Metų apdovanojimai: pagerbti ir nominuoti mokytojai, mokyklos vardą garsinę respublikos mastu

WordPress Image Gallery Plugin

Už puikius mokinių rezultatus tarptautinėse, respublikinėse, miesto olimpiadose bei aukštus mokinių pasiekimus, už EMA pratybų sudarymą bei mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu
Galina Malakauskienė

Už vadovėlio „Literatūra 7 klasei“ parengimą, seminarų vedimą respublikos mokytojams bei mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu 
Jolita Šalomskienė ir Lina Misiuvienė

Už mokinių aukštus vokiečių kalbos pasiekimus bei DSD egzamino rezultatus.
Birutė Marijona Terminienė

Už nacionalinio lygmens ekspertinę veiklą vertinant Švietimo ir mokslo ministerijos teikiamus vadovėlius bei mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu.
Ingrida Čiučkytė

Už technologijų parengtus vadovėlius „Technologija. Elektronika“ 5-10 klasėms, seminarų vedimą respublikos mokytojams bei mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu.
Juozas Lekarevičius

Už puikius mokinių rezultatus respublikinėje Česlovo Kudabos vardo geografijos olimpiadoje bei geografijos pratybų 7 klasei parengimą ir mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu.
Vitalija Peseckienė

Už puikius mokinių rezultatus respublikinėje bei miesto prancūzų olimpiadose ir mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu.
Urtė Penkauskaitė

Už knygų Kalėdų organizavimą mieste, seminarų vedimą apie MOBIS sistemą bei mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu
Gedailė Overlingienė

Už mokinių pasiekimus respublikiniuose ir miesto konkursuose bei mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu
Ona Baublienė

Už puikius mokinių pasiekimus BEBRO konkurse ir mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu.
Laima Darulienė

Už mokinių kūrybiškumo skatinimą bei puikius mokinių pasiekimus respublikiniame konkurse ir mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu
Tadas Traidaras

Už ilgametį ir nuoširdų darbą mokykloje
Jolianta Ustinovič

Už draugiškumą ir profesionalumą
Andrius Alkauskas, Rasa Ščiukaitienė, Aurelija Štrimaitienė

Už sportiškumo ugdymą
Pradinių klasių mokytojas Žydrūnas Meidus
Už teigiamų pokyčių mokykloje inicijavimą ir įgyvendinimą
L.e.p. direktorė Asta Turskienė

You may also like...