Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

Pavadinimas

1 pamoka

2 pamoka

3 pamoka

4 pamoka

5 pamoka

6 pamoka

7 pamoka

5av klasė

lietuvių k.

užsienio A-V

lietuvių k. ir literatūra

dailė

muzika

gamta ir žmogus

 

5m1 klasė

fizinis ugdymas

lietuvių k. ir literatūra

istorija

gamta ir žmogus

matematika

klasės val.

 

5m2 klasė

lietuvių k. ir literatūra

matematika

užsienio1 A

istorija

fizinis ugdymas

informatika

 

5m3 klasė

lietuvių k. ir literatūra

užsienio A-V

lietuvių k. ir literatūra

gyvenimo įgūdžiai

matematika

 

 

5m4 klasė

anglų k.

lietuvių k. ir literatūra

gamta ir žmogus

matematika

lietuvių k. ir literatūra

fizinis ugdymas

 

6av klasė

technologijos

technologijos

užsienio2

A-V-P-R

lietuvių k. ir literatūra

dorinis ugd.

užsienio1

 

6m1 klasė

užsienio1 A

geografija

užsienio2

A-V-P-R

dorinis ugdymas

istorija

matematika

fizinis ugdymas

6m2 klasė

geografija

lietuvių k. ir literatūra

matematika

užsienio2

V-P-R

užsienio1 A

 

 

6m3 klasė

geografija

istorija

užsienio2

A-V-P-R

matematika

gamta ir žmogus

lietuvių k. ir literatūra

fizinis ugdymas

6ta klasė

informatika

geografija

lietuvių k.

užsienio2

V-P-R

matematika

lietuvių k. ir literatūra

 

7a klasė

užsienio2

A-V-P-R

dorinis ugd.

matematika

istorija

technologijos

technologijos

muzika

7av klasė

dorinis ugd.

užsienio2

informatika

gamta ir žmogus

geografija

 matematika

dailė

7g klasė

užsienio2

A-V-P-R

biologija

lietuvių k. ir literatūra

užsienio1

istorija

dailė

matematika

7t1 klasė

užsienio2

A-V-P-R

matematika

geografija

gyvenimo įgūdžiai

biologija

muzika

lietuvių k. ir literatūra

7t2 klasė

biologija

užsienio2

muzika

lietuvių k. ir literatūra

matematika

fizinis ugdymas

užsienio1

 A-P

7t3 klasė

muzika

užsienio2

technologijos

technologijos

fizinio ugd.

istorija

matematika

8a klasė

matematika

matematika

istorija

muzika

8a chemija

užsienio2

A-P-R-V

geografija

8g klasė

lietuvių k. ir literatūra

lietuvių k. ir literatūra

fizinis ugdymas

matematika

matematika

užsienio2

A-P-R-V

dorinis ugdymas

8t1 klasė

matematika

fizinis ugdymas

biologija

užsienio1

A-P

užsienio2

A-V-P-R

Geografija

chemija

8t2 klasė

žmogaus sauga

chemija

matematika

lietuvių k. ir literatūra

užsienio2

A-V-P-R

matematika

fizika

8t3 klasė

matematika

fizinis ugdymas

geografija

užsienio1

A-P

užsienio2

A-V-P-R

lietuvių k. ir literatūra

technologijos

Tvarkaraštį galite pamatyti el. dienyne: Svarbi informacija -> Mokyklos failai