Užaugau Lietuvoj

PROJEKTAS „UŽAUGAU LIETUVOJ“

 I. SKYRIUS

PROJEKTO PAGRINDIMAS

Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. 1918 metais įkurta nepriklausoma moderni piliečių valstybė, kurią turėjo valdyti demokratiškai išrinkta valdžia, ir kartu simboliškai atgaivinta senojoje Lietuvoje (1253–1795 metai) puoselėta Lietuvos valstybingumo tradicija.

2018 m. vasario 16 d. švęsime modernios Lietuvos gimimą. Be Vasario 16-osios nebūtų Kovo 11-osios ir jos sėkmės istorijos. Valstybės atkūrimo šimtmečio  akivaizdoje praeitis suvokiama ne tik kaip priežastis iškilmingai paminėti svarbią sukaktį, bet ir kaip paskata susimąstyti apie praeities svarbą dabarčiai ir dabarties klausimus praeičiai: ką valstybei ir visuomenei pavyko nuveikti, kas buvo svarbu praeityje, kuo gyvename dabar ir ką paliksime ateinančioms kartoms.

Jubiliejaus laikotarpiu kiekvienas iš mūsų galime tapti šventės kūrėju, o šventės turinyje pasitelkę fotografijos meną atspindėti kūrybingų žmonių idėjas ir darbus, parodyti mūsų gamtos savitumą.

Projektu bus skatinama ne tik įamžinti nuotraukose įvairius Lietuvos architektūros ar gamtos objektus, bet ir tiksliai nurodyti kas jose vaizduojama (augalo ar gyvūno pavadinimas, vietovės ar geografinio objekto pavadinimas, architektūrinio objekto pavadinimas ir vieta (miestas, rajonas, kaimas).

II. SKYRIUS

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

  1. Projekto tikslas– skatinti progimnazijos bendruomenę geriau pažinti bei fotografijų pagalba atskleisti Lietuvos gamtos ir architektūros įvairovę, grožį bei unikalumą.
  2. Projekto uždaviniai:

2.1. populiarinti fotografiją kaip saviraiškos priemonę;

2.2. skatinti domėjimąsi Lietuvos gamtos, istorijos ir kultūros paveldo objektais;

2.3. ugdyti gebėjimą naudotis įvairiomis informacijos paieškos sistemomis;

2.4. gerinti progimnazijos mikroklimatą telkiant bendruomenės narius bendrai veiklai.

III. SKYRIUS

DALYVIAI

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos bendruomenė.

IV. SKYRIUS

NUMATOMI REZULTATAI

Projekto dalyviai ne tik patys aktyviau domėsis Lietuva, jos gamta, architektūra, stengsis kuo įdomiau ją įamžinti, įgis istorijos, geografijos, biologijos žinių, tobulins fotografavimo įgūdžius, bet ir pasidalins savo veiklos rezultatais su progimnazijos bendruomene.

Kadangi projekto dalyvių pateikiamų nuotraukų skaičius neribojamas, planuojama surinkti ne mažiau kaip 200 nuotraukų.

Visos projekto dalyvių nuotraukos išsaugotos JPEG ar PNG formatu ir atsiųstos projekto organizatorėms bus eksponuojamos progimnazijos bibliotekos skaityklos kompiuterių darbalaukiuose. Dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais.

V. SKYRIUS

ORGANIZATORIAI

Petro Vileišio progimnazijos biblioteka – informacijos centras.

VI. SKYRIUS

PROJEKTO TRUKMĖ

Projekto  trukmė 9 mėnesiai.

Projektas bus vykdomas keliais etapais.

I etapas:

Projekto idėjos generavimas. Projekto rengimas ir veiklų planavimas 2017 m. rugpjūčio mėn.

II etapas:

Projekto vykdymas 2017 m. rugsėjo – 2018 m. sausio mėn. Projekto veiklų sklaida ir projekto dalyvių darbų kaupimas ir sisteminimas.

III etapas:

Projekto vykdymas 2018 m. vasario – kovo mėn. Projekto darbų eksponavimas progimnazijoje ir projekto dalyvių apdovanojimas padėkos raštais.

IV etapas:

Projekto veiklos analizė, galutinės  ataskaitos  rengimas 2018 m. balandžio mėn.

VII. SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

Stiprybės:

  • mikroklimato gerinimas telkiant progimnazijos bendruomenę bendrai veiklai;
  • bendruomenės patriotiškumo bei žingeidumo skatinimas.

Silpnybės:

  • motyvacijos ir kokybiškos įrangos stoka.

Galimybės:

  • progimnazijos bendruomenės nariai įgis ir/ar patobulins dalykines, didaktines ir bendrąsias kompetencijas.
  • bus sudarytos sąlygos pasidalijimui gerąja patirtim.

Grėsmės:

  • Projekto tema gali sudominti tik nedidelę progimnazijos bendruomenės dalį.

VIII. SKYRIUS

PRIEMONIŲ PLANAS 2017-2018 m.m.

 

Eil. Nr. Veikla Atsakingi asmenys Data Finansavimas
1. Projekto rengimas ir veiklų planavimas Ingrida Jucienė,

Gedailė Overlingienė

2017 m. rugpjūčio mėn
2. Projekto veiklų sklaida progimnazijos bendruomenei, projekto dalyvių darbų kaupimas ir sisteminimas Ingrida Jucienė,

Gedailė Overlingienė

2017 m. rugsėjo – 2018 m. sausio mėn.
3. Projekto darbų eksponavimas progimnazijoje ir projekto dalyvių apdovanojimas padėkos raštais. Ingrida Jucienė,

Gedailė Overlingienė

2018 m. vasario – kovo mėn. 70 eur.
4. Veiklos analizė, galutinės ataskaitos rengimas Ingrida Jucienė,

Gedailė Overlingienė

2018 m. balandžio mėn.

________________________