Antradienis

Antradienis

Klasė 1 pamoka 2 pamoka 3 pamoka 4 pamoka 5 pamoka 6 pamoka 7 pamoka
5a  anglų k.  matematika matematika  lietuvių k. lietuvių k.  anglų k.
5av  lietuvių k.  matematika  dorinis ugd.  šokis  fizinis ugd.
5g  gamta ir žmogus gamta ir žmogus  fizinis ugdymas  užsienio1  matematika    
5t1  technologijos technologijos  matematika matematika  žmogaus sauga  lietuvių k.  
5t2  matematika  lietuvių k. lietuvių k.  dorinis ugdymas  fizinis ugdymas    
t3  dorinis ugd  užsienio1 a-v  lietuvių k. lietuvių k.  klasės val    
6a  lietuvių k.  matematika  klasės val.  geografija  anglų k.
6g  geografija  užsienio1 A užsienio1 A  lietuvių k. lietuvių k.  matematika  dailė
6t1  matematika  fizinis ugdymas  istorija  dailė  muzika  gamta  
6t2  muzika  geografija geografija  matematika matematika  fizinis ugdymas  
6t3  lietuvių k.  matematika  geografija  technologijos technologijos
7a1  matematika  istorija užsienio2 A-V-P-R užsienio2 A-V-P-R  anglų k.1  matematika  dorinis ugd.
7a2  užsienio1  lietuvių k.  istorija  muzika  lietuvių k.  užsienio1
7a3 7a3t2 užsienio2 7a3t2 užsienio2  muzika  istorija  matematika  fizika  fizinio ugdymo
7t1  fizinis ugdymas  fizika  matematika matematika  lietuvių k. lietuvių k.  
7t2 7a3t2 užsienio2 7a3t2 užsienio2  lietuvių k. lietuvių k.  geografija  technologijos technologijos
7v fizinis ugdymas istorija 7a1v užsienio2 A-V-P-R 7a1v užsienio2 A-V-P-R  geografija  dailė
8a  lietuvių k. fizinis ugdymas matematika fizika užsienio2 A-V-P-R dorinis ugdymas  
8av fizika 8dailė technologijos biologija lietuvių 08avt1t2 užsienio2 A-P-R-V 08avt1t2 užsienio2 A-P-R-V
8m matematika lietuvių k dailė fizinis ugdymas užsienio2 A-V-P-R istorija  
8t1 geografija dorinis ugd. biologija matematika matematika 08avt1t2 užsienio2 A-P-R-V 08avt1t2 užsienio2 A-P-R-V
8t2 istorija geografija lietuvių k. fizinis ugdymas dailė 08avt1t2 užsienio2 A-P-R-V 08avt1t2 užsienio2 A-P-R-V