Trečiadienis

Trečiadienis
Kl. 1 pamoka 2 pamoka 3 pamoka 4 pamoka 5 pamoka 6 pamoka 7 pamoka
5a1 informatika gamta ir žmogus lietuvių k. matematika šokis dorinis ugdymas
5a2 gamta ir žmogus technologijos technologijos matematika lietuvių k.    
5a3 šokis gamta ir žmogus dorinis ugd. lietuvių k. matematika žmogaus sauga
5t1 matematika lietuvių k. lietuvių k. informatika dorinis ugd žmogaus sauga
5t2 muzika žmogaus sauga lietuvių k. matematika užsienio1  
5v istorija muzika užsienio1

 A-V

lietuvių k. informatika kūno kultūra
6a matematika informatika kūno kultūra lietuvių k. geografija istorija  
6av dor. ugd. geografija lietuvių k. užsienio1 muzika matematika gamta ir žmogus
6m istorija dorinis užsienio1 lietuvių k. matematika informatika kūno kultūra
6t1  matematika kūno kultūra geografija muzika lietuvių k. lietuvių k.  
6t2 kūno kultūra matematika informatika užsienio1 lietuvių k. lietuvių k. geografija
7a1  klasės val. užsienio1 istorija biologija matematika kūno kultūra  
7a2 matematika istorija muzika fizika lietuvių k. technologijos technologijos
7e biologija matematika fizika technologijos technologijos užsienio1

A-P

užsienio1

A-P

7t1 geografija matematika kūno kultūra istorija biologija užsienio1

A-P

užsienio1

A-P

7t2 lietuvių k. užsienio1

A-V

matematika biologija dailė lietuvių k. muzika
8a1 lietuvių k. biologija chemija dorinis ugd. užsienio1 klasės val.  
8h lietuvių k. istorija matematika dailė chemija fizika klasės val
8m lietuvių k. lietuvių k. istorija chemija 8m kūno kultūra muzika informatika
8t lietuvių k. lietuvių k. matematika kūno kultūra Istorija dailė chemija