Trečiadienis

Trečiadienis

Pavadinimas

1 pamoka

2 pamoka

3 pamoka

4 pamoka

5 pamoka

6 pamoka

7 pamoka

5av klasė

dorinis ugd.

lietuvių k. ir literatūra

informatika

istorija

lietuvių k. ir literatūra

 

 

5m1 klasė

muzika

gyvenimo įgūdžiai

lietuvių k. ir literatūra

lietuvių k. ir literatūra

dorinis ugd.

fizinis ugdymas

 

5m2 klasė

gamta ir žmogus

lietuvių k. ir literatūra

matematika

dailė

matematika

klasės val.

 

5m3 klasė

lietuvių k.

matematika

dailė

gamta ir žmogus

fizinis ugdymas

istorija

 

5m4 klasė

matematika

lietuvių k. ir literatūra

matematika

gyvenimo įgūdžiai

technologijos

technologijos

 

6av klasė

užsienio1

lietuvių k. ir literatūra

lietuvių k. ir literatūra

fizinis ugd.

matematika

istorija

užsienio1

6m1 klasė

gamta

matematika

technologijos

technologijos

istorija

užsienio1 A

informatika

6m2 klasė

lietuvių k.

dorinis ugd.

fizinis ugdymas

užsienio1 A

matematika

informatika

 

6m3 klasė

technologijos

technologijos

istorija

lietuvių k. ir literatūra

užsienio1 v-a

geografija

klasės val.

6ta klasė

anglų k.

dailė

lietuvių k. ir literatūra

muzika

fizinis ugdymas

dorinis ugdymas

anglų k.

7a klasė

matematika

anglų k.1

anglų k.1

informatika

biologija

fizinis ugd.

 

7av klasė

fizinis ugd.

gamta ir žmogus

muzika

fizika

lietuvių k. ir literatūra

užsienio1 A-V

istorija

7g klasė

           istorija

fizinis ugd.

geografija

klasės val.

lietuvių k. ir literatūra

biologija

dorinis ugd. 

7t1 klasė

matematika

fizinis ugdymas

istorija

klasės val.

užsienio1 A

matematika

dorinis ugd.

7t2 klasė

informatika

istorija

gyvenimo įgūdžiai

lietuvių k. ir literatūra

technologijos

technologijos

matematika

7t3 klasė

istorija

informatika

užsienio1

A-V

matematika

dailė

lietuvių k. ir literatūra

 

8a klasė

lietuvių k. ir literatūra

užsienio1

dorinis ugd

fizinis ugdymas

lietuvių k. ir literatūra

matematika

 

8g klasė

lietuvių

muzika

fizika

užsienio1

geografija

klasės val.

matematika

8t1 klasė

dailė

Istorija

lietuvių k.

Istorija

fizika

matematika

fizinis ugdymas

8t2 klasė

geografija

lietuvių k. ir literatūra

fizinis ugdymas

lietuvių k. ir literatūra

istorija

muzika

technologijos

8t3 klasė

lietuvių k. ir literatūra

matematika

matematika

 dorinis ugdymas

muzika

žmogaus sauga

fizinis ugdymas

Tvarkaraštį galite pamatyti el. dienyne: Svarbi informacija -> Mokyklos failai