Preliminarūs sąrašai kviečiamų mokytis progimnazijoje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje kviečiami mokytis visi progimnazijoje 4 klasę baigę mokiniai, kurių tėvai pateikė prašymus mokyklai. Jų sąrašas atskirai neskelbiamas.

Į progimnaziją kviečiami mokytis iš kitų mokyklų atvykstantys mokiniai, kurių registracijos numeriai:

Kviečiamų mokinių sąrašai į 1-4 kl

Kviečiamų mokinių sąrašai į 5-8 kl

Pirmo priėmimo etapo metu į progimnaziją mokytis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. kviečiami mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys vaikai, progimnazijos mokinių broliai, seserys, kurie mokosi mūsų mokykloje. Šiems nepriėmus kvietimo iki š. m. birželio 7 d., į atsilaisvinusias vietas bus priimti vaikai pagal kitus pirmumo kriterijus.

Preliminarūs kviečiamų mokytis progimnazijoje nuo 2020  m. rugsėjo 1 d. mokinių sąrašai mokyklos svetainėje skelbiami
2020 m. birželio 5 d.
2020 m. birželio 10 d.
2020 m. birželio 17 d.
2020 m. birželio 23 d.
2020 m. rugpjūčio 27 d.

Preliminarūs klasių sąrašai skelbiami 2020 m. birželio 25 d. mokyklos svetainėje.

Sutarčių pasirašymas

Patvirtinusieji kvietimą mokytis progimnazijoje tėvai (globėjai) mokymo sutartis turi atvykti pasirašyti nuo birželio 10 d.

Būsimų mokinių tėvai (globėjai), atvykę pasirašyti mokymo sutarties, turi turėti vaiko gimimo liudijimą, būsimų penktokų tėvai (globėjai) turi pateikti ir pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą.

You may also like...