Misija, Vizija

                                                     MISIJA

  • progimnazija, siekia tapti patrauklia, kokybiškai ir šiuolaikiškai pagrindinio ugdymo antrosios dalies ugdymo programas įgyvendinančia besimokančiųjų bendruomene:
  • sudaro geras sąlygas siekti aukštos ugdymo(si) kokybės, įgyti kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio prigimtines galias;
  • moko mokinius kritiškai ir kūrybingai mąstyti. Skatina siekti pasirinktų tikslų ir, vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, kurti savo gyvenimą;
  • puoselėja esamas ir kuria naujas progimnazijos tradicijas.

                                                     VIZIJA

Šiuolaikinė švietimo institucija, ugdanti kūrybišką, kritiškai mąstančią asmenybę, puoselėjančią nacionalinę tapatybę, atvirą kultūrų dialogui.