Trečiadienis

Trečiadienis
Kl. 1 pamoka 2 pamoka 3 pamoka 4 pamoka 5 pamoka 6 pamoka 7 pamoka
5a1 lietuvių k. gamta ir žmogus žmogaus sauga lietuvių k. matematika šokis /////
5a2 gamta ir žmogus technologijos technologijos matematika lietuvių k. /////
5a3 klasės val. gamta ir žmogus dorinis ugd. lietuvių k. matematika žmogaus sauga /////
5t1 matematika lietuvių k. lietuvių k. informatika dorinis ugd. žmogaus sauga /////
5t2 muzika žmogaus sauga lietuvių k. matematika užsienio1 /////
5v istorija šokis pap.užsienio A-V lietuvių k. informatika fizinis ugd. /////
6a matematika informatika kūno kultūra klasės val. geografija istorija /////
6av dor.ugd. fizinis ugd. muzika anglų k.- vokiečių k. lietuvių k. matematika  gamta ir žmogus
6m užsienio1 klasės val istorija lietuvių k. matematika informatika fizinis ugd.
6t1  geografija fizinis ugd. matematika muzika lietuvių k. istorija /////
6t2 matematika geografija informatika anglų k.- vokiečių k. lietuvių k. lietuvių k. fizinis ugd.
7a1  klasės val. anglų k. geografija biologija matematika fizinis ugd. /////
7a2 matematika  istorija geografija  fizika  muzika technologijos technologijos

  

7e biologija matematika fizika technologijos technologijos užsienio1

A-P

užsienio1

 A-P

7t1 informatika matematika klasės val. istorija biologija užsienio1 A-P užsienio1

A-P

7t2 užsienio1

A-V

 matematika lietuvių k. klasės val. dailė biologija muzika
8a1  lietuvių k.  biologija  chemija  klasės val.  anglų k.  dorinis ugd. /////
8h  lietuvių k.  istorija  matematika  geografija  chemija  fizika  dailė
8m  lietuvių k. lietuvių k. istorija  chemija  fizinis ugd. muzika  biologija
8t  lietuvių k. lietuvių k.  matematika  fizinis ugd.  Istorija  dailė  chemija