Mokyklos aplinkos pritaikymas

Specialiosios klasės (skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams) – neturime.

Specialios erdvės mokiniams (nusiraminimui, poilsiui, atsipalaidavimui, atsitraukimui esant poreikiui) – neturime.

Fizinės aplinkos pritaikomumas įvairių poreikių mokiniams: prie pagrindinio įėjimo yra įvažiavimo pandusas, turime laiptų kopiklį.

Informacija apie objektą:

https://www.stasis.lt/