Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!

 

 

Džiaugiamės, kad įveikę sudėtingą atranką patekome tarp 12 Lietuvos mokyklų, pakviestų prisijungti prie projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“. Tai naujas devynerius metus gyvuojančios „Renkuosi mokyti!“ programos etapas. Projektas remiamasi įtraukiojo ugdymo samprata ir sėkminga programos „Renkuosi mokyti!“ patirtimi.  Šio projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę taikant įtraukiojo ugdymo principus ir skatinant mokyklos veiklos pokyčius. Pačioje projekto pradžioje mokykloje buvo atliekamas išsamus tyrimas, kuriame dalyvavo mokytojai, mokiniai bei jų tėveliai. Šio tyrimo tikslas buvo identifikuoti sritis, kurias reikėtų tobulinti. Progimnazijoje suburta mokyklos pokyčių komanda, kuri parengė pokyčio projektą 2019-2021 m. m. Komandą sudaro mokyklos direktorė Raimonda Jarienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Čiučkytė, projekto ,,Renkuosi mokyti“ dalyvė, dailės mokytoja Simona Bareikienė, jos mentorė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Sandra Šatienė ir trys mokytojos: geografijos mokytoja metodininkė Edita Kairienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja Ona Baublienė, mokytoja Jasmina Puchalska. Komandos darbą kuruoja VšĮ Mokyklų tobulinimo centro steigėja, projekto ,,Renkuosi mokyti“ konsultantė Marina Vildžiūnienė. Komandos nariai du metus dalyvaus tęstiniuose mokymuose, seminaruose, konferencijose.

Kad pokyčius išjudinti sektųsi dar sklandžiau, bus įtraukiama visa bendruomenė. Projekte dalyvaujančioms mokykloms atsiras galimybė bendradarbiauti ir mokytis vieniems iš kitų. Kiekvienos mokyklos kaita ir daroma pažanga bus vertinama atliekant pokyčio tyrimą. Projekto metu bus stebima ir tiriama mokyklos pokyčių projekto eiga, kad visi kartu galėtume pasidžiaugti padaryta pažanga ir nueitu keliu.

Dvejus projekto įgyvendinimo metus mokysimės, dirbsime, bendrausime ir diskutuosime visi: mokyklos vadovai, pedagogai, mokiniai ir jų tėveliai. Mokykloje susitinka šeima ir valstybė. Mokykla – svajonių auginimo laukas. Mums svarbu, kad progimnazijoje dirbantys mokytojai nebijotų svajoti patys ir tuo pačiu augintų savo mokinių svajones.

WordPress Image Gallery Plugin

Parengė:
Ona Baublienė