Klasių auklėtojai

Klasė (Nr.) Vadovas Mokinių sk. El. paštas
1a Čerepovienė Jūratė  22 juratecerepoviene@gmail.com
1b Jasmina Puchalska  18
1c  Jurgelevičienė Rūta  24 rutalobin@gmail.com
2a Varneckienė Ingrida 21
2b Juliana Seniut 19
2e Rubinienė Vida 24
3a Darulienė Laima 28
3e Meidus Žydrūnas 27
4a Nijolė Maslianikienė 25
4b Baublienė Ona 24 o.biveine@gmail.com
4e Ugnė Šilingaitė – Kričenienė 23
5a1 Danguolė Simaitienė  25
5a2 Inga Jončienė  26
 5e Aurelija Štrimaitienė 22  strimaitiene.aurelija@gmail.com
5t1 Rasa Saulienė 28
5t2 Laima Rindzevičienė  29  sukeviciute.laima@gmail.com
6a1 Kairienė Edita 21 kaiedita@gmail.com
6a2 Grigelis Saulius 18
6h Šalomskienė Jolita 21 jolitaa37@gmail.com
6m Jasmontienė Gytė V. 22 gyte.jasmontiene@gmail.com
6t Malakauskienė Galina 25 galina.matematika@gmail.com
7a1 Vaznelė Danguolė 23 biologijadanguole@gmail.com
7a2 Jurgutis Dainius 20
7av Mackevičienė Renata 23
7e Penkauskaitė Urtė 24 u.penkauskaite@gmail.com
7m Rasa Ščiukaitienė 25
7t Alkauskas Andrius 22 alkauskas.andrius@gmail.com
8a1 Stukaitė Jurgita 24
8a2 Lebednykienė Inga 23 lebednykiene.inga@gmail.com
8e Žebialovič Česlava 25
8m Urbutis Džeinaras 28
8t Čiučkytė Ingrida 25 i.ciuckyte@vileisis.lt
8v Baublytė Jurgita 23