Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės

VILNIAUS PETRO VILEIŠIO PROGIMNAZIJOS

BIBLIOTEKOS – INFORMACIJOS CENTRO NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIAIS IR INTERNETU TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi kompiuteriais ir internetu Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos bibliotekoje – informacijos centre (toliau – Biblioteka) tvarką, vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Bibliotekoje esantys kompiuteriai skirti informacijos paieškai interneto tinkluose, Nacionalinės bibliotekos duomenų bazėse ir kompaktiniuose diskuose (CD-ROM, DVD ir kt), darbui su elektroniniu dienynu, informacijos atsispausdinimui.
3. Nemokamai naudotis kompiuteriais gali visi progimnazijos bendruomenės nariai, susipažinę su šiomis taisyklėmis.

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

4. Bibliotekos esančiais kompiuteriais gali naudotis visi progimnazijos bendruomenės nariai.
5. Vadovėlių saugykloje esančiais kompiuteriais gali naudotis tik mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai.
6. Vartotojas, norintis naudotis kompiuteriu, privalo apie tai informuoti bibliotekos darbuotoją.
7. Darbuotojas vartotojui nurodo laisvą darbo vietą. Vartotojai dirba po vieną.
8. Interneto paslaugos progimnazijos bibliotekoje yra nemokamos.
9. Pirmenybė naudotis kompiuteriu teikiama norintiems atsispausdinti dokumentus.

III. VARTOTOJŲ TEISĖS

10. Įspėjęs bibliotekos darbuotoją vartotojas gali įrašyti surinktą informaciją į kompiuterinę laikmeną tam skirtuose kompiuteriuose.
11. Įspėjęs bibliotekos darbuotoją vartotojas gali išsispausdinti reikiamą dokumentą. Dokumento spausdinimas – mokama paslauga.
12. Vartotojai neturi teisės:
12.1. naudotis kompiuteriais ne informacijos paieškos tikslais, žaisti žaidimus, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją (žr. Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus);
12.2. įrašyti savo laikmenų duomenis lokaliame kompiuterio diske;
12.3. naudotis interneto diskusijų forumais.

IV. VARTOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

13. Vartotojai, naudodamiesi interneto paslaugomis bei kompiuteriais, privalo laikytis šių Taisyklių, galiojančių progimnazijos bibliotekos – informacinio centro skaitytojų aptarnavimo taisyklių, bei progimnazijos vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo taisyklių.
14. Už Taisyklių pažeidimą vartotojams taikomos progimnazijos bibliotekos – informacinio centro skaitytojų aptarnavimo taisyklėse numatytos nuobaudos.