Trečiadienis

Trečiadienis

Klasė 1 pamoka 2 pamoka 3 pamoka 4 pamoka 5 pamoka 6 pamoka 7 pamoka
5a žmogaus sauga dailė informatika gamta ir žmogus gamta ir žmogus fizinis ugdymas  
5av matematika matematika muzika klasės val.  informatika užsienio A-V  
5g šokis dorinis ugd. matematika lietuvių k. istorija  klasės val.  
5t1 muzika gamta ir žmogus šokis lietuvių k. matematika
5t2 lietuvių k. lietuvių k. technologijos technologijos gamta ir žmogus gamta ir žmogus  
5t3 technologijos technologijos žmogaus sauga matematika muzika fizinis ugdymas  
6a fizinis ugdymas informatika gamta ir žmogus dailė istorija dorinis ugdymas anglų k.
6g lietuvių k. istorija geografija matematika fizinis ugdymas muzika  
6t1 istorija matematika lietuvių k lietuvių k technologijos technologijos  
6t2 istorija istorija užsienio1 A-P užsienio1 A-P lietuvių k lietuvių k fizinis ugdymas
6t3 lietuvių k. lietuvių k. geografija matematika fizinis ugdymas užsienio1 užsienio1
7a1 fizinis ugd. lietuvių k. lietuvių k. biologija matematika geografija  
7a2 geografija fizinis ugd. istorija informatika lietuvių k. matematika matematika
7a3 lietuvių k. lietuvių k. istorija dorinis matematika kl-val  
7t1 matematika geografija dailė fizinis ugdymas užsienio1 A-P-V informatika
7t2 matematika fizinis ugdymas dor. ugd. geografija užsienio1 matematika  
7v informatika biologija lietuvių k. fizinis ugdymas užsienio1 A-P-V ietuvių k. klasės val.
8a matematika biologija fizinis ugdymas  muzika geografija istorija technologijos
8av 8avt2 užsienio1 8avt2 užsienio1 chemija matematika dorinis ugdymas klasės val  
8m biologija chemija užsienio1 P-A užsienio1 P-A matematika fizika dorinis ugdymas
8t1 Geografija matematika fizinis ugdymas lietuvių k. lietuvių k. Istorija klasės val.
8t2 8avt2 užsienio1 8avt2 užsienio1 matematika biologija žmogaus sauga chemija istorija