Parama

Gerbiami Vilniaus  Petro Vileišio  progimnazijos mokinių tėvai, globėjai, rėmėjai, mokytojai, darbuotojai,

Dėkojame, kad skiriate 2 procentų GPM paramą mūsų mokyklai. Kam panaudoti 2 proc. lėšas  tarsimės su mokytojais, mokiniais, tėvų komitetų atstovais, progimnazijos taryba.

Jums nutarus 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio skirti Vilniaus Petro Vileišio progimnazijai prašome iki 2017 m. gegužės 1 dienos užpildyti formą FR0512 v.3 ir Jūsų pasirinktu būdu pateikti ją Valstybinei mokesčių inspekcijai:

  • elektroniniu būdu (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt);
  • įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;
  • atsiųsti paštu.

Progimnazijos rekvizitai:
Vilniaus  Petro Vileišio progimnazija
Filaretų g. 7, Vilnius
Įm. k. 195008119
Banko rekvizitai: AB DNB bankas
Sąskaitos Nr. LT84 4010 0510 0393 9897

Pastaba: remiant pasirinktą paramos gavėją,  pajamų mokesčio dalį galima paskirti iš karto penkeriems  metams (praėję pastarieji ir keturi ateinantys kalendoriniai metai).