Parama

Gerbiami Vilniaus  Petro Vileišio  progimnazijos bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už progimnazijai paskirtus 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. 2018 m. mokyklai buvo pervesta 3747,46 Eur, 2019 m. – 5327 Eur. Kviečiame Jus skirti paramą progimnazijai ir šiais metais. Kaip šias lėšas panaudoti ugdymo aplinkai turtinti, tarsimės Progimnazijos taryboje.

Dėkinga už kartu kuriamas galimybes –
progimnazijos administracija

Jei nutarsite 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio skirti Vilniaus Petro Vileišio progimnazijai, prašome iki 2020 m. gegužės 4 dienos užpildyti formą FR0512  ir Jūsų pasirinktu būdu pateikti ją Valstybinei mokesčių inspekcijai:

Progimnazijos rekvizitai:
Vilniaus  Petro Vileišio progimnazija
Filaretų g. 3, Vilnius
Įm. k. 195008119
Banko rekvizitai: AB Luminor
Sąskaitos Nr. LT84 4010 0510 0393 9897

Pastaba: remiant pasirinktą paramos gavėją,  pajamų mokesčio dalį galima paskirti iš karto penkeriems  metams (praėję pastarieji ir keturi ateinantys kalendoriniai metai).


Tikslinę paramą mokyklai galite skirti mokėjimo pavedimu:
Biudžetinė įstaiga
Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Įm.k. 300035837

Banko rekvizitai: AB Luminor
Sąskaitos Nr. LT684010042403951807

Mokėjimo paskirtyje nurodykite: Parama skirta Vilniaus Petro Vileišio progimnazijai.