2022 m. gruodžio 8 d. 15.00 – 18.00 val. kviečiame į individualius pokalbius su 1–8 klasių mokytojais dalykininkais.

Gerb. tėveliai,

2022 m. gruodžio 8 d. 15.00 – 18.00 val. kviečiame  į individualius pokalbius su 1–8 klasių mokytojais dalykininkais.
Ruošiantis susitikimams su Jūsų vaikus mokančiais mokytojais, kviečiame iš anksto užsiregistruoti, tai galite padaryti nuo gruodžio 1 d. 18 val. iki gruodžio 7 d. 15 val.
Užsiregistravę pokalbiui su mokytoju turėsite 10 min. Apgalvokite iš anksto, ką norėsite aptarti.
Norėdami užsiregistruoti:

  1. Pasirinkdami mokytoją pasitikslinkite el. dienyne, kokie mokytojai moko Jūsų vaiką, ypač dėmesingi būkite registruodamiesi pas užsienio kalbos specialistus, nes klasės  pogrupius moko skirtingi mokytojai.
  2. Zoom nuorodą atsiųs dalyko mokytojas prieš susirinkimą į el. dienyną.
  3. Registruodamiesi nurodykite vaiko vardą, pavardę ir klasę.
  4. Registruotis pas vieną mokytoją galima tik vieną kartą, pasirinkto laiko keisti nėra galimybės.
  5. Kiti vartotojai Jūsų registracijos duomenų nematys.
  6. Rekomenduojame susirašyti pasirinktų susitikimų laikus, kad galėtumėte sekti, pas kokius mokytojus tam tikru metu turite jungtis.
  7. Labai tikimės jūsų supratingumo – nevėluokite į susitikimus su mokytojais, neuždelskite pokalbio, atminkite, kad po Jūsų susitikimo laukia kiti.
  8. Jeigu nematote mygtukų „Rezervuoti“ paspauskite klaviatūroje klavišus ctrl ir .

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad 5–8 klasių mokinių tėvai (globėjai) nebus kviečiami registruotis pas klasės vadovus. Šiuo metu vyksta trišaliai pokalbiai, kurių metu galima aptarti ir dalyko mokymosi klausimus.
1–8 klasių mokinių tėvai (globėjai) gali užsirašyti į mokytojo konsultacijas visus mokslo metus. Mokytojų priėmimo laikus galite matyti el. dienyne, skiltyje Svarbi informacija Mokyklos failai pavadinimu Tėvų konsultavimo laikas.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas

 

val. klasės  
1.      Alkauskas Andrius fizika  

(15.00 – 18.00 val.)

7a, 7g, 7t1, 7t2, 7t3,

 8a1, 8a2, 8a3, 8t1, 8v

informacinės technologijos 5av, 5ta, 6av, 6t2
gamta ir žmogus 6t1
žmogaus sauga 8a1, 8t1
2.      Ambrasienė Rima lietuvių k. (15.30 – 18.30 val.) 5m1, 6a, 6t1, 8a2, 8a3
3.      Bareikienė Simona dailė  (15.00 – 18.00 val.) 5av, 5ta, 5t1, 5t2, 5t3,

6a, 6av, 6g, 6t1, 6t2, 6t3,

7a, 7g, 7t1, 7t2, 7t3,

8a2, 8a3, 8v, 8t1, 8t2

4.      Čečėtienė Raminta Vokiečių k. (17.00 – 18.00 val.) 8v
5.      Čiučkytė Ingrida biologija (15.00 – 17.00 val.) 7a, 8a2, 8v
6.      Dalia Dambrauskaitė tikyba (15.00 – 18.00 val.) 1a, 1b,

2a, 2b, 2c,

3a, 3b, 3c,

4a, 4b

7.      Gailiuvienė Alina tikyba (15.00 – 18.00 val.) 5av, 5ta, 5t1, 5t2, 5t3,

6a, 6av, 6g, 6t1, 6t2, 6t3,

7a, 7g, 7t1, 7t2, 7t3,

8a1, 8a2, 8a3, 8v, 8t1, 8t2

8.      Glaveckaitė Danutė technologijos  (16.00 – 18.00 val.) 5av, 5m2, 5m3,

7a, 7g, 7t1, 7t2,7t3,

8a1, 8a2, 8t1, 8t2, 8v

 

9.      Jarienė Raimonda lietuvių k. (15.00 – 16.00 val.) 8a1
10.                    Jasmontienė Gytė Vitalija anglų kalba (15.30 – 18.30 val.) 7t1, 7t3

8a1, 8a2, 8a3, 8t2, 8v

 

11.                    Joffė Dainius šokis (15.00 – 18.00 val.) 1a, 1b, 1c,

2a, 2b, 2c,

3a, 3b,

4a, 4b,

5av, 5ta, 5m1, 5m2, 5m3

12.                    Jončienė Inga kūno kultūra (15.00 – 18.00 val.) 5m2, 5m3,

6a, 6av,

7a, 7g, 7t1,

8a2, 8a3, 8v

13.                     Kairienė Edita geografija  (15.00 – 18.00 val.) 6a, 6g, 6t1,

7g, 7t1,

8a2, 8t1, 8v  

14.                     Kairienė Rasa lietuvių k. (15.00 – 18.00 val.) 5av, 5m2, 5m3,

6av, 6t3

15.                    Lebednykienė Inga matematika (15.00 – 18.00 val.) 7a, 7g, 7t1, 7t2,

8a2, 8a3, 8t1

informacinės technologijos 6a
16.                    Lekarevičius Juozas

 

technologijos (15.15 – 18.15 val.) 6a, 6av, 6g, 6t1, 6t2, 6t3,

8a1, 8a2, 8a3, 8t1, 8t2, 8v,

7a, 7g, 7t1, 7t2, 7t3

17.                    Liaugminė Jurgita anglų k. (15.00 – 18.00 val.) 4a, 4b,

5m3, 5ta,

6av, 6t3, 6g,

7a, 7g

18.                    Linkuvienė Laima istorija (15.00 – 18.00 val.) 5av, 5ta, 5m3,

6a, 6g, 6t2,

7t2, 7t3,

8a1, 8a2, 8t1

19.                    Liutkevičienė Valda vokiečių k. (17.00 – 18.00 val.) 6a, 8a3, 8t2
20.                    Mackevičienė Renata vokiečių k. (15.30 – 18.30 val.) 5av, 5m3,

6a, 6g, 6t1, 6t2, 6t3,

7a, 7g, 7t1, 7t2, 7t3,

8a1, 8a2, 8a3, 8t1, 8v

21.                    Peseckienė Vitalija

 

geografija

 

 

(15.00 – 18.00 val.) 6av, 6t2, 6t3,

7a, 7t1,

8a1, 8a3, 8t2

22.                    Podleckis Deividas etika (15.00 – 18.00 val.) 5av, 5ta, 5t1, 5t2, 5t3,

6a, 6av, 6g, 6t1, 6t2, 6t3,

7t1, 7t2,

8a1, 8a2, 8a3, 8v, 8t1, 8t2

23.                    Purvaneckienė Aušra anglų k. (16.00 – 18.00 val.) 2a, 2b, 2c,

3a, 3b, 3c,

4a, 4b

24.                    Pūdžiuvelienė Ramunė muzika  (15.00 – 18.00 val.) 1a, 1b,

2a, 2b, 2c,

3a, 3b, 3c,

4a, 4b

25.                    Rakauskienė Ernesta anglų k. (15.30 – 18.30 val.) 5m1, 5m2,

6av, 6g, 6t2,

7a,

8a2, 8t2

26.                    Saulienė Rasa anglų k. (15.00 – 18.00 val.) 5m1,

6a, 6t1, 6t2,

7g, 7t2, 7t3,

8t1

27.                    Semaškienė Skaistė anglų k. (17.00 – 18.00 val.) 2a, 2b,

3a, 3b, 3c

28.                    Sikorskienė Jūratė
lietuvių k. (16.00 – 18.00 val.) 7a, 7t2
29.                    Simaitienė Danguolė kūno kultūra (15.00 – 18.00 val.) 5av, 5m1, 5ta,

6t1, 6t2, 6t3,

7t2, 7t3,

8a1, 8t1, 8t2

30.                    Staskevičienė Vilma technologijos (15.00 – 18.00 val.) 5av, 5ta, 5m1, 5m2, 5m3,

6a, 6av, 6g, 6t1, 6t2, 6t3

31.                    Statulevičiūtė Toma

 

matematika (15.00 – 18.00 val.) 5m1,

6a, 6t3,

8a1, 8t2, 8v

informacinės technologijos 6g
32.                    Stukaitė Jurgita

 

anglų kalba (15.00 – 18.00 val.) 5ta,

6a, 6av, 6t1,

7t2,

8a1, 8a3, 8v

33.                    Šalkina Jolanta rusų k.  (16.00 – 18.00 val.) 6a, 6av, 6t1, 6t3,

7g, 7t1, 7t2,

8a1, 8a2, 8t1, 8t2

34.                    Šatienė Sandra lietuvių k. (15.15 – 18.15 val.) 6t2,

7t3,

8t1, 8t2, 8v

35.                    Ščiukaitienė Rasa chemija

 

(15.00 – 17.00 val.)

 

8a1, 8a3, 8t1, 8t2, 8v
gamta ir žmogus

 

5ta, 5av,

6av,

5ta, 5av,

8a3, 8v

žmogaus sauga
36.                    Šimonytė Ingrida lietuvių k.  (17.00 – 18.00 val.) 5ta
37.                    Tautkevičiūtė Patricija muzika (15.00 – 18.00 val.) 5av, 5ta, 5t1, 5t2, 5t3,

6a, 6av, 6g, 6t1, 6t2, 6t3,

7a, 7g, 7t1, 7t2, 7t3,

8a1, 8a2, 8a3, 8v, 8t1, 8t2

 

38.                    Tomaševska Ana matematika

 

(15.15 – 18.15 val.) 5av, 5ta
informacinės technologijos 5av, 5ta, 5t1, 5t2, 5t3,

6a, 6av, 6g, 6t1, 6t2, 6t3,

7a, 7g, 7t1, 7t2, 7t3

39.                    Tomaševskij Andžej informacinės technologijos  (16.30 – 18.00 val.)

 

5m1, 5m2, 5m3,

6t1, 6t3,

7a, 7t2, 7t3

40.                    Urbutis Džeinaras istorija (15.00 – 18.00 val.) 5m1, 5m2,

6av, 6t1, 6t3,

7a, 7t1,

8a3, 8t2, 8v

 

41.                    Ustinovič Jolianta informacinės technologijos

 

(15.00 – 16.00 val.) 7g, 7t1
technologijos 5m1, 5ta
42.                    Vaitekūnaitė Daiva etika (15.00 – 16.00 val.) 7a, 7g, 7t3
43.                    Vaitkevičienė Daiva matematika (15.15 – 18.15 val.) 5m2,

6av, 6g, 6t1, 6t2,

7t3

44.                    Vaznelė Danguolė biologija

 

 (15.00 – 18.00 val.)

 

7g, 7t1, 7t2, 7t3,

8a1, 8a3, 8t1, 8t2

 

gamta ir žmogus 5m2, 5m3,

6g, 6t2

žmogaus sauga 5m2, 5m3,

8a3

45.                    Žebialovič Česlava

 

prancūzų k. (15.15 – 18.15 val.) 2c,

6a, 6g, 6t2, 6t3,

7a, 7g, 7t1, 7t2, 7t3,

8a1, 8a2, 8a3, 8t1, 8t2, 8v

 

You may also like...