Antradienis

Antradienis

 

1 pamoka

2 pamoka

3 pamoka

4 pamoka

5 pamoka

6 pamoka

7 pamoka

5av klasė

technologijos

technologijos

lietuvių k.

fizinis ugd.

matematika

užsienio A-V

 

5m1 klasė

užsienio1 A

lietuvių k.

matematika

lietuvių k.

matematika

dailė

 

5m2 klasė

istorija

lietuvių k.

lietuvių k.

dorinis ugdymas

užsienio1 A

gyvenimo įgūdžiai

 

5m3 klasė

muzika

gamta ir žmogus

dorinis ugd

istorija

informatika

užsienio A-V

 

5m4 klasė

fizinis ugdymas

gamta ir žmogus

dailė

anglų k.

dorinis ugd.

muzika

 

6av klasė

fizinis ugd.

užsienio2

A-V-P-R

lietuvių k.

matematika

geografija

gamta ir žmogus

 

6m1 klasė

matematika

užsienio2

A-V-P-R

muzika

užsienio1 A

fizinis ugdymas

geografija

lietuvių k

6m2 klasė

gamta ir žmogus

matematika

užsienio2

V-P-R

lietuvių k.

fizinis ugdymas

technologijos

technologijos

6m3 klasė

dorinis

užsienio2

A-V-P-R

informatika

užsienio1 v-a

lietuvių k.

gamta ir žmogus

matematika

6ta klasė

matematika

teatras-anglų k.

užsienio2

V-P-R

klasės val.

 lietuvių k.

lietuvių k.

 

7a klasė

fizika

dailė

geografija

klasės val.

užsienio2

A-V-P-R

matematika

lietuvių k.

7av klasė

lietuvių k.

istorija

užsienio1

A-V

technologijos

technologijos

užsienio2

A-V-P-R

matematika

7g klasė

geografija

fizika

lietuvių k.

fizinis ugd.

užsienio2

A-V-P-R

informatika

užsienio1

7t1 klasė

lietuvių k.

užsienio1 A

fizinis ugdymas

geografija

užsienio2

A-V-P-R

matematika

dailė

7t2 klasė

matematika

dorinis ugd.

fizika

lietuvių k.

biologija

užsienio2

A-V-P-R

 

7t3 klasė

užsienio1

A-V

matematika

biologija

gyvenimo įgūdžiai

fizika

užsienio2

A-V-P-R

dorinis ugd.

8a klasė

chemija

matematika

užsienio1

užsienio2

A-P-R-V

dailė

fizinis ugdymas

lietuvių k.

8g klasė

matematika

fizinis ugdymas

technologijos

užsienio2

A-P-R-V

užsienio1

 

 

8t1 klasė

 lietuvių k.

lietuvių k.

fizinis ugdymas

matematika

muzika

dorinis ugd.

užsienio2

 A-V-P-R

8t2 klasė

užsienio1

geografija

matematika

matematika

lietuvių k.

dorinis ugd.

užsienio2

A-V-P-R

8t3 klasė

dailė

fizinis ugdymas

chemija

matematika

lietuvių k

lietuvių k

užsienio2

 A-V-P-R

Tvarkaraštį galite pamatyti el. dienyne: Svarbi informacija -> Mokyklos failai