Apie mus

Vilniaus Petro Vileišio progimnazija – bendruomenė, gyvenanti visavertį, prasmingą gyvenimą.

Mūsų mokykla – vieta, kurioje mokoma ir mokomasi.

Mokykloje yra daug puikių mokytojų. Tarp jų lietuvių literatūros, technologijų, istorijos vadovėlių autoriai bei jų recenzentai, standartizuotų testų ir elektroninių pratybų rengėjai, įvairių respublikinių vertinimo komisijų nariai.

Mokiniai  jau nuo antros klasės turi galimybę rinktis mokytis  vienos iš trijų užsienio kalbų: anglų, vokiečių ar prancūzų. Tomas Venclova – Lietuvos poetas, publicistas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, profesorius – yra pasakęs:  „kalbos atveria duris į kitas kultūras, o kiekviena kultūra yra įdomi ir plečia akiratį“. Tai suvokiant, mokykloje yra organizuojamas įvairių dalykų ir užsienio kalbų integruotas mokymas. Pasirinkus anglų kalbą, jos mokomasi ir per technologijų, istorijos, etikos, šokio bei dailės pamokas. Vokiečių kalbos mokomasi  per dailės, biologijos, technologijų, pasaulio pažinimo pamokas. Prancūzų kalbos įgūdžius galima susiformuoti per dailės, pasaulio pažinimo, informatikos ir matematikos pamokas. Įvairiuose tarptautiniuose kalbų konkursuose mūsų mokiniai dažnai laimi prizines vietas.

Jei ateitis siejama su tiksliaisiais mokslais, nuo penktos klasės galima rinktis pagilintą matematikos mokymąsi: ugdytis loginį mąstymą, dalyvauti įvairiuose tiek Lietuvos, tiek tarptautiniuose matematikos konkursuose bei olimpiadose. Mūsų mokiniai labai dažnai tampa tokių renginių laimėtojais ar laureatais. 2017 metais tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea“ mūsų mokyklai buvo suteiktas GERIAUSIŲ MATEMATIKŲ MOKYKLOS vardas.

Technologijų pamokose mokomasi programavimo ir robotikos pagrindų.

Daugelis mūsų mokyklos absolventų sėkmingai įstoja ir mokosi Vilniaus Licėjuje ar kitose prestižinėse gimnazijose.

Mūsų mokykla –  vieta, kur atsiskleidžia kuriantys žmonės.

Mokykloje  galima dainuoti chore, šokti sportinių šokių klube „CafeLatino Vilnius“ , vaidinti teatro studijoje, išreikšti save tapant ar kuriant keramikos dirbinius – savo kūrybiniais pasiekimais džiuginti aplink esantį pasaulį, pakylėti ne tik savo, bet ir kito, greta esančio, dvasią.

Mūsų mokykla –  vieta, kur skiepijamas fizinio aktyvumo poreikis, nusiteikimas ieškoti, bandyti ir rasti fizinio ugdymosi įvairovę.

Ir per kūno kultūros pamokas, ir per pertraukas, ir po pamokų mokykloje galima žaisti kvadratą, krepšinį, tinklinį, užsiėminėti lengvąja atletika.

Mūsų mokykla – vieta, kur mokomasi bendrauti, kur pajuntama, ką reiškia būti vertinamu, pripažįstamu laisvų ir lygiaverčių žmonių bendruomenėje.

Mokinių tėvelių dėka mūsų bendruomenė darniai įsilieja į Užupio Respublikos visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą.