Mokinių taryba

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija. Jos darbe dalyvauja 5–8 klasių susirinkimuose išrinkti atstovai. Slapto balsavimo metu išrenkama mokinių mokyklos taryba.
Rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti.
Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. Mokinių tarybai vadovauja tarybos pirmininkas.
Tikslai:
1. Burti tvirtą, atsakingą ir savarankišką mokinių bendruomenę, kurioje atsiskleistų teigiami lyderio bruožai.
2. Prisidėti prie mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.
Uždaviniai:
1. Seniūnų susirinkimuose aptarti klasių pasiekimus, lankomumą, drausmės klausimus.
2. Organizuoti diskusijas, sprendžiant iškilusias konfliktines situacijas.
3. Į mokinių savivaldos veiklą įtraukti jaunesnių klasių moksleivius.
4. Bendradarbiauti su mokyklos prevencine grupe.
5. Organizuoti mokyklos kultūrinius renginius.
6. Dalyvauti visuomeniniame moksleivijos gyvenime, savo darbais garsinti mokyklą mieste, puoselėti mokyklos tradicijas.
7. Rengti pilietines bei paramos akcijas.

Moksleivių savivaldos nuostatai

Moksleivių savivaldos Prezidento rinkimų reglamentas

Mokinių savivaldos prezidentė – Kamilė Stakėnaitė (7t1);

Mokinių savivaldos kuratorė – geografijos mokytoja metodininkė Vitalija Peseckienė.