Ketvirtadienis

KETVIRTADIENIS
Klasė 08:00 08:55 09:50 11:00 12:10 13:05 14:00 14:55
5a istorija istorija lietuvių k. gamta ir žmogus šokis      
5g užsienio1 fizinis ugdymas gamta ir žmogus technolog. technolog. dorinis ugd.    
5t1 lietuvių k. žmogaus sauga muzika dailė fizinis ugdymas informatika    
5t2 gamta ir žmogus gamta ir žmogus fizinis ugdymas matematika matematika žmogaus sauga    
5t3 matematika matematika lietuvių k. lietuvių k. informatika      
6a1 užsienio2

 a-p-r-v

muzika istorija istorija geografija technolog. technolog. /////
6a2 fizinis ugdymas užsienio2 A-P-R-V užsienio2 A-P-R-V matematika matematika užsienio1 A užsienio1 A /////
6a3 matematika matematika 6a3 užsienio1 6a3 užsienio1 6a3 dailė 6a3 istorija 6a3 fizinis ugdymas /////
6t1 lietuvių k užsienio2 A-P-R-V užsienio2 A-P-R-V informatika istorija fizinis ugdymas   /////
6t2 matematika lietuvių k. lietuvių k. fizinis ugdymas užsienio1 A-P dailė matematika /////
6v užsienio2

a-p-r-v

technolog. technolog. istorija istorija 6v muzika   /////
7a muzika anglų k.1 anglų k.1 užsienio2 A-V-P-R užsienio2 A-V-P-R biologija istorija /////
7av fizinis ugdymas dorinis ugd. klasės val. biologija muzika užsienio2

 A-P-R-V

užsienio2

A-P-R-V

/////
7m užsienio1 A-P užsienio1 A-P biologija užsienio2 A-V-P-R užsienio2 A-V-P-R matematika matematika /////
7t1 biologija matematika geografija fizinis ugdymas lietuvių k. užsienio2

A-P-R-V

užsienio2

 A-P-R-V

/////
7t2 dailė lietuvių k. informatika matematika fizika užsienio2

A-P-R-V

užsienio2

 A-P-R-V

/////
8a1 technolog. geografija dailė užsienio1 A užsienio1 A lietuvių k. geografija /////
8a2 lietuvių k. lietuvių k. fizika fizika dorinis ugdymas fizinis ugdymas   /////
8e geografija fizika biologija geografija chemija   /////
8t1 istorija istorija fizinis ugdymas lietuvių k. lietuvių k. žmogaus sauga dailė /////
8t2 biologija lietuvių k. lietuvių k. žmogaus sauga matematika matematika dorinis ugdymas