Integruotos vokiečių kalba dvikalbystės pamokos

Dvikalbystė:
mokomės vokiečių kalbos gamtos, biologija, dailės, geografijos, informatikos ir technologijų pamokose

„Šviesa, mokslas – tai vienintelis mūsų ginklas“ (Petras Vileišis)

2011 m. rugsėjo mėn. suderinus dvikalbystės mokymo klausimą su vokiečių kalbos patarėju p. Michael Brehm’u iš Vokietijos ambasados, mokyklos administracija, moksleivių tėvais ir mokytoju Alexander Wölffling’u nuo 2011 spalio 01 d. 5v klasėje moksleiviai iš Filaretų pradinės mokyklos galėjo tęsti vokiečių kalbos mokymąsi bilingvistinėje (dvikalbėje) klasėje. Koordinatore vokiečių kalbos organizaciniais klausimais buvo paskirta vokiečių kalbos mokytoja ekspertė Birutė M.Terminienė.

„Dvikalbėje aplinkoje ugdomi vaikai sąmoningiau suvokia kalbą kaip reiškinį. Keliomis kalbomis kalbantiems žmonėms atsiveria naujos galimybės šiuolaikiniame pasaulyje ir profesinėje karjeroje. Bilingvistinėje (dvikalbėje) klasėje naujoji kalba yra darbo, bendravimo kalba. Pagal principą „vienas asmuo – viena kalba“ viena mokytoja kalba tik lietuviškai, o kitas – tik vokiškai.

Daugiakalbystė sudaro ypač svarbias prielaidas taikai išsaugoti ir tolerancijai plėtoti. Gebėjimas visavertiškai bendrauti keliomis kalbomis Europoje yra vienas iš būtinų aukštos kvalifikacijos įrodymų. Tą patvirtino ir Europos Sąjungos valstybių bei vyriausybių vadovai, 2002 metų pavasarį susirinkę į aukščiausio lygio susitikimą Barselonoje. Visiems ES vaikams turi būti suteikiama galimybė jau ankstyvajame amžiuje įvaldyti gimtąją kalbą ir mokytis dar dviejų užsienio kalbų,“– sako Andreas Rodenbeck, dvikalbio projekto vadovas ir koordinatorius, Goethe’s instituto švietimo ekspertas.

2015-2016
Tęsiamas vokiečių kalbos integravimas: 7v kl. informacinės technologijos (1 val.), 5av kl. , 7v kl: dailė (1 val.)  – Andreas Rodenbeck, geografija (2 val.) – Renata Mackevičienė.

Kovo 09 d. ir kovo 16 d. 7 mokiniai iš aštuntųjų klasių laikys DSD I tarptautinį vokiečių kalbos egzaminą mūsų mokykloje.

2014-2015
Tęsiamas vokiečių kalbos integravimas: 6v kl. gamta ir žmogus (2 val.) – Andreas Rodenbeck.  Technologijos (1 val.) 8 v kl. – Birutė M.Terminienė ir Juozas Lekarevičius, geografija (2 val.) – Renata Mackevičienė.

Pradedamas vokiečių kalbos integravimas 6v kl: dailė (1val.) – Renata Mackevičienė.

16 mokinių iš 8v ir 8m laikys DSD I tarptautinį vokiečių kalbos egzaminą mūsų mokykloje, kuriai suteikta teisė savarankiškai organizuoti šį egzaminą.

2013-2014
Dešimt mokinių iš 8v klasės išlaikė DSDI egzaminą B1 ir A2 lygiu.

Vilniaus Petro Vileišio progimnazija tapo 10-tąja PASCH/DSD I tinklo mokykla Lietuvoje, vienintele mokykla, kurioje aštuntokai galės laikyti tarptautinį egzaminą DSD I ( vokiečių kalbos diplomui) gauti. Nuolatinis Vokietijos Ambasadoriaus pavaduotojas p. Peter Ziegler ir patarėjas vokiečių kalbos klausimais p. Michael Brehm iškilmingai  atidengė Atminimo lentą Vilniaus Petro Vileišio progimnazijai  tapus PASCH/DSD tinklo mokykla.

Rugsėjo 26 d. Vokietijos Ambasadoriaus Lietuvoje patikėtinis  p. Peter Ziegler ir vokiečių kalbos koordinatorius p. Michael  Brehm įteikė DSD I (Sprachdiplom) buvusiems mūsų mokyklos šešiems aštuntokams, kurie  pavasarį sėkmingai išlaikė tarptautinį vokiečių kalbos egzaminą Užupio gimnazijos sudėtyje.

Tęsiamas mokomųjų dalykų integravimas 7v klasėje: Informacinės technologijos (1 val.) – Ana Tomaševska, biologija (2 val.), „Mes smalsieji vokietukai“ (1 val.) – Andreas Rodenbeck, technologijos (2 val.) – Birutė M.Terminienė ir Juozas Lekarevičius, geografija (2 val.) – Inga Lenktytė.

5v klasėje: Informacinės technologijos (1 val.) – Ana Tomaševska, gamta ir žmogus (2 val.), dailė (1 val.) – Andreas Rodenbeck.

2012-2013
Tęsiamas mokomųjų dalykų integravimas 6v klasėje: Informacinės technologijos (1 val.) – Ana Tomaševska, gamta ir žmogus (2 val.), geografija (2 val.) – Andreas Rodenbeck, technologijos (2 val.) – Birutė M.Terminienė ir Juozas Lekarevičius.

2011-2012
Goethe‘s institutas, bendradarbiaudamas su Valstybės institucijų kalbų centru ir Petro Vileišio progimnazija, organizavo  tarptautinį vokiečių kalbos egzaminą vaikams ir jaunimui, „Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1“.

2011 m. gruodžio 12 d. šį egzaminą laikė 23 mokiniai iš 5v klasės  ir 3 mokiniai iš 6v klasės.

5 v klasėje vokiečių k. buvo integruojama į šiuos mokomuosius dalykus: Informacinės technologijos (1val.) – Ana Tomaševska, gamta ir žmogus (1val.) – Alexander Wölfling.

 

Tarptautinė studentų praktika
Pagal mainų programą į Lietuvos Edukologijos universitetą atvyksta studentų grupės. Jau keletą metų Heidelberg‘o (Vokietija) pedagoginio universiteto studentai atlieka praktiką mūsų mokykloje. Jie lankosi įvairiose pamokose, padeda mokiniams gilinti šnekamosios kalbos įgūdžius.  Mokytojai dalijasi savo patirtimi. Vokiečių kalbos mokytoja ekspertė Birutė M. Terminienė  vadovauja  tarptautinei studentų praktikai.

Data Mokytojai
2009 m. rugsėjo 25 d.iki spalio 09 d. Laima Jasinskienė, Birutė M.Terminienė
2010 m. rugsėjo 24 d. iki spalio 15 d. Inga Lenktytė, Birutė M.Terminienė
2011 m. kovo 14 d. iki balandžio 08 d. Laima Jasinskienė, Birutė M.Terminienė
2011 m.rugsėjo 26 d. iki spalio 14 d. Laima Jasinskienė, Inga Lenktytė, Birutė M.Terminienė
2012 m.rugsėjo 10 d. iki rugsėjo 28 d. Inga Lenktytė, Birutė M.Terminienė
2013 m. vasario 18 d. iki kovo 08 d. Inga Lenktytė, Birutė M.Terminienė
2013 m.rugsėjo 16 d. iki spalio 04 d. Laima Jasinskienė, Inga Lenktytė, Birutė M.Terminienė
2014 m. vasario 24 d. iki kovo 14 d. Inga Lenktytė, Birutė M.Terminienė
2014 m. rugsėjo 23 d. iki spalio 10 d. Renata Mackevičienė, Birutė M.Terminienė
2015 m. vasario 17 d. iki kovo 06 d. Birutė M.Terminienė