Projektai

PROJEKTAI

31. „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ projekto kodas VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009.
Projekto tikslai:

 1. Sudaryti sąlygas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo plėtrai;
 2. Diegti naujoves pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procese;
 3. Sudaryti sąlygas ilgalaikiam kvalifikacijos tobulinimui.

30. „Pradinio ugdymo tobulinimas“projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V02-003. Projektas – sudėtinė Mokyklų tobulinimo programos (MTP plius) dalis. Projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.

29. Tarptautinis daugiašalis Comenius projektas „Europa – scenoje“ 2012-2014 m.m., kartu dalyvauja mokiniai iš Italijos, Vokietijos, Lenkijos, Ispanijos, Turkijos, Estijos, Graikijos, Anglijos.

28. 2012–2013 metais mokykloje bus pritaikyta Jungtinėje Karalystėje sukurta, tarptautinio pripažinimo susilaukusi „Kūrybinių partnerysčių“ programa. (daugiau informacijos http://www.kurybinespartnerystes.lt/kp-vilniaus_petro_vileisio_progimnazija)

27. Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “ projekto kadas  Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 (daugiau informacijos www.mukis.lt).

26. ES struktūrinių fonų remiamas  Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomas projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“. Projektą įgyvendina Lietuvos meno kūrėjų asociacija kartu su partneriais. Projekto metu 600 mokyklų bibliotekoms 24 mėnesiams nemokamai užprenumeruota 11 kultūros žurnalų.

25. CLIL projektas 2011–2013 m.m. – Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo plėtra mokymo procese.

24. 2011–2012 metais mokykloje bus pritaikyta Jungtinėje Karalystėje sukurta, tarptautinio pripažinimo susilaukusi „Kūrybinių partnerysčių“ programa ( Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-04-001).

23. Projektas „Piliečio žadintuvas“ – pilietiškumą skatinantis projektas, organizuojamas „Menų mokymo namų“ ir „Nacionalinio socialinės integracijos instituto“ bei vyksiantis visus mokslo metus. Į veiklas tiesiogiai įsitrauks 145 mokyklos ir daugiau nei 2000 moksleivių iš visos Lietuvos. Jaunimas savarankiškai identifikuos jų bendruomenėje (mokykloje, miestelyje, apskrityje) kylančias problemas ir stengsis jas išspręsti (daugiau informacijos ČIA).

Jaunieji vilniečiai pradėjo aktyvią kampaniją prieš patyčias, nepakantą ir smurtą. Aštuonios miesto mokyklos įsitraukė į respublikinį projektą „Piliečio žadintuvas“. Iniciatyvos metu jaunimas pats bando spręsti iškylančias problemas, vykdydami visuomenei naudingus darbus. Tai pirmas tokio pobūdžio projektas Lietuvoje. Mokiniams talkina iniciatyviausi šalies mokytojai. Jų veikla jau įsibėgėjo ir parodė, kad susibūrimas draugėn ir bendro tikslo siekimas gali pakeisti aplinką, kurioje gyvena. (daugiau informacijos ČIA)

22. „Mes kartu“ projekto kodas Nr. VP1-2.3-ŠMM-05-K-01-027 – žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa. Projektas vyks nuo 2011 balandžio 01 d. iki 2012 birželio 30 d. (daugiau informacijos ČIA).

21. 2011 metų vasario mėnesį mokyklai prisijungus prie projekto „Parama už remiamų vaisių ir daržovių suvartojimą švietimo įstaigose“, mokyklos pradinių klasių mokiniai tris kartus per savaitę gauna nemokamų vaisių ar daržovių.

20. Tarptautinė ENO  akcija nuo 2010 m.

19.  EMILE klasės – integruotas dalyko ir prancūzų kalbos mokymas nuo 2010 m.;

18LIONS QUEST prevencinė programa nuo 2009 m. (toliau tęsiama);

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

2011 m. sausio 05 d.

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA kartu su 38 Lietuvos mokyklomis pradeda įgyvendinti projektą „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA, remdamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visa gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonės „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, pateikė paraišką „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje” projektui įgyvendinti.

Paraiška sėkmingai perėjo vertinimo ir atrankos procesus ir 2010 m. lapkričio 25 d. VšĮ LIONS QUEST LIETUVA  ir Europos socialinio fondo agentūra sudarė dvišalę projekto finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2010 m. lapkričio 25 d., pabaiga – 2012 m. liepos 25 d.

Projekte dalyvauja:

 1. Alytaus r. Alovės pagrindinė mokykla
 2. Anykščių A.Vienuolio gimnazija
 3. Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinė mokykla
 4. Kauno Jono ir Petro Vileišių vidurinė mokykla
 5. Kauno r. Neveronių vidurinė mokykla
 6. Kauno Dainavos vidurinė mokykla
 7. Kėdainių  Mikalojaus Daukšos pagrindinė mokykla
 8. Kėdainių Juozo Paukštelio parindinė mokykla
 9. Kėdainių Dotnuvos pagrindinė
 10. Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla
 11. Pasvalio r. Lėvens pagrindinė mokykla
 12. Pasvalio r. Ustukių pagrindinė mokykla
 13. Šiaulių Juventos pagrindinė mokykla
 14. Šiaulių Ragainės pagrindinė mokykla
 15. Šiaulių Salduvės pagrindinė mokykla
 16. Šiaulių Dubijos pagrindinė mokykla
 17. Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla
 18. Šilutės r. Degučių pagrindinė mokykla
 19. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla
 20. Šilutės r. Vainuto vidurinė mokykla
 21. Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla
 22. Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla
 23. Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla
 24. Telšių r. Nevarėnų vidurinė mokykla
 25. Telšių r. Viešvėnų mokykla
 26. Telšių r. Eigirdžių pagrindinė mokykla
 27. Telšių Atžalyno vidurinė mokykla
 28. Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinė mokykla
 29. Telšių „Kranto“ vidurinė mokykla
 30. Trakų r. Lentvario H.Senkevičiaus vidurinė mokykla
 31. Utenos Vyturių pagrindinės mokyklos
 32. Utenos Rapolo Šaltenio pagrindinė mokykla
 33. Utenos Krašuonos pagrindinė mokykla
 34. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokykla
 35. Vilkaviškio Žaliosios V. Žemaičio pagrindinė mokykla
 36. Vilkaviškio rajono Gižų Kazimiero Baršausko pagrindinė mokykla
 37. Vilniaus Petro Vileišio pagrindinė mokykla
 38. Vilniaus r. Eitminiškių vidurinė mokykla

 

Projekto tikslas – diegti mokyklose inovacinę nuoseklaus socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo metodiką LIONS QUEST. Tai pasaulyje pripažinta ir analogo Lietuvoje neturinti programa, skirta V-VII klasių mokiniams, apimanti visą mokyklos gyvenimą: pamokų organizavimą ir jų turinį, tėvų ir bendruomenės įtraukimą, mokymosi aplinkos kūrimą ir mokytojų profesinį tobulinimą. Projekte dalyvaus 1520 suaugusiųjų: 750 mokytojų, 770 bendruomenės narių. 2011-2012 mokslo metais pagal LIONS QUEST metodiką pradės mokytis 1850 penktų klasių mokinių. Mokykloms, nuosekliai dirbančioms pagal programą, bus išdalinta 11 700 egz. knygų, kurios skirtos mokytojams, tėvams ir vaikams. VI ir VII klasės galės taip pat jungtis į  programą pagal mokyklos poreikį. Nuosekli metodika pateikia nestandartinius socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo metodus, kurie padeda pasiekti puikių rezultatų mokymosi motyvacijos, patyčių prevencijos, palankių tarpusavio santykių kūrime, pilietiškumo ir kt. srityse.

LIONS QUEST programa pripažinta kaip pragrama MODELIS, tinka vaikų psichikos sveikatos gerinimui ir kaip SELECT programa, kurių metodika skatina susiformuoti ilgalaikius socialinius ir emocinius įgūdžius, bet ir skatina mokymosi motyvaciją.

Projekto įgyvendinimo metu mokyklų bendruomenėms bus pravesti mokymai, kurių metu instruktoriai supažindins su socialinio ir emocinio ugdymo teorija. Mokylose bus diegiama adaptuota Lietuvos mokykloms, viena pažangiausių, nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimo mokykloje, metodikų, pasaulyje.

Daugiau informacijos:

Linas Slušnys

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA direktorius

info@lions-quest.lt

Tel.: 8 686 26444

17.Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas mokykloje“. Projektą kuruoja sveikatos apsaugos ministerija, švietimo ir mokslo ministerija. Projektą remia Kraft Foods Lietuva.    2009-2012 m.m.;

16.  Antrojo žingsnio (second step) pykčio valdymo programa nuo 2009 m. (toliau tęsiama);

15.  Tarptautinis RoSaCe projektas. Saugi aplinka saugi mokykla. (Graikija, Italija, Ispanija, Lenkija, Lietuva) 2008-2009 m.;

14.  OPKUS OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistema nuo 2010 m. (straipsnis iš smm.lt puslapio);

13.  Patyčių ir smurto prevencijos programa Olweus.    2008-2010 m.;

12.  MTP + 2007-2013 m.:

– Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones;

– Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas;

– Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas;

– Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas;

– Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas.

Mokyklose nuolat gerinamos mokytojų darbo sąlygos, mokyklos aprūpinamos mokymo priemonėmis, įranga, darbo vietos kompiuterizuojamos, tačiau sąlygos mokytojų savišvietai ir jų pasiruošimui pamokoms (atskirai nuo mokinių), panaudojant šiuolaikines technologijas, neatitinka nūdienos reikalavimų, trūksta modernių technologijų (šiuolaikinių kompiuterių, skaitmeninių projektorių, interaktyvių lentų, mokomųjų kompiuterinių programų ir kt.), mokymo programų, patogių baldų.

Mokykla dalyvauja infrastruktūrinės plėtros projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“, kuris yra Mokyklų tobulinimo programos plius (MTPplius) dalis. Šiuo projektu siekiama įrengti šiuolaikinėmis technologijomis (stacionariomis ir mobiliomis) aprūpintas mokytojų darbo vietas, skirtas mokytojams pasiruošti pamokoms, jų savišvietai, keistis informacija ir patirtimi. Tokiu būdu bus gerinama švietimo kokybė, kuriamos kuo palankesnės bendrojo lavinimo ugdymo(si) sąlygos.

Projekto trukmė: 2007-2013 m.

2009-2010 m. mokykla pagal šį projektą jau gavo baldų ir kompiuterinės įrangos už daugiau nei 64 tūkst. Lt. 2011 metais tikimės sulaukti antrame etape užsakytų baldų ir įrangos už daugiau nei 27 tūkst. Lt.

11.Žmoniškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ ir „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas“  2008 m.;

10.  „Pasirinkimas atnaujintų pradinio ugdymo turinio Bendrųjų programų diegimui“     2007-2009 m.;

9.   „Pasirinkimas atnaujintų pagrindinio ugdymo turinio Bendrųjų programų diegimui“   2007-2009 m.;

8.   „Bendrojo lavinimo ugdymo turinio atnaujinimo strategijos įgyvendinimas“ Vaikų ekologinio ugdymo projektas     2006-11-16 d..;

7.Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovacinius mokymo metodus tobulinimas“    2006-2008 d.;

6.   Pradinio ugdymo programos išbandymo projektas „Kompetencijų ugdymas – iššūkis ar realybė“ 2005- 05-13 d. – 2007- 06-12 d.;

5.   „eTwinning“ projektas 2005- 2007 m.;

4.  „Comenius“ projektas 2004-2006 m. m;

3.Trynukų“ projektas (Lietuvos, Latvijos, Suomijos – pagrindinių mokyklų partnerystės  projektas)    2003 m.;

2.     Mentorių rengimo projektas  2006-11 iki 2007-11;

1.   Mokyklų tobulinimo programos projektas inicijuotas ŠMM 2003-2006 m. m.;