Vaiko gerovės komisija

Mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų dėmesiui!

Vadovaujantis 2010 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimu Nr. XI-1232 nuo 2011 m. sausio mėn. mokyklos prevencinio darbo grupė vadinasi mokyklos Vaiko gerovės komisija. Apie kylančias patyčias, smurto, nesaugumo ir kitas problemas, kurias spręsti yra numatyta prevencinio darbo plane, mums galite rašyti elektroniniu paštu vileisiovaikai@gmail.com

Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai,

visais rūpimais mokinio mokymosi motyvacijos, švietimo programų pritaikymo, elgesio ir mokyklos nelankymo problemų, smurto, reketo, kvaišalų vartojimo, teisės pažeidimų klausimais prašome kreiptis į

Vaiko gerovės komisiją (VKG):

Pirmininkė Ingrida Čiučkytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

  1. Dovilė Butkutė – socialinė pedagogė;
  2. Milda Cicėnaitė – psichologo asistentė;
  3. Laura Čepaitė – socialinė pedagogė ir psichologo asistentė;
  4. Dalija Dragūnienė – specialioji pedagogė;
  5. Miglė Gimževskytė – psichologė;
  6. Indrė Kasačiūnienė – logopedė;
  7. Sondra Kasperavičienė – karjeros specialistė;
  8. Daiva Vaitekūnaitė – logopedė, specialioji pedagogė;
  9. Rasa Saulienė – vyresn. anglų kalbos mokytoja;
  10. Julija Butarevič – socialinė pedagogė

VGK renkasi kiekvieno mėnesio trečią savaitės antradienį 14 val. 106 kabinete.

VGK tvarkos aprašas