6t2, 6t3,

7a1, 7a2, 7t1, 

8a, 8av, 8m

Mackevičienė Renata vokiečių k. (15.00 – 17.00 val.) 5t3,

6a, 6g, 6t1, 6t1, 6t2, 6t3

7a1, 7a2, 7t1, 7v, 

8a, 8av, 8m, 8t1, 8t2

Malakauskienė Galina matematika (15.00 – 18.00 val.) 6t2, 6t3, 

7v,

8a, 8m 

Peseckienė Vitalija geografija (15.00 – 17.00 val.) 6a, 6t1, 

7a1, 7a3, 7t2,

8t1, 8t2

Podleckis Deividas etika (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5av, 5g, 5t1, 5t2, 5t3, 

6a, 6g, 6t1, 6t2, 6t3, 

7a1, 7a2, 7a3, 7t1, 7t2, 7v,

8a, 8av, 8m, 8t1, 8t2

Purvaneckienė Aušra anglų k. (15.00 – 17.00 val.) 2a, 2b, 

3a, 3b,

4a, 4b, 4e

Pūdžiuvelienė Ramunė muzika (15.00 – 18.00 val.) 1a, 1b, 1c, 

2a, 2b, 

3a, 3b,

4a, 4b, 4e

Rakauskienė Ernesta anglų k. (15.00 – 17.00 val.) 4a,

5g, 5t2, 

6a, 7t2

8av, 8m, 8t1, 8t2

Rindzevičienė Laima anglų k. (15.00 – 18.00 val.) 4b, 

5g, 5t1,

6g,

7a2, 7t1, 7t2,

8m, 8t1, 8t2

Saulienė Rasa anglų k. (15.00 – 18.00 val.) 5t2,

6g, 6t2, 6t3, 

7t1,

8a, 8t2, 

Simaitienė Danguolė kūno kultūra (15.00 – 18.00 val.) 5t1, 5t2, 5t3,

6t2, 6t3, 

7a1, 7t1, 7t2, 

8a, 8av, 8m

Sinkievič Marta rusų k. (15.00 – 17.00 val.) 6t2, 6t3, 

7a2, 7a3, 7t1, 

8a, 8t1, 8t2

Staskevičienė Vilma technologijos (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5av, 5g, 5t1, 5t2, 5t3,

6a, 6t1, 6t2, 

8a, 8av, 8m, 8t1, 8t2

Statulevičiūtė Toma

 

matematika (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5t3,

7a1, 7t2, 

8t1, 8t2

informacinės technologijos 5g, 5t1
Stukaitė Jurgita anglų kalba (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5av, 5t1, 

6t2, 

7a1, 7a3, 7v, 

8a

Šalkina Jolanta rusų k. (15.00 – 18.00 val.) 6g, 6t1, 6t2,

7a1, 7t2, 

8av, 8m, 8t2 

Šatienė Sandra lietuvių k. (15.00 – 17.00 val.) 6t3, 

7t1, 8t1, 8t2

Ščiukaitienė Rasa chemija (15.00 – 17.00 val.) 8a, 8av, 8m, 8t1, 8t2
gamta ir žmogus 5a, 5av, 

6g, 6t2,

5a, 5av, 

8a, 8av

žmogaus sauga
Šilingaitė-Kričenienė Ugnė vokiečių k. (15.00 – 17.00 val.) 6t3, 

7a3, 7t2, 7t1, 7v,

7av, 7t2, 

8av, 8t2

Šimonytė Ingrida lietuvių k. (15.00 – 17.00 val.) 6a, 6g, 6t2
Taučienė Rima  lietuvių k. (15.00 – 18.00 val.) 5a 5t1, 5t2, 8a
Tautkevičiūtė Patricija muzika (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5av, 5g, 5t1, 5t2, 5t3, 

6a, 6g, 6t1, 6t2, 6t3, 

7a1, 7a2, 7a3, 7t1, 7t2, 7v,

8a, 8av, 8m, 8t1, 8t2

Tomaševska Ana informacinės technologijos (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5av, 5g, 5t1, 5t2, 5t3, 

6a, 6g, 6t1, 6t2, 6t3, 

7a1, 7a2, 7t1

Tomaševskij Andžej informacinės technologijos (15.00 – 18.00 val.) 5t3, 

6a, 6t2, 6t3,

7a2, 7a3, 7t1, 7a2, 7v

Tūrienė Jurgita anglų k. (15.00 – 17.00 val.) 2a, 2b, 2c

3a, 3b

4a, 4b,

5t3,

6a, 6t1, 6t2

Urbutis Džeinaras istorija (15.00 – 18.00 val.) 5av, 5t1, 5t3, 

6a, 6t1, 

7a3, 7t2, 7v, 

8t1, 8t2

Ustinovič Jolianta informacinės technologijos (15.00 – 18.00 val.) 6g, 6t1 
technologijos 5a, 5g
Vaitekūnaitė Daiva etika (15.00 – 17.00 val.) 6a, 6g, 6t1, 6t2, 6t3
Vaitkevičienė Daiva matematika (15.00–17.00 val.) 5av, 5g, 5t2, 8av
Vaznelė Danguolė biologija (15.00 – 17.00 val.)

 

7a1, 7a3, 7t1, 7t2, 

8a, 8av, 8m, 8t1

gamta ir žmogus 5g, 5t2, 6t1 
žmogaus sauga 5g, 5t2
Zaveckaitė Ugnė lietuvių k.  (15.00 – 17.00 val.) 7a2, 7a3, 7t2
Žebialovič Česlava prancūzų k. (15.00 – 17.00 val.) 5t2,

6a, 6g, 6t1, 6t2, 6a3, 

7a1, 7a2, 7a3, 7t1, 7t2, 7v,

8a1, 8av, 8m, 8t1, 8t2

 

                                                      

You may also like...