Pirmadienis

 Pirmadienis
Kl. 1 pamoka 2 pamoka 3 pamoka 4 pamoka 5 pamoka 6 pamoka 7 pamoka
5a1  lietuvių k.  kūno kultūra  matematika  istorija  anglų k.  klasės val.
5a2 istorija  gamta ir žmogus  lietuvių k.  užsienio1 matematika  žmogaus sauga  
5a3  gamta ir žmogus  lietuvių k.  lietuvių k.  matematika  istorija informatika  
5t1  užsienio1 A-P-V  istorija  matematika  lietuvių k.  gamta ir žmogus    
5t2  istorija technologijos  technologijos  matematika  informatika  kūno kultūra  
5v užsienio1 A-P-V  lietuvių k.  matematika  gamta ir žmogus  kūno kultūra  dor. ugd.  
6a  kūno kultūra  lietuvių k.  istorija  klasės val.  matematika  technologijos technologijos
6av  geografija  

matematika

 lietuvių k.  anglų k.- vokiečių k.  kūno kultūra  istorija  
6m  

lietuvių k.

 

lietuvių k.

 kūno kultūra gamta užsienio1  
6t1   

lietuvių k.

 istorija  kūno kultūra  dorinis ugdymas  matematika  užsienio1

A-P

 
6t2  matematika gamta ir žmogus istorija užsienio1

A-V

lietuvių k.  kūno kultūra  
7a1   lietuvių k. geografija matematika  

informatika

dailė  anglų k.1  
7a2  užsienio1 dailė lietuvių k. lietuvių k.  matematika  biologija  
7e  dailė matematika užzsienio1

A-P

 lietuvių k.  lietuvių k.  istorija  
7t1  kūno kultūra informatika užsienio1

A-P

 

matematika

lietuvių k.  

lietuvių k.

 dorinis ugd.
7t2  dor. ugd. matematika informatika  technologijos  technologijos užsienio1 A-V  
8a1 fizika matematika dailė  

kūno kultūra

 istorija  

lietuvių k.

 chemija
8h  matematika užsienio1

 P-A-V

chemija istorija  lietuvių k.  
8m  matematika  

užsienio1

 P-A-V

fizika  dailė  chemija  
8t  matematika  užsienio1

 P-A-V

 Geografija  chemija  dorinis ugd.