Antradienis

Antradienis
Kl. 1 pamoka 2 pamoka 3 pamoka 4 pamoka 5 pamoka 6 pamoka 7 pamoka
5a1 kūno kultūra dailė matematika lietuvių k. gamta ir žmogus  
5av matematika gamta ir žmogus kūno kultūra užsienio1

A-V

muzika lietuvių k.
5m dailė matematika užsienio1 muzika lietuvių k. kūno kultūra
5t1 pap. matematika lietuvių k. dailė matematika kūno kultūra užsienio1

A-P

5t2 klasės val. matematika lietuvių k. užsienio1

A-V

gamta ir žmogus pap.

matematika

6a1 informatika matematika užsienio2

P-R-V

gamta ir žmogus lietuvių k. geografija  klasės val.
6a2 kūno kultūra  anglų k.  

P-R-V

matematika istorija anglų k. gamta ir

žmogus

6e  lietuvių k. matematika geografija užsieno2

 A-P-R-V

užsienio1

 A-P

dailė
6t1  gamta ir

žmogus

technologijos technologijos užsieno2

 A-P-R-V

užsienio1

 A-P

lietuvių k.  
6t2  muzika geografija užsienio1

A-V

užsieno2

 A-P-R-V

matematika  
7a1  užsienio2

A-V-P-R

lietuvių k. geografija matematika anglų k.  muzika  lietuvių k.
7h užsienio2

A-V-P-R

dailė matematika technologijos technologijos biologija užsienio1

A-V-P

7m užsienio2

A-V-P-R

muzika dailė geografija matematika klasės val.  užsienio1

A-V-P

7t užsienio2

A-V-P-R

lietuvių k. biologija matematika  

klasės val.

informatika užsienio1

A-V-P

8a1 lietuvių k. fizika matematika anglų k. dailė  istorija užsienio2

A-V-P-R

8a2 matematika geografija anglų k. dailė lietuvių k. lietuvių k. užsienio2

 A-V-P-R

8av geografija matematika lietuvių k. fizika istorija užsienio2-

 A-V-P-R

 
8e istorija užsienio1

P-A-V

muzika matematika geografija užsienio2-

A-V-P-R

 
8m lietuvių k. užsienio1

 P-A-V

istorija dailė matematika užsienio2-

V-P-R

pap. muzika
8t  dailė užsienio1

 P-A-V

lietuvių k. kūno kultūra informatika matematika užsienio2

A-V-P-R