Pirmadienis

Pirmadienis

Klasė 1 pamoka 2 pamoka 3 pamok 4 pamoka 5 pamoka 6 pamoka 7 pamoka
5a  anglų k.  klasės val.  istorija  matematika  fizinis ugdymas  istorija
5av  lietuvių k.  užsienio A-V  fizinis ugd.  dailė  matematika  istorija
5g  lietuvių k.  žmogaus sauga  lietuvių k.  muzika  dailė  matematika
5t1  istorija  lietuvių k.  užsienio1 A-V  matematika  fizinis ugdymas  užsienio1 A-V
5t2  klasės val  matematika  užsienio1 A-P  žmogaus sauga  lietuvių k.  užsienio1 A-P
5t3  matematika matematika  užsienio1 a-v užsienio1 a-v  gamta ir žmogus  lietuvių k.
6a  matematika  fizinis ugdymas  muzika  istorija  lietuvių k.  technologijos  technologijos
6g technologijos technologijos gamta ir žmogus gamta ir žmogus 6g dorinis ugdymas
6t1 užsienio1 A-V  matematika lietuvių k  klasės val. užsienio1 A-V  geografija  fizinis ugdymas
6t2  gamta ir žmogus  lietuvių k.  matematika  dorinis ugd.  užsienio1 A-P
6t3  matematika matematika  lietuvių k.  istorija  gamta ir žmogus  dorinis  fizinis ugdymas
7a1  fizinis ugd.  dailė  geografija  anglų k.1  istorija  matematika  klasės val.
7a2  fizinis ugd.  geografija  technologijos technologijos  biologija  dailė
7a3  geografija geografija  matematika  fizinio ugdymo  lietuvių k. lietuvių k.  užsienio1
7t1  biologija  muzika  fizinis ugdymas  geografija  matematika  lietuvių k. 7vt1 užsienio1 A-P-V
7t2  užsienio1 užsienio1  klasės val.  fizinis ugdymas  matematika  biologija
7v  geografija  lietuvių k.  istorija  matematika  fizika  pap.užsienio1 7t1 užsienio1 A-P-V
8a  dailė  istorija  lietuvių k. lietuvių k. geografija  matematika
8av  istorija  fizika  matematika  lietuvių lietuvių  fizinis ugdymas
8m muzika fizinis ugdymas lietuvių k fizika matematika klasės val.
8t1  lietuvių k.  istorija  dailė  užsienio1 A-P  muzika  fizika
8t2  fizika  chemija  matematika  lietuvių k.  technologijos  fizinis ugdymas