2020 m. gruodžio 3 d. ir gruodžio 10 d. 15.00–16.30 val. kviečiame į individualius pokalbius su 7–8 kl. mokytojais dalykininkais. (Rezervacija baigta)

Gerb. tėveliai,

2020 m. gruodžio 3 d. ir gruodžio 10 d. 15.00–16.30 val. kviečiame  į individualius pokalbius su 7–8 klasių mokytojais dalykininkais.

Ruošiantis susitikimams su Jūsų vaikus mokančiais mokytojais, kviečiame iš anksto užsiregistruoti, tai galite padaryti nuo lapkričio 26 d. 17 val. iki gruodžio 2 d. 15 val.

Užsiregistravę pokalbiui su mokytoju turėsite 10 min. Apgalvokite iš anksto, ką norėsite aptarti.

Norėdami užsiregistruoti:

  1. Pasirinkdami mokytoją pasitikslinkite el. dienyne, kokie mokytojai moko Jūsų vaiką, ypač dėmesingi būkite registruodamiesi pas užsienio kalbos specialistus, nes klasės  pogrupius moko skirtingi mokytojai.
  2. Paspaudę pateiktą nuorodą galėsite rezervuoti laiką. Zoom nuorodą atsiųs mokytojas prieš susirinkimą į el. dienyną.
  3. Registruodamiesi nurodykite vaiko vardą, pavardę ir klasę.
  4. Registruotis pas vieną mokytoją galima tik vieną kartą, pasirinkto laiko keisti nėra galimybės.
  5. Kiti vartotojai Jūsų registracijos duomenų nematys.
  6. Rekomenduojame susirašyti pasirinktų susitikimų laikus, kad galėtumėte sekti, pas kokius mokytojus tam tikru metu turite jungtis.
  7. Labai tikimės jūsų supratingumo – nevėluokite į susitikimus su mokytojais, neuždelskite pokalbio, atminkite, kad po Jūsų susitikimo laukia kiti.
  8. Jeigu nematote mygtukų „Rezervuoti“ paspauskite klaviatūroje klavišus ctrl ir .

Lapkričio – gruodžio mėn. 1–6 klasių mokiniai ir tėvai kviečiami į trišalius pokalbius su klasės vadovu. Atskiros dienos individualiems pokalbiams  su mokytojais dalykininkais šių klasių mokinių tėvams pirmą pusmetį nebus organizuojamos.

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad  1–8 klasių mokinių tėvai (globėjai) gali užsirašyti į mokytojo konsultacijas visus mokslo metus. Mokytojų priėmimo laikus galite matyti el. dienyne, skiltyje Svarbi informacija Mokyklos failai pavadinimu Tėvų konsultavimo laikas.

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas

 

val. klasės Registracijos nuoroda
1. Alkauskas Andrius fizika  

(15.00 – 16.30 val.)

7a, 7av, 7m, 7t1, 7t2,

8a1, 8a2, 8e, 8t1, 8t2

 

 

informacinės technologijos 7t1
žmogaus sauga 8t1, 8a2
2. Bareikienė Simona dailė  (15.00 – 16.30 val.) 8a1, 8a2, 8e, 8t1, 8t2
3. Baublytė Jurgita tikyba (15.00 – 16.30 val.) 7a, 7av, 7m, 7t1, 7t2,

8a1, 8a2, 8e, 8t1, 8t2

4. Čiučkytė Ingrida biologija (15.00 – 16.30 val.) 7t2, 8e, 8t2
žmogaus sauga 8e
5. Glaveckaitė Danutė technologijos  (15.00 – 16.30 val.) 8a1, 8a2, 8e
6. Guobys Eugenijus technologijos  (15.00 – 16.30 val.) 7t1, 8e, 8t1, 8t2
7. Jasmontienė Gytė Vitalija anglų kalba (15.00 – 16.30 val.) 8e, 8t1, 8t2
8. Jončienė Inga kūno kultūra (15.00 – 16.30 val.) 7t1, 7t2,

8a2, 8t1, 8t2

9.  Kairienė Edita geografija (15.00 – 16.30 val.) 7a, 7av, 7m,

8a2, 8t1

10. Kemzūra Laurynas etika (15.00 – 16.30 val.) 7a, 7av, 7m, 7t1, 7t2,

8a1, 8a2, 8e, 8t1, 8t2

11.  Kairienė Rasa lietuvių k. (15.00 – 16.30 val.) 7av, 7m, 8e, 8a2
12. Lebednykienė Inga informacinės technologijos

 

(15.00 – 16.30 val.) 7a, 7t2
13. Lekarevičius Juozas

 

technologijos (15.00 – 16.30 val.) 7a, 7av, 7m, 7t2,

8a1, 8a2

14. Linkuvienė Laima istorija (15.00 – 16.30 val.) 7a, 7av, 7m,

8a1, 8a2, 8t1

15. Mackevičienė Renata vokiečių k. (15.00 – 16.30 val.) 7a, 7av, 7m, 7t1, 7t2,

8a1, 8a2, 8e, 8t1, 8t2

16. Malakauskienė Galina matematika (15.00 – 16.30 val.) 7a, 7av, 7m, 8t1
17. Niaurienė Edita

 

anglų k. (15.00 – 16.30 val.) 7m. 7t1, 7t2
18. Peseckienė Vitalija

 

geografija (15.00 – 16.30 val.) 7t1, 7t2,

8a1, 8e, 8t2

19. Rakauskienė Ernesta anglų k. (15.00 – 16.30 val.) 7av, 7m, 7t1, 7t2,

8a1, 8a2, 8t1

20. Rindzevičienė Laima anglų k. (15.00 – 16.30 val.)   8e, 8t2
21. Saulienė Rasa anglų k. (15.00 – 16.30 val.) 7a, 7t2, 8t1
22. Simaitienė Danguolė kūno kultūra (15.00 – 16.30 val.) 7a, 7av, 7m,

8a1, 8e

23. Staskevičienė Vilma technologijos (15.00 – 16.30 val.) 7a, 7av, 7m, 7t1, 7t2,

8t1, 8t2

24. Statulevičiūtė Toma matematika (15.00 – 16.30 val.) 7t1, 7t2, 8a1, 8t2
informacinės technologijos 7av, 7m
25. Stukaitė Jurgita

 

anglų kalba (15.00 – 16.30 val.) 7a, 8a1, 8a2, 8e
26. Šalkina Jolanta rusų k. (15.00 – 16.30 val.) 7av, 7m, 7t2,

8a2, 8t1, 8t2

27. Šatienė Sandra lietuvių k. (15.00 – 16.30 val.) 7t2, 8a1
28. Ščiukaitienė Rasa chemija (15.00 – 16.30 val.) 8a1, 8a2, 8e, 8t1, 8t2
29. Šilingaitė-Kričenienė Ugnė

 

vokiečių k. (15.00 – 16.30 val.) 7av, 7t2,

8t1

30. Taučienė Rima lietuvių k. (15.00 – 16.30 val.) 7a, 8t1, 8t2
31. Tautkevičiūtė Patricija muzika (15.00 – 16.30 val.) 7a, 7av, 7m, 7t1, 7t2,

8a1, 8a2, 8e, 8t1, 8t2

32. Tomaševska Ana informacinės technologijos (15.00 – 16.30 val.) 7a, 7av, 7m, 7t1, 7t2,
matematika 8a2, 8e
33. Urbutis Džeinaras istorija (15.00 – 16.30 val.) 7t1, 7t2,

8e, 8t2

34. Vaznelė Danguolė

 

biologija (15.00 – 16.30 val.) 7a,7av, 7m, 7t1,

8a1, 8a2, 8t1

35. Zaveckaitė Ugnė lietuvių k. (15.00 – 16.30 val.) 7t1
36. Žebialovič Česlava

 

prancūzų k. (15.00 – 16.30 val.) 7a1, 7a2, 7e, 7t1, 7t2,

8a1, 8h, 8m, 8t

You may also like...