Antradienis

 Antradienis
Kl. 1 pamoka 2 pamoka 3 pamoka 4 pamoka 5 pamoka 6 pamoka 7 pamoka
5a1 matematika  anglų k. žmogaus sauga  gamta ir žmogus lietuvių k.  
5a2  kūno kultūra  lietuvių k.  užsienio1  matematika  dorinis ugd.
5a3  matematika  dailė  klasės val. užsienio1  muzika  kūno kultūra
5t1  kūno kultūra  gamta ir žmogus  matematika  muzika  dailė  lietuvių k.
5t2  matematika  užsienio1  istorija  gamta ir žmogus lietuvių k.  klasės val
5v  dailė matematika  lietuvių k.  lietuvių k.  šokis  
6a matematika  dorinis ugdymas užsienio2

 P-R-V

 užsienio1  gamta ir žmogus  lietuvių k.  
6av  lietuvių k.  užsienio2

A-P-R-V

matematika  klasės val. technologijos technologijos  
6m klasės val geografija užsienio2

P-R-V

matematika lietuvių k. kūno kultūra  
6t1  geografija užsienio2

 A-P-R-V

 dailė matematika  klasės val. lietuvių k  gamta ir žmogus
6t2  klasės val užsienio2

A-P-R-V

 muzika  dailė  lietuvių k. matematika  
7a1   lietuvių k.  muzika  kūno kultūra  užsienio2

A-V-P-R

 užsienio1  biologija  
7a2  užsienio1 matematika geografija užsienio2

 A-V-P-R

 klasės val.  dorinis ugd.  
7e  istorija  geografija  lietuvių k.  kūno kultūra matematika užsienio2

 A-P-R-V

 
7t1  lietuvių k.  fizika  technologijos technologijos matematika užsienio2

A-P-R-V

 
7t2  fizika  matematika  lietuvių k. lietuvių k.  geografija užsienio2

A-P-R-V

 kūno kultūra
8a1 užsienio2

A-V-P-R

 lietuvių k. užsienio1 geografija matematika užsienio1 rusų k.
8h užsienio2

A-V-P-R

 kūno kultūra lietuvių k. matematika užsienio1

 P-A-V

geografija lietuvių k.
8m užsienio2

A-V-P-R

 istorija dorinis ugdymas geografija užsienio1

P-A-V

matematika  pap. muzika
8t užsienio2

 A-V-P-R

lietuvių k.  fizika lietuvių k. užsienio1

P-A-V

matematika  

geografija