Pirmadienis

Pirmadienis
Kl. 1 pamoka 2 pamoka 3 pamoka 4 pamoka 5 pamoka 6 pamoka 7 pamoka
5a1 lietuvių k. fizinis ugd. matematika istorija anglų k. klasės val. /////
5a2 istorija gamta ir žmogus lietuvių k. užsienio1 matematika žmogaus sauga /////
5a3 gamta ir žmogus fizinis ugd. matematika lietuvių k. istorija informatika /////
5t1 užsienio1

A-P-V

istorija lietuvių k. matematika gamta ir žmogus /////  
5t2 istorija technologijos technologijos matematika informacinės tech. fizinis ugd. /////
5v užsienio1

A-P-V

lietuvių k. matematika gamta ir žmogus fizinis ugd. dor. ugd. /////
6a fizinis ugd. lietuvių k. dorinis ugdymas lietuvių k. matematika technologijos technologijos
6av geografija matematika lietuvių k. anglų k.- vokiečių k. fizinis ugd. istorija /////
6m lietuvių k. lietuvių k. fizinis ugd. gamta užsienio1 /////  
6t1  lietuvių k. lietuvių k. fizinis ugd. dorinis ugdymas matematika užsienio1

A-P

/////
6t2 matematika gamta ir žmogus istorija anglų k.- vokiečių k. lietuvių k. fizinis ugd. /////
7a1  lietuvių k. dorinis ugdymas matematika informatika dailė anglų k. /////
7a2 užsienio1 A dailė lietuvių k. lietuvių k. matematika biologija /////
7e dailė matematika užsienio1

A-P

lietuvių k. lietuvių k. istorija /////
7t1 fizinis ugd. geografija užsienio1

A-P

matematika lietuvių k. lietuvių k. dorinis ugd.
7t2 dor. ugd. matematika informatika technologijos technologijos užsienio1

A-V

/////
8a1 fizika matematika dailė fizinis ugd. istorija lietuvių k. chemija
8h matematika užsienio1

P-A-V

chemija istorija lietuvių k. /////  
8m matematika užsienio1

P-A-V

fizika dailė chemija /////  
8t matematika užsienio1

P-A-V

geografija chemija dorinis ugd. /////