2022 m. gegužės 24 d. 15.00 – 18.00 val. kviečiame į individualius pokalbius su 1–8 klasių mokytojais dalykininkais.

Ruošiantis susitikimams su Jūsų vaikus mokančiais mokytojais, kviečiame iš anksto užsiregistruoti, tai galite padaryti nuo gegužės 13 d. 15 val. iki gegužės 23 d. 15 val.

Užsiregistravę pokalbiui su mokytoju turėsite 10 min. Apgalvokite iš anksto, ką norėsite aptarti.

Norėdami užsiregistruoti:

  1. Pasirinkdami mokytoją pasitikslinkite el. dienyne, kokie mokytojai moko Jūsų vaiką, ypač dėmesingi būkite registruodamiesi pas užsienio kalbos specialistus, nes klasės  pogrupius moko skirtingi mokytojai.
  2. Zoom nuorodą atsiųs dalyko mokytojas prieš susirinkimą į el. dienyną.
  3. Registruodamiesi nurodykite vaiko vardą, pavardę ir klasę.
  4. Registruotis pas vieną mokytoją galima tik vieną kartą, pasirinkto laiko keisti nėra galimybės.
  5. Kiti vartotojai Jūsų registracijos duomenų nematys.
  6. Rekomenduojame susirašyti pasirinktų susitikimų laikus, kad galėtumėte sekti, pas kokius mokytojus tam tikru metu turite jungtis.
  7. Labai tikimės jūsų supratingumo – nevėluokite į susitikimus su mokytojais, neuždelskite pokalbio, atminkite, kad po Jūsų susitikimo laukia kiti.

1–8 klasių mokinių tėvai (globėjai) gali užsirašyti į mokytojo konsultacijas visus mokslo metus. Mokytojų priėmimo laikus galite matyti el. dienyne, skiltyje Svarbi informacija Mokyklos failai pavadinimu Tėvų konsultavimo laikas.

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas

 

val. klasės
1 Ambrasienė Rima lietuvių k. (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5t1, 5t2, 8a
2 Andrius Alkauskas fizika  

(15.00 – 18.00 val.)

7a1, 7a2, 7a3, 7t1, 7t2, 7v,

 8a, 8av, 8m, 8t1,8t2

informacinės technologijos 5av, 5t2,

7a1, 7a3, 7t2, 7v

gamta ir žmogus 5t1
žmogaus sauga 5t1, 8t1, 8m
3 Bareikienė Simona dailė  (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5av, 5g, 5t1, 5t2, 5t3,

6a, 6g, 6t1, 6t2, 6t3,

7a1, 7a2, 7a3, 7t1, 7t2, 7v,

8a, 8av, 8m, 8t1, 8t2

4 Čiučkytė Ingrida biologija (15.00 – 18.00 val.) 7a2, 7v, 8t2
gamta ir žmogus 6a, 5t2,
žmogaus sauga 8t2
5 Gailiuvienė Alina tikyba (15.00 – 18.00 val.) 1a, 1b, 1c,

2a, 2b, 2c,

3a, 3b,

4a, 4b,

5a, 5av, 5g, 5t1, 5t2, 5t3,

6a, 6g, 6t1, 6t2, 6t3,

7a1, 7a2, 7a3, 7t1, 7t2, 7v,

8a, 8av, 8m, 8t1, 8t2

6 Glaveckaitė Danutė technologijos  (15.00 – 18.00 val.) 5av, 5t1, 5t2, 5t3,

6g, 6a3,

7a1, 7a2, 7a3, 7t1, 7t2, 7v

 

7 Jarienė Raimonda lietuvių k. (15.00 – 18.00 val.) 7a1
8 Jasmontienė Gytė Vitalija anglų kalba (15.00 – 18.00 val.) 6t1, 6t3

7a1, 7a2, 7a3, 7v

 

9 Joffė Dainius šokis (15.00 – 18.00 val.) 1a, 1b, 1c,

2a, 2b, 2c,

3a, 3b,

4a, 4b,

5a, 5av, 5g, 5t1, 5t2, 5t3

10 Jončienė Inga kūno kultūra (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5av, 5g,

6a, 6g, 6t1,

7a2, 7a3, 7v,

8t1, 8t2

11  Kairienė Edita geografija  (15.00 – 18.00 val.) 6g, 6t2,

7a2, 7t1, 7v,

8a, 8av, 8m  

12  Kairienė Rasa lietuvių k. (15.00 – 18.00 val.) 5av, 5t3,

8av, 8m

13 Lebednykienė Inga matematika (15.00 – 18.00 val.) 5t2

6a, 6g, 6t1,

7a2, 7a3, 7t1

informacinės technologijos 5a
14 Lekarevičius Juozas

 

technologijos (15.00 – 18.00 val.) 6a, 6g, 6t1, 6t2, 6t3,

7a1, 7a2, 7a3, 7t1, 7t2, 7v,

8a, 8av, 8m, 8t1, 8t2

15 Linkuvienė Laima istorija (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5g, 5t2,

6t2, 6t3,

7a1, 7a2, 7t1,

8a, 8av, 8m

16 Mackevičienė Renata vokiečių k. (15.00 – 18.00 val.) 5av, 5t3,

6a, 6g, 6t1, 6t1, 6t2, 6t3

7a1, 7a2, 7t1, 7v,

8a, 8av, 8m, 8t1, 8t2

17 Malakauskienė Galina matematika (15.00 – 18.00 val.) 6t2, 6t3,

7v,

8a, 8m

18 Peseckienė Vitalija

 

geografija

 

 

(15.00 – 18.00 val.) 6a, 6t1, 6t3

7a1, 7a3, 7t2,

8t1, 8t2

19 Podleckis Deividas etika (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5av, 5g, 5t1, 5t2, 5t3,

7a1, 7a2, 7a3, 7t1, 7t2, 7v,

8a, 8av, 8m, 8t1, 8t2

20 Purvaneckienė Aušra anglų k. (15.00 – 18.00 val.) 2a, 2b,

3a, 3b,

4a, 4b, 4e

21 Pūdžiuvelienė Ramunė muzika  (15.00 – 18.00 val.) 1a, 1b, 1c,

2a, 2b,

3a, 3b,

4a, 4b, 4e

22 Rakauskienė Ernesta anglų k. (15.00 – 18.00 val.) 4a,

5g, 5t2,

6a, 7t2

8av, 8m, 8t1, 8t2

 

23 Rindzevičienė Laima anglų k. (15.00 – 18.00 val.) 4b,

5g, 5t1,

6g,

7a2, 7t1, 7t2,

8m, 8t1, 8t2

24 Saulienė Rasa anglų k. (15.00 – 18.00 val.) 5t2,

6g, 6t2, 6t3,

7t1,

8a, 8t2,

25 Simaitienė Danguolė kūno kultūra (15.00 – 18.00 val.) 5t1, 5t2, 5t3,

6t2, 6t3,

7a1, 7t1, 7t2,

8a, 8av, 8m

26 Sinkievič Marta rusų k.  (15.00 – 18.00 val.) 6a, 6t2, 6t3,

7a2, 7a3, 7t1,

8a, 8t1, 8t2

27 Staskevičienė Vilma technologijos (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5av, 5g, 5t1, 5t2, 5t3,

6a, 6t1, 6t2,

8a, 8av, 8m, 8t1, 8t2

28 Statulevičiūtė Toma matematika (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5t3,

7a1, 7t2,

8t1, 8t2

informacinės technologijos 5g, 5t1
29 Stukaitė Jurgita anglų kalba (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5av, 5t1,

6t2,

7a1, 7a3, 7v,

8a

30 Šalkina Jolanta rusų k.  (15.00 – 18.00 val.) 6g, 6t1, 6t2,

7a1, 7t2,

8av, 8m, 8t2

31 Šatienė Sandra lietuvių k. (15.00 – 18.00 val.) 6t3,

7t1, 7v, 8t1, 8t2

32 Ščiukaitienė Rasa chemija

 

(15.00 – 17.00 val.)

 

8a, 8av, 8m, 8t1, 8t2
gamta ir žmogus

 

5a, 5av,

6g, 6t2,

5a, 5av,

8a, 8av

žmogaus sauga
33 Šilingaitė-Kričenienė Ugnė

 

vokiečių k. (15.00 – 18.00 val.) 6t3,

7a3, 7t2, 7t1, 7v,

7av, 7t2,

8av, 8t2

34 Šimonytė Ingrida lietuvių k.  (15.00 – 18.00 val.) 6a, 6g, 6t1, 6t2
35 Tautkevičiūtė Patricija muzika (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5av, 5g, 5t1, 5t2, 5t3,

6a, 6g, 6t1, 6t2, 6t3,

7a1, 7a2, 7a3, 7t1, 7t2, 7v,

8a, 8av, 8m, 8t1, 8t2

36 Tomaševska Ana informacinės technologijos (15.00 – 18.00 val.) 5a, 5av, 5g, 5t1, 5t2, 5t3,

6a, 6g, 6t1, 6t2, 6t3,

7a1, 7a2, 7t1

37 Tomaševskij Andžej informacinės technologijos  (15.00 – 18.00 val.)

 

5t3,

6a, 6t2, 6t3,

7a2, 7a3, 7t1, 7a2, 7v

 

38 Tūrienė Jurgita anglų k.  (15.00 – 17.00 val.) 2a, 2b, 2c

3a, 3b

4a, 4b,

5a, 5t3,

6a, 6t1, 6t2

39 Urbutis Džeinaras istorija (15.00 – 18.00 val.) 5av, 5t1, 5t3,

6a, 6t1,

7a3, 7t2, 7v,

8t1, 8t2

40 Ustinovič Jolianta informacinės technologijos

 

(15.00 – 18.00 val.) 6g, 6t1
technologijos 5a, 5g
41 Vaitekūnaitė Daiva etika (15.00 – 18.00 val.) 6a, 6g, 6t1, 6t2, 6t3
42 Vaitkavičienė Daiva

 

matematika (15.00 – 18.00 val.) 5av, 5g, 5t1, 5t2, 8av
43 Vaznelė Danguolė biologija

 

 (15.00 – 18.00 val.)

 

7a1, 7a3, 7t1, 7t2,

8a, 8av, 8m, 8t1

 

gamta ir žmogus 5g, 5t2, 6t1
žmogaus sauga 5g, 5t2
44 Zaveckaitė Ugnė lietuvių k. (15.00 – 18.00 val.) 5g, 7a2, 7a3, 7t2

 

45 Žebialovič Česlava prancūzų k. (15.00 – 18.00 val.) 5t2,

6a, 6g, 6t1, 6t2, 6a3,

7a1, 7a2, 7a3, 7t1, 7t2, 7v,

8a1, 8av, 8m, 8t1, 8t2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

You may also like...