Mokinių taryba

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija. Jos darbe dalyvauja 5-8 klasių susirinkimuose išrinkti atstovai. Slapto balsavimo metu išrenkama mokinių mokyklos taryba.
Rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti.
Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. Mokinių tarybai vadovauja tarybos pirmininkas.
Tikslai:
1. Burti tvirtą, atsakingą ir savarankišką mokinių bendruomenę, kurioje atsiskleistų teigiami lyderio bruožai.
2. Prisidėti prie mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.
Uždaviniai:
1. Seniūnų susirinkimuose aptarti klasių pasiekimus, lankomumą, drausmės klausimus.
2. Organizuoti diskusijas, sprendžiant iškilusias konfliktines situacijas.
3. Į mokinių savivaldos veiklą įtraukti jaunesnių klasių moksleivius.
4. Bendradarbiauti su mokyklos prevencine grupe.
5. Organizuoti mokyklos kultūrinius renginius.
6. Dalyvauti visuomeniniame moksleivijos gyvenime, savo darbais garsinti mokyklą mieste, puoselėti mokyklos tradicijas.
7. Rengti pilietines bei paramos akcijas.

Moksleivių savivaldos nuostatai

Moksleivių savivaldos Prezidento rinkimų reglamentas

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos 5-8 klasių mokinių savivalda, 2018 – 2019 m.m, I pusmetis:

Klasė Seniūnas Pavaduotojas
5a Caratozzolo Carmela Petrauskaitė Dorotėja
5av Schrijer Charlotte Marija Mieldažytė Evita
5m Laurinavičiūtė Andrėja Gabrilavičiūtė Milana
5t1 Babilius Jonas Kazimieras Sabaliauskaitė Agnė
5t2 Labutis Kazimieras Černeckytė Jorė
6a1 Grybauskaitė Smiltė Lysenko Erika
6a2 Jaroševičius Matas Korčinskis Lukas
6e  Jusevičiūtė Antuaneta Aleksandravičiūtė Emilija
6t1 Namentkevič Marta Brantaitė Dominyka
6t2 Kipras Sereika Jonas Šeputis
7a1 Jasevičius Ugnius Stakeliūnas Steponas Darius
7h  Misiūtė Noja Vaičiūtė Augustė
7m Lapajevaitė Audinga  Ilgius Jogintas
7t Jarmalytė Lukrecija Zagorskaja Ustina
8a1 Sanauskaitė Vaiva Ašmonas Justas
8a2 Jankovskij Mykolas Ivaščenka Valentas
8av Radvilaitė Austėja Klimukaitė Glorija
8e Nemunytė Ieva Pelys Nikolas
8m Bagdonavičiūtė Livija Lapytė Neringa,

Balsevičiūtė Meda

8t  Žostautas Matas Lapukas Jonas
Mokinių savivaldos prezidentė – Gabrielė Malevskytė (8t);
Mokinių savivaldos viceprezidentė – Beatričė Miklaševičiūtė (8m).

Mokinių savivaldos koordinatorė – veiklos analizės ir pagalbos skyriaus vedėja Ingrida Čiučkytė