Gerbiami Vilniaus  Petro Vileišio  progimnazijos bendruomenės nariai

Nuoširdžiai dėkojame Jums už progimnazijai paskirtus 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. 2018 m. mokyklai buvo pervesta 3747,46 Eur. Kviečiame Jus skirti paramą progimnazijai ir šiais metais. Kaip šias lėšas panaudoti ugdymo aplinkai turtinti, tarsimės Progimnazijos taryboje.

Dėkinga už kartu kuriamas galimybes –
progimnazijos administracija

Jei nutarsite 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio skirti Vilniaus Petro Vileišio progimnazijai, prašome iki 2019 m. gegužės 1 dienos užpildyti formą FR0512 v.3 ir Jūsų pasirinktu būdu pateikti ją Valstybinei mokesčių inspekcijai:

Progimnazijos rekvizitai:
Vilniaus  Petro Vileišio progimnazija
Filaretų g. 3, Vilnius
Įm. k. 195008119
Banko rekvizitai: AB Luminor
Sąskaitos Nr. LT84 4010 0510 0393 9897

Pastaba: remiant pasirinktą paramos gavėją,  pajamų mokesčio dalį galima paskirti iš karto penkeriems  metams (praėję pastarieji ir keturi ateinantys kalendoriniai metai).

You may also like...