Ketvirtadienis

Ketvirtadienis
Kl. 1 pamoka 2 pamoka 3 pamoka 4 pamoka 5 pamoka 6 pamoka 7 pamoka
5a1 kūno kultūra matematika lietuvių k. anglų k. dorinis ugdymas muzika
5av dailė lietuvių k. istorija kūno kultūra technologijos technologijos
5m matematika užsienio1 lietuvių k. klasės val. šokis  dorinis ugd.
5t1 istorija matematika informatika užsienio1

 A-P

lietuvių k.  
5t2 matematika dailė lietuvių k. lietuvių k. dorinis ugdymas informacinės tech.
6a1 matematika dorinis ugdymas užsienio2

 P-R-V

istorija anglų k.  
6a2 matematika informatika užsienio2

P-R-V

geografija istorija lietuvių k. muzika
6e geografija užsieno2

A-P-R-V

dorinis matematika informatika užsienio1-

A-P

 
6t1 istorija užsieno2

A-P-R-V

matematika lietuvių k. lietuvių k. užsienio1-

 A-P

 
6t2 gamta ir žmogus užsieno2

A-P-R-V

technologijos technologijos geografija lietuvių k.  
7a1 technologijos technologijos geografija dorinis ugdymas matematika anglų k. užsienio2 A-V-P-R
7h lietuvių k. matematika užsienio1

A-V-P

istorija kūno kultūra geografija užsienio2 A-V-P-R
7m matematika istorija užsienio1

A-V-P

lietuvių k. fizika geografija užsienio2 A-V-P-R
7t kūno kultūra lietuvių k. užsienio1

A-V-P

matematika muzika istorija užsienio2 A-V-P-R
8a1 anglų k. kūno kultūra matematika dorinis ugd. Istorija užsienio2

 A-V-P-R

lietuvių k.
8a2 dorinis ugd. lietuvių k. istorija informatika biologija užsienio2

A-V-P-R

matematika
8av užsienio2-

A-V-P-R

užsienio1

A-V

geografija matematika dailė kūno kultūra dorinis ugd.
8e užsienio2-

A-V-P-R

lietuvių k. matematika dailė užsienio1

 P-A-V

biologija  
8m užsienio2-

 A-V-P-R

matematika biologija lietuvių k užsienio1

P-A-V

fizika  
8t fizika geografija matematika lietuvių k. užsienio1

P-A-V

užsienio2

A-V-P-R

biologija