Ketvirtadienis

Ketvirtadienis
Kl. 1 pamoka 2 pamoka 3 pamoka 4 pamoka 5 pamoka 6 pamoka 7 pamoka
5a1 anglų k. lietuvių k.  muzika  dorinis ugdymas  informatika  dailė /////
5a2  muzika  istorija  informatika  šokis  dailė  užsienio1 /////
5a3 fizinis ugd.  lietuvių k.  istorija užsienio1 užsienio1 /////
5t1  užsienio1

A-P-V

 matematika  šokis technologijos technologijos klasės val. /////
5t2  dorinis ugdymas  matematika  dailė lietuvių k. lietuvių k. fizinis ugd. /////
5v  užsienio1

A-P-V

 technologijos  technologijos gamta ir žmogus matematika klasės val. /////
6a  istorija  dailė anglų k. anglų k. užsienio2

P-R-V

matematika /////
6av  dailė  lietuvių k. lietuvių k. informatika istorija užsienio2

A-P-R-V

/////
6m matematika muzika  kūno kultūra dailė užsienio2

P-R-V

technologijos technologijos
6t1   užsienio1

A-P

 informatika  kūno kultūra gamta matematika užsienio2

A-P-R-V

/////
6t2  geografija  istorija  gamta ir žmogus matematika  dorinis ugd. užsienio2

A-P-R-V

/////
7a1   lietuvių k.  anglų k.  matematika užsienio2

A-V-P-R

 fizinis ugd.  istorija /////
7a2  informatika  lietuvių k.  istorija užsienio2

A-V-P-R

 užsienio1 A fizinis ugd. /////
7e fizinis ugd.  dorinis  užsienio2

 A-P-R-V

 geografija  muzika  lietuvių k.  informatika
7t1  lietuvių k.  matematika užsienio2

A-P-R-V

 istorija fizinis ugd.  biologija  dailė
7t2  istorija  geografija užsienio2

A-P-R-V

lietuvių k. užsienio1

A-V

matematika /////
8a1  rusų k.  kūno kultūra lietuvių k. lietuvių k. matematika  anglų k. užsienio2

A-V-P-R

8h  klasės val. užsienio1

P-A-V

 lietuvių k. fizinis ugd. biologija  dorinis užsienio2

A-V-P-R

8m matematika užsienio1

P-A-V

geografija lietuvių k. lietuvių k.  fizika užsienio2

A-V-P-R

8t  lietuvių k.  užsienio1

P-A-V

 fizika matematika  lietuvių k.  muzika užsienio2

A-V-P-R