Category: Projektai

„Kokybės krepšelis“ kaip galimybė kurti unikalias ugdymo patirtis

Vilniaus Petro Vileišio progimnazija dalyvauja Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“. Naudodama projekto skirtas lėšas progimnazija  siekia sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti akademinės pažangos ir socialinės emocinės brandos. Kuriant mokyklos veiklos...

Mokomės mieste: kultūros įvairovių pėdsakais

Gegužės 19 d. progimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena „Mokomės mieste: kultūros įvairovių pėdsakais“. Kiekviena klasė ieškojo skirtingų tautų paliktų pėdsakų Vilniuje. Penktokai keliavo žydų takais, šeštokai ieškojo vokiečių palikimo, septintokai sekė karaimų pėdsakais, o...

Socialinių emocinių ir karjeros ugdymo užsiėmimai

Balandį sėkmingai startavo, o gegužę tęsiami socialinių emocinių ir karjeros ugdymo (SE‘KU) užsiėmimai 1–8 klasėse. Tai mokyklos lygmens geros savijautos programa, kuriuos veda progimnazijos švietimo pagalbos specialistės A. Keršytė, E. Vainoriūtė, E. Dovidaitytė. Šių...

Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje

Mokomės tyrinėdami Nuo mokslo metų pradžios Vilniaus Petro Vileišio progimnazija dalyvauja programoje „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“. Programą įgyvendina asociacija „Kūrybinės jungtys“ bendradarbiaudama su Vilniaus miesto savivaldybe ir Vilniaus švietimo pažangos centru. Kovo 17 d....

Išlaisvinam savo kūrybiškumą!

Vilniaus Petro Vileišio progimnazija jau trečius įgyvendina ilgalaikę projektinę veiklą septintose klasėse. Organizuojant šią veiklą siekiama sudaryti galimybę  mokiniams tobulinti bendradarbiavimo, planavimo, kūrybiškumo, nuoseklaus veikimo gebėjimus, ugdytis atsakomybę už savo indėlį ir bendro darbo...

Bendruomenės sutelktumo ir supervizijų užsiėmimai

       Mokyklos pedagogai balandžio ir gegužės mėnesiais  turi galimybę dalyvauti grupinėje supervizijoje, kuriuos veda asmenybės ugdymo psichologė, įvairių praktinių mokymų autorė ir lektorė Asta Blandė. Supervizijų metu pedagogai bendrauja asmeniniais arba su jų darbu...

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas

        Kovo mėnesį mūsų mokyklos bendruomenė pradėjo įgyvendinti suplanuotas Kokybės krepšelyje numatytas veiklas. Kovo 1 dieną administracijos, raštinės ir pedagoginiai darbuotojai dalyvavo emocinio intelekto mokymuose „Emocinis atsparumas. Praktinės rekomendacijos“, kovo 22 dieną tęsė mokymus...

Kalėdų belaukiant integruotos veiklos

       Gruodžio 1–3 dienomis pradinukams vyko integruota muzikos – dailės ir technologijų bei dorinio ugdymo pamokos. Pamokų metu prisiminė Kūčių ir Šv. Kalėdų tradicijas bei papročius, dainavo advento dainas, giedojo giesmes, kalbėjo kokie papuošimai...

Daugiau tyrinėjimo – daugiau gilaus ir prasmingo mokymosi drauge!

Nuo šių mokslo metų pradžios Vilniaus Petro Vileišio progimnazija dalyvauja tęstinėje programoje „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“. Programa siekiama ugdyti ir atskleisti mokinių ir mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą, padėti mokykloms kurti XXI amžiaus savastį atliepiantį...