Klasių auklėtojai

Klasė (Nr.) Vadovas Mokinių sk.
1a Baublienė Ona 25
1b Ugnė Šilingaitė – Kričenienė 23
2a Čerepovienė Jūratė  20
2b Jasmina Puchalska  18
2e Nijolė Maslianikienė  26
3a Varneckienė Ingrida 23
3b Juliana Seniut 23
3e Rubinienė Vida 24
4a Darulienė Laima 27
4e Rasa Paukštienė 27
5a Jurgita Stukaitė 26
5av Ernesta Rakauskienė 24
5m Patricija Tautkevičiūtė 24
5t1 Toma Statulevičiūtė 28
5t2 Vilma Staskevičienė 28
6a1 Danguolė Simaitienė  24
6a2 Inga Jončienė  27
6e Aurelija Štrimaitienė 24
6t1 Rasa Saulienė 29
6t2 Laima Rindzevičienė  27
7a1 Kairienė Edita 26
7h Šalomskienė Jolita 28
7m Jasmontienė Gytė V. 27
7t Malakauskienė Galina 26
8a1 Vaznelė Danguolė 23
8a2 Jurgutis Dainius 20
8av Mackevičienė Renata 20
8e Laima Linkuvienė 24
8m Rasa Ščiukaitienė 24
8t Alkauskas Andrius 22