Misija, Vizija

Misija

Pagarba, rūpinimusi, reiklumu ir iniciatyvumu grįstoje aplinkoje sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti pradinį ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies išsilavinimą, skatinant vaiko galias atitinkančią visapusę – intelektinę, emocinę, socialinę, fizinę – brandą.

Vizija

Šiuolaikiška, bendruomeniška, besimokanti progimnazija, ugdanti kūrybišką, kritiškai mąstančią, pilietišką asmenybę.