Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

Mūsų valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena – kovo 11-oji yra kasmetinė šventė, kurią džiugiai švenčia mūsų progimnazijos bendruomenė.

Saulėtą penktadienio rytą mūsų mokiniai, jų Tėveliai bei mokytojai susirinko į šventinį koncertą. Vaikų ir mokytojų veiduose negeso šypsenos,  sklandė pakili nuotaika. Mokyklos bendruomenę prasmingais žodžiais pasveikino progimnazijos direktorė Raimonda Jarienė. Smagu buvo visiems kartu, ant širdies uždėjus ranką, sugiedoti valstybės himną;

o mokyklos mokinių choras džiugino gražiomis, patriotiškumą žadinančiomis dainomis, kurių priedainius dainavo visa salė.

Šventės vedėjai Vaiva ir Jonas priminė Lietuvos žmonių įveiktus sunkumus  ir palinkėjo didžiuotis savo šalies istorija, kuri padarė mus išskirtiniais ir žinomais visame pasaulyje.

Gėlėmis ir aplodismentais padėkojome muzikos mokytojoms Daliai Garbačiauskienei ir Patricijai Tautkevičiūtei. Kartu šia proga, dėkojame visiems mokytojams, kurie moko mylėti, puoselėti savo kraštą, gimtąją kalbą ir branginti savo šalies nepriklausomybę.

Istorijos mokytoja metodininkė Laima Linkuvienė.

WordPress Image Gallery Plugin

You may also like...