Istorija

Pradžia

Vilniaus miesto Tarybos 2001 m. balandžio 18 d. sprendimu Vilniaus Užupio gimnazijos bendrojo lavinimo skyriaus pagrindu įsteigta nauja pagrindinė mokykla, pavadinta Petro Vileišio  vardu. Mokyklai, esančiai sostinės senamiestyje, gražia gamta ir meniniais renginiais garsėjančiame Užupyje, suteiktas lietuvių tautos švietėjo Petro Vileišio, skatinusio jaunimą ne tik svajoti, bet ir veikti, mokytis, dirbti, vardas. Tęsiant senąsias Užupio gimnazijos tradicijas didelis dėmesys skiriamas užsienio kalbų mokymuisi bei meninės-kultūrinės veiklos ugdymui.

2001 m. gruodžio 12 dieną Vilniaus miesto taryba patvirtino sprendimą, kuriuo sostinės Petro Vileišio pagrindinė mokykla įtraukta į Lietuvos švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo ir atnaujinimo programą. 2003 m. atlikta dalinė mokyklos renovacija. 2011 m. renovuota mokyklos sporto salė. 2011 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pertvarkymo į progimnazijas“ 2011 m. liepos 13 d. Nr. I-149 mokykla tapo progimnazija.

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje kuriama aplinka, paremta bendradarbiavimu ir partneryste. Siekiama atskleisti vaiko kūrybinį potencialą, individualius gabumus ir  gebėjimus. Rūpinamasi moksleivių motyvacijos ugdymu, užtikrinamas aukštos kokybės mokymas. 2011 m. Vilniaus Petro Vileišio progimnazija atšventė 10-ies metų sukaktį.

Kaitos procesas (2001 – 2021 m. m.)

Metai Klasių komplektai Mokinių skaičius
2001-2002 23 (1-10 kl.) 579
2002-2003 25 (1-10 kl.) 595
2003-2004 31 (1-10 kl.) 621
2004-2005 34 (1-10 kl.) 754
2005-2006 31 (1-10 kl.) 770
2006-2007 30 (1-10 kl.) 748
2007-2008 32 (1-10 kl.) 758
2008-2009 30 (1-8 kl.) 700
2009-2010 31 (1-8 kl.) 726
2010-2011 31 (1-8 kl.)  727
2011-2012 29 (1-8 kl.) 696
2012-2013 29 (1-8 kl.) 715
2013-2014 31 (1-8 kl.) 747
2014-2015 33 (1-8 kl.) 785
2015-2016 33 (1-8 kl.) 789
2016-2017 34 (1-8 kl.) 785
2017-2018 33 (1-8 kl.) 772
2018-2019 30 (1-8 kl.) 739
2019-2020 30 (1–8 kl.) 780
2020-2021 31 (1–8 kl.) 785