Pradinis ugdymas

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1A 1.  Muzika

2.  Teatras

3.  Matematika

4.  Tikyba/Etika

5.  Lietuvių k. ir liter.

1.  Fizinis ugdymas

2.  Matematika

3.  Lietuvių k. ir liter.

4.  Lietuvių k. ir liter.

5.  Visuomeninis ugd.

6.  Konsultacinė pam.

1.  Šokis

2.  Matematika

3.  Lietuvių k. ir liter.

4.  Lietuvių k. ir liter.

5.  Klasės valandėlė

1.  Fizinis ugdymas

2.  Lietuvių k. ir liter.

3.  Lietuvių k. ir liter.

4.  Dailė

5.  Technologijos

1.  Muzika

2.  Matematika

3.  Lietuvių k. ir liter.

4.  Gamtos mokslai

5.  Fizinis ugdymas

1B 1.  Lietuvių k. ir liter.

2.  Matematika 3.Visuomeninis ugd.

4.  Teatras

5.  Muzika

1.  Fizinis ugdymas

2.  Lietuvių k. ir liter.

3.  Matematika

4.  Muzika

5.  Lietuvių k. ir liter.

6.  Konsultacinė pam.

1.  Lietuvių k. ir liter.

2.  Gamtos mokslai

3.  Lietuvių k. ir liter.

4.  Šokis

5.  Fizinis ugdymas

1.  Matematika

2.  Lietuvių k. ir liter.

3.  Fizinis ugdymas

4.  Dailė

5.  Klasės valandėlė

1.  Lietuvių k. ir liter.

2.  Matematika

3.  Technologijos

4.  Lietuvių k. ir liter.

5.  Tikyba/Etika

 

2A

1.  Fizinis ugdymas

2.  Fizinis ugdymas

3.  Matematika

4.  Lietuvių kalba

5.  Lietuvių kalba

1.  Muzika

2.  Lietuvių kalba

3.  Teatras

4.  Anglų kalba

5.  Matematika

6.  Konsultacinė pam.

1.  Lietuvių kalba

2.  Lietuvių kalba

3.  Matematika

4.  Pasaulio paž.

5.  Dailė ir technol.

6.  Dailė ir technol.

1.  Lietuvių kalba

2.  Lietuvių kalba

3.  Matematika

4.  Anglų kalba

5.  Muzika

6.  Šokis

1.  Matematika

2.  Fizinis ugdymas

3.  Dorinis ugdymas

4.  Pasaulio paž.

5.  Klasės valandėlė

2B 1.  Lietuvių kalba

2.  Lietuvių kalba

3.  Muzika

4.  Matematika

5.  Pasaulio paž.

1.  Fizinis ugdymas

2.  Fizinis ugdymas

3.  Matematika

4.  Lietuvių kalba

5.  Anglų kalba

6.  Teatras

1.  Matematika

2.  Pasaulio paž.

3.  Lietuvių kalba

4.  Lietuvių kalba

5.  Dailė ir tech.

6.  Konsultacinė pam.

1.  Šokiai

2.  Lietuvių kalba

3.  Lietuvių kalba

4.  Matematika

5.  Anglų kalba

6.  Klasės valandėlė

1. Tikyba/etika

2.  Muzika

3.  Matematika

4.  Dailė ir tech.

5.  Fizinis ugdymas

 

3A

1.  Matematika

2.  Informatika

3.  Teatras

4.  Gamtos mokslai

5.  Technologijos

1.  Matematika

2.  Muzika

3.  Lietuvių k. ir liter.

4.  Lietuvių k. ir liter.

5.  Fizinis ugdymas

6.  Anglų kalba

1.  Lietuvių k. ir liter.

2.  Lietuvių k. ir liter.

3.  Šokis

4.  Matematika

5.  Technologijos

6.  Dailė

1.  Muzika

2.  Anglų kalba

3.  Lietuvių k. ir liter.

4.  Matematika

5.  Visuomeninis ugd.

6.  Klasės valandėlė

1.  Matematika

2.  Tikyba/Etika

3.  Lietuvių k. ir liter.

4.  Lietuvių k. ir liter.

5.  Fizinis ugdymas

6.  Fizinis ugdymas

3B 1.  Matematika

2.  Muzika

3.  Lietuvių kalba ir liter.

4.  Visuotinis ugd.

5.  Tikyba/etika

1.  Lietuvių kalba ir lit.

2.  Matematika

3.  Anglų kalba

4.  Teatras

5.  Fizinis ugdymas

6.  Lietuvių kalba ir lit.

1.  Matematika

2.  Lietuvių kalba ir lit.

3.  Lietuvių kalba ir lit.

4.  Gamtos mokslai

5.  Dailė

6.  Fizinis ugdymas

1.  Lietuvių kalba ir lit.

2.  Matematika

3.  Anglų kalba

4.  Šokis

5.  Informatika

6.  Technologijos

1.  Lietuvių kalba ir lit.

2.  Matematika

3.  Muzika

4.  Fizinis ugdymas

5.  Klasės valandėlė

3C 1. Lietuvių kalba ir liter. 2.Visuomeninis ugd.

3.  Užsienio kalba

4.  Muzika

5.  Matematika

1.  Lietuvių kalba ir lit.

2.  Lietuvių kalba ir lit.

3.  Matematika

4.  Informatika 5.Teatras

6. Fizinis ugdymas

1.Lietuvių kalba ir lit. 2.Gamtos mokslai 3.Matematika 4.Fizinis ugdymas 5.Dailė

6.Šokis

1.  Matematika

2.  Lietuvių kalba ir lit.

3.  Lietuvių kalba ir lit.

4.  Fizinis ugdymas 5.Technologijos

6. Klasės val.

1.  Matematika

2.  Užsienio kalba ir lit.

3.  Lietuvių kalba ir lit.

4.  Dorinis ugdymas

5.  Muzika

4A 1.  Teatras

2.  Lietuvių kalba

3.  Dorinis ug.

4.  Matematika

5.  Pasaulio paž.

1.  Anglų kalba

2.  Lietuvių kalba

3.  Lietuvių kalba

4.  Fizinis ugdymas

5.  Muzika

6.  Matematika

1.  Fizinis ugdymas

2.  Pasaulio paž.

3.  Lietuvių kalba

4.  Lietuvių kalba

5.  Matematika

6.  Konsultacinė

1.  Lietuvių kalba

2.  Muzika

3.  Šokis

4.  Matematika

5.  Fizinis ugdymas

6.  Anglų kalba

1.  Matematika

2.  Lietuvių kalba

3.  Dailė ir technol.

4.  Dailė ir technol.

5.  Klasės valandėlė

4B 1.  Dorinis ugdymas

2.  Anglų kalba

3.  Matematika

4.  Lietuvių kalba

5.  Fizinis ugdymas

1. Teatras

2.   Lietuvių kalba

3.   Pasaulio paž. 4.Matematika

5.  Dailė ir techn.

6.  Klasės valandėlė

1.  Matematika

2.  Lietuvių kalba

3.  Lietuvių kalba

4.  Pasaulio paž.

5.  Fizinis ugdymas

6.  Konsultacinė

1.  Lietuvių kalba

2.  Lietuvių kalba

3.  Muzika

4.  Muzika

5.  Šokis

6.  Matematika

1.  Matematika

2.  Lietuvių kalba 3.Anglų kalba

4.  Dailė ir technol.

5.  Fizinis ugdymas

4C 1.  Matematika

2.  Dorinis ugdymas

3.  Lietuvių kalba

4.  Lietuvių kalba

5.  Teatras

1.  Matematika

2.  Užsienio kalba

3.  Muzika

4.  Lietuvių kalba

5.  Lietuvių kalba

6.  Klasės valandėlė

1.  Lietuvių kalba

2.  Fizinis ugdymas

3.  Lietuvių kalba

4.  Matematika

5.  Šokis

6.  Konsultacinė

1.  Užsienio kalba

2.  Fizinis ugdymas

3.  Matematika

4.  Lietuvių kalba

5.  Pasaulio paž.

1.  Matematika

2.  Dailė ir technolog.

3.  Dailė ir technolog.

4.  Muzika

5.  Pasaulio paž.

6.  Fizinis ugdymas