Pagalbos mokiniui specialistai

Pagalbos mokiniui specialistai

 • Specialieji pedagogai
  • Dalija Dragūnienė

Kontaktai:
Tel.nr.: 8-601-36799
el.dienynas -> specialusis pedagogas -> Dalija Dragūnienė

  • Daiva Vaitekūnaitė

Kontaktai:
El.dienynas -> specialusis pedagogas -> Daiva Vaitekūnaitė

 • Logopedas
  • Daiva Vaitekūnaitė

Kontaktai:
El.dienynas -> logopedė -> Daiva Vaitekūnaitė

 • Logopedas
  • Indrė Kasačiūnienė

Kontaktai:
El.dienynas -> logopedė -> Indrė Kasačiūnaitė

 • Socialiniai pedagogai
  • Dovilė Butkutė

Kontaktai:
El.paštas – soc.pedagoge.vileisis@gmail.com
el.dienynas -> socialinis pedagogas -> Dovilė Butkutė
Tel.nr. +370 642 10970

  • Laura Čepaitė

Kontaktai:
El.paštas – soc.pedagoge.vileisis@gmail.com
el.dienynas -> socialinis pedagogas -> Laura Čepaitė
Tel.nr. +370 642 10970

  • Julija Butarevič

Kontaktai:
El.paštas – soc.pedagoge.vileisis@gmail.com
el.dienynas -> socialinis pedagogas -> Julija Butarevič
Tel.nr. +370 642 10970

 • Psichologė
  • Miglė Gimževskytė

Kontaktai:
el.dienynas -> psichologai -> Miglė Gimževskytė

 • Psichologo asistentė
  • Milda Cicėnaitė

Kontaktai:
el.dienynas -> psichologai -> Milda Cicėnaitė

Mokytojo padėjėjai

Gražvyda Grigaitė

Roma Liutinskienė

Aistė Mackevičienė

Aušra Rusteikienė

Jokūbas Vilius Tūras

Birutė Petrauskienė

Jūratė Valatkevičienė