Antradienis

ANTRADIENIS
Klasė 08:00 08:55 09:50 11:00 12:10 13:05 14:00
5a dorinis ugdymas informatika anglų k. anglų k. lietuvių k. lietuvių k.    
5g lietuvių k. lietuvių k. užsienio1 matematika šokis      
5t1 istorija istorija lietuvių k. klasės val fizinis ugdymas matematika    
5t2 matematika matematika informacinės tech. dorinis ugdymas technolog. technolog.    
5t3 klasės val gamta ir

 žmogus

gamta ir

 žmogus

fizinis ugdymas matematika matematika    
6a1  anglų k. anglų k. užsienio2

 a-p-r-v

lietuvių k. lietuvių k.    
6a2 fizinis ugdymas dorinis ugdymas  dailė užsienio1 A užsienio1 A lietuvių k.    
6a3 užsienio2

a-p-r-v

užsienio2

a-p-r-v

lietuvių k. lietuvių k. matematika geografija    
6t1 gamta matematika matematika dailė gamta    
6t2  užsienio2 a-p-r-v užsienio2

a-p-r-v

 technolog. technolog. dorinis ugd. užsienio1

A-P

užsienio1

A-P

 
6v dailė fizinis ugdymas užsienio2

a-p-r-v

lietuvių k. lietuvių k. klasės val. dor. ugd.  
7a informatika lietuvių k. lietuvių k. biologija dailė fizinis ugdymas matematika  
7av lietuvių k. dailė matematika geografija fizika    
7m technolog. technolog lietuvių k. lietuvių k. fizinio ugdymo dorinis    
7t1 lietuvių k. lietuvių k. fizinis ugdymas matematika matematika dailė informatika  
7t2 matematika lietuvių k. lietuvių k. fizinis ugdymas istorija matematika    
8a1  lietuvių k. biologija klasės val. užsienio2

a-p-r-v

užsienio2

a-p-r-v

   
8a2 žmogaus sauga lietuvių k. biologija užsienio2

a-p-r-v

užsienio2

a-p-r-v

užsienio1 technolog.  
8e fizinis ugdymas fizika dorinis ugdymas matematika matematika užsienio2

a-p-r-v

užsienio2

 a-p-r-v

 
8t1 geografija geografija fizika fizika klasės val. užsienio2

a-p-r-v

užsienio2

a-p-r-v

 
8t2 lietuvių k. matematika istorija geografija geografija užsienio2

 a-p-r-v

užsienio2

 a-p-r-v