Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

Klasė 1 pamoka 2 pamoka 3 pamoka 4 pamoka 5 pamoka 6 pamoka 7 pamoka
5a matematika lietuvių k. lietuvių k. technologijos technologijos  muzika
5av  gamta ir žmogus  gamta ir žmogus  istorija lietuvių k. lietuvių k.
5g  užsienio1 užsienio1  matematika  fizinis ugdymas  gamta ir žmogus  istorija
5t1  lietuvių k. istorija dailė užsienio1 A-V klasės val fizinis ugdymas
5t2 šokis matematika informacinės tech. muzika dailė
5t3 gamta ir žmogus lietuvių k. lietuvių k. fizinis ugdymas informatika matematika
6a lietuvių k. geografija anglų k. 6ag užsienio2 a-p-r-v 6ag užsienio2 a-p-r-v  anglų k.
6g istorija fizinis ugdymas užsienio1 A 6ag užsienio2 a-p-r-v 6ag užsienio2 a-p-r-v lietuvių k. informatika
6t1 6t1t2t3 užsienio2 a-p-r-v 6t1t2t3 užsienio2 a-p-r-v geografija matematika  dorinis ugdymas  matematika
6t2 6t1t2t3 užsienio2 a-p-r-v 6t1t2t3 užsienio2 a-p-r-v lietuvių k. informatika lietuvių k. matematika dailė
6t3 6t1t2t3 užsienio2 a-p-r-v 6t1t2t3 užsienio2 a-p-r-v matematika gamta ir žmogus klasės val užsienio1
7a1 muzika lietuvių k. lietuvių k.  biologija  fizika anglų k.1
7a2 matematika matematika  fizinis ugd. lietuvių k. klasės val. 7a2t1 užsienio2 A-P-R-V
7a3 lietuvių k. biologija užsienio1 dailė technologijos  technologijos
7t1  technologijos  technologijos istorija lietuvių k. klasės val. 7a2t1 užsienio2 A-P-R-V 7vt1 užsienio1 A-P-V
7t2 fizinis ugdymas fizika matematika  istorija lietuvių k. lietuvių k.
7v fizinis ugdymas matematika technologijos technologijos lietuvių k. lietuvių k. 7vt1 užsienio1 A-P-V
8a klasės val. užsienio1 A 8am -užsienio2 A-V-P-R fizika užsienio1 A lietuvių k. žmogaus sauga
8av matematika muzika geografija geografija fizinis ugdymas chemija lietuvių
8m matematika fizinis ugdymas 8am -užsienio2 A-V-P-R istorija 8m užsienio1 P-A lietuvių k žmogaus sauga
8t1 lietuvių k. matematika chemija chemija fizinis ugdymas žmogaus sauga technologijos
8t2 fizika lietuvių k. muzika matematika matematika klasė valandėlė geografija