Laisvos darbo vietos

Ieškomi mokytojai:

Pareigos: laisvasis mokytojas

Įstaiga / įmonė: Vilniaus Petro Vileišio progimnazija
Skelbimo įvadas: Vilniaus Petro Vileišio progimnazija ieško mokytojo, galinčio teikti prailgintos dienos grupės paslaugas. Paslauga teikiama pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-360 patvirtintą „Mokamos pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašą“. Teikiamos paslaugos įkainis vienam mokiniui – 0,61 Eur./valanda.

Filaretų g. 3 Vilnius, rastine@pvileisis.lm.lt

Darbo pobūdis: dirbti pailgintos dienos grupėje ir teikti 1-4 klasių mokiniams neformaliojo švietimo paslaugą po pamokų.

Reikalavimai:
·       pedagoginis išsilavinimas,
·       profesinis smalsumas,
·       puikūs komunikaciniai gebėjimai ir bendradarbiavimas su mokiniais, jų tėvais ir mokytojais,
·       verslo liudijimas ir su mokykla sudaryti patalpos nuomos sutartį vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-1412 „Dėl sporto salių ir kitų patalpų nuomos“.

Privalumai: rekomendacijos ir komunikacija.

Dokumentų pateikimas
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Gyvenimo aprašymą (CV);

6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;

7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

rastine@pvileisis.lm.lt  tel. (85)2153657

Atrinktus kandidatus informuosime telefonu.

Pareigos: laisvasis mokytojas, dirbantis pailgintoje dienos grupėje su 1-4 kl. mokiniais
Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį
Adresas: Filaretų g. 3, Vilnius
Skelbimo publikavimo data: 2017-09-12
Skelbimas galioja iki: 2017-09-27
Kontaktinė informacija: Dokumentus siųsti registruotu laišku (Filaretų g. 3, 01207 Vilnius) arba el. pašto adresu  (rastine@pvileisis.vilnius.lm.lt su nuoroda „pailgintos dienos grupės  mokytoja/-as “) iki   2017 m. rugsėjo 27 d. Mokyklos tel. (8 5) 2153657. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentai, labiausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui iki 2017 m. rugsėjo 28 d.