Bendros nuostatos

Svarbi informacija dėl mokinių priėmimo

Informuojame, kad prašymai dėl priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas mokslo metų eigoje nuo rugsėjo 2 d. pateikiami tik per e.sistemą https://svietimas.vilnius.lt/ (popieriniai prašymai nepriimami)

Prašymus dėl priėmimo į mokyklą nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.
per  e.sistemą  https://svietimas.vilnius.lt/ bus galima teikti nuo kovo 1 d.


2024 m. progimanzija formuos dvi pirmokų ir penkias penktokų klases.

Aprašas NUMATOMŲ PENKTŲ KLASIŲ 2024–2025 MOKSLO METAMS


  Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas


 Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas grafikas per e.sistemą


Interaktyvusis Vilniaus miesto mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis: 


Dažniausiai užduodami klausimai


Mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas


2024–2025 m. m. mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas


PRIĖMIMO Į VILNIAUS PETRO VILEIŠIO PROGIMNAZIJĄ KOMISIJA:

1. Jolianta Ustinovič, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);

2. Vilma Sesickaitė, sekretorė (komisijos sekretorė);

3. Ugnė Šilingaitė-Kričenienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;