Category: Projektai

Dalyvaujamojo biudžeto projektas įpusėjo!

Džiaugiamės aktyviais progimnazijos 5–8 klasių mokiniais, kurie, neskaičiuodami savo laiko, drąsiai ėmėsi lyderystės, siūlė ir generavo idėjas, jas detaliai aprašė, apipavidalino. Kviečiame mokyklos bendruomenę susipažinti su komisijos atrinktomis idėjomis, kurių įgyvendinimas visai mokinių bendruomenei...

Integruotų patirtinio ugdymo veiklų įgyvendinimas

Įgyvendindama projektą „Kokybės krepšelis“ progimnazija siekė stiprinti aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymą. Viena iš veiklų šiam uždaviniui įgyvendinti buvo integruotų patirtinio ugdymo veiklų planavimas ir išbandymas. Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu progimnazijoje buvo suplanuota ir įgyvendinta...

Čiurlionio takais

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos ketvirtų klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų Almantės Mankauskienės, Ramunės Pūdžiuvelienės, Laimos Darulienės ir Birutės Petrauskienės dalyvavo ilgalaikiame projekte „Čiurlionio takais“. Projekto metu mokiniai klausėsi M. K. Čiurlionio sukurtos muzikos, jo paveiksluose...

Projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų dienoraštis

 Vilniaus Petro Vileišio progimnazija jau antrus metus dalyvauja Europos Sąjungos fondų finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“ ir įgyvendina suplanuotas veiklas, skirtas stiprinti mokinių socialinį emocinį ugdymą ir aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymą. Visi mūsų mokyklos 5–8...

„Kokybės krepšelis“ kaip galimybė kurti unikalias ugdymo patirtis

Vilniaus Petro Vileišio progimnazija dalyvauja Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“. Naudodama projekto skirtas lėšas progimnazija  siekia sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti akademinės pažangos ir socialinės emocinės brandos. Kuriant mokyklos veiklos...

Mokomės mieste: kultūros įvairovių pėdsakais

Gegužės 19 d. progimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena „Mokomės mieste: kultūros įvairovių pėdsakais“. Kiekviena klasė ieškojo skirtingų tautų paliktų pėdsakų Vilniuje. Penktokai keliavo žydų takais, šeštokai ieškojo vokiečių palikimo, septintokai sekė karaimų pėdsakais, o...

Socialinių emocinių ir karjeros ugdymo užsiėmimai

Balandį sėkmingai startavo, o gegužę tęsiami socialinių emocinių ir karjeros ugdymo (SE‘KU) užsiėmimai 1–8 klasėse. Tai mokyklos lygmens geros savijautos programa, kuriuos veda progimnazijos švietimo pagalbos specialistės A. Keršytė, E. Vainoriūtė, E. Dovidaitytė. Šių...