Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje

Daugiau tyrinėjimo – daugiau gilaus ir prasmingo mokymosi drauge!

Nuo šių mokslo metų pradžios Vilniaus Petro Vileišio progimnazija dalyvauja tęstinėje programoje „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“. Programa siekiama ugdyti ir atskleisti mokinių ir mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą, padėti mokykloms kurti XXI amžiaus savastį atliepiantį ugdymo procesą, kurti gilaus mokymosi galimybes. Programą įgyvendina asociacija „Kūrybinės jungtys“ bendradarbiaudama su Vilniaus miesto savivaldybe ir Vilniaus švietimo pažangos centru. Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ strategiją remia Lietuvos kultūros taryba.

Programa sumanyta taip, kad tyrinėjimo kelionėje mokyklos mokinius ir mokytojus lydi kuriantys praktikai. Mokykloje plėtojamos dvi programos veiklos: Mokinių tyrinėjimo projektas ir Mokytojų klubo veikla. Mokinių tyrinėjimo projekte dalyvauja 7a3 klasė, tyrinėjimo keliu mokinius veda aktorė Vilma Raubaitė, lydi klasės vadovė Danutė, vėliau prie mokinių prisijungs ir dalis klasės mokytojų, švietimo pagalbos specialistai. Mokytojų klubo veiklai vadovauja dizainerė Indrė Gėlė Brogienė. Progimnazijos partneris – vaikų kūrybiškumo akseleratorius VIVITA Lithuania – svetingai atvėrė mokytojams savo studiją, kad jie galėtų susitikti ir mokytis ne mokyklos erdvėje.

Šiame programos etape ir mokiniai, ir mokytojai  intensyviai ieško klausimo, ką jie nori drauge tyrinėti, giliau pažinti, sukurti. Kausimai ir mokymosi keliai gali būti labai įvairūs, bet siekis         vienas – kurti progimnazijoje tokią ugdymosi aplinką, kad mokiniai galėtų tapti emociškai ir socialiai brandžiais, kūrybiškais ir kritiškai mąstančiais žmonėmis, pasirengusiais aktyviai ir atsakingai kurti savo gyvenimą ir kitų gerovę.

WordPress Image Gallery Plugin