Mokinių taryba

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija. Jos darbe dalyvauja 5-8 klasių susirinkimuose išrinkti atstovai. Slapto balsavimo metu išrenkama mokinių mokyklos taryba.
Rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti.
Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. Mokinių tarybai vadovauja tarybos pirmininkas.
Tikslai:
1. Burti tvirtą, atsakingą ir savarankišką mokinių bendruomenę, kurioje atsiskleistų teigiami lyderio bruožai.
2. Prisidėti prie mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.
Uždaviniai:
1. Seniūnų susirinkimuose aptarti klasių pasiekimus, lankomumą, drausmės klausimus.
2. Organizuoti diskusijas, sprendžiant iškilusias konfliktines situacijas.
3. Į mokinių savivaldos veiklą įtraukti jaunesnių klasių moksleivius.
4. Bendradarbiauti su mokyklos prevencine grupe.
5. Organizuoti mokyklos kultūrinius renginius.
6. Dalyvauti visuomeniniame moksleivijos gyvenime, savo darbais garsinti mokyklą mieste, puoselėti mokyklos tradicijas.
7. Rengti pilietines bei paramos akcijas.

Moksleivių savivaldos nuostatai

Moksleivių savivaldos Prezidento rinkimų reglamentas

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos 5-8 klasių mokinių savivalda, 2017:

Eil.

Nr.

Mokinio pavardė, vardas Klasė
1. Lysenko Erika – seniūnė;

Andriuškevičiūtė Aivė – pavaduotoja.

5a1
2. Osipovičiūtė Kamila – seniūnė. 5a2
3. Pusčius Kristupas seniūnas;

Gricius Mantas – pavaduotojas;

Aleksandravičiūtė Emilija – pavaduotojas.

5e
4. Ragelytė Neida – seniūnė. 5t1
5. Martinavičiūtė Augustė – seniūnė;

Brantaitė Dominyka – pavaduotoja.

5t2
6. Stakeliūnas Steponas – seniūnas;

Vilčinskas Rokas – pavaduotojas.

6a1
7. Tunaitytė Dominyka – seniūnė;

Fleminaitė Ieva – pavaduotoja.

6a2
8.  Visockaitė Fausta – seniūnė;

Meda Sadūnaitė – pavaduotoja.

6h
9. Bartasevičiūtė Aistė – seniūnė;

Olšauskaitė Ugnė – pavaduotoja.

6m
10. Brukas Oskaras – seniūnas,

Misiūtė Noja- pavaduotoja,

Žukaitytė Dorotėja – pavaduotoja.

6t
11. Jankeliūnaitė Miglė – seniūnė;

Japertas Matas – pavaduotojas.

7a1
12. Jasinskaitė Dominyka – seniūnė;

Ivančenka Valentas – pavaduotojas.

7a2
13. Drėgūnas Rimas – seniūnas;

Damkauskas Vytautas – pavaduotojas.

7av
14. Siliūtė Jonė – seniūnė;

Dambrauskas Matas – pavaduotojas.

7e
15. Drazdauskaitė Brigita – seniūnė;

Sirutis Jokūbas – pavaduotojas.

7m
16. Zovaitė Raminta – seniūnė,

Dargužas Pijus – pavaduotojas;

Malevskytė Gabrielė – pavaduotoja.

7t
17. Anukevičius Edvinas – seniūnas;

Jarašius Ervinas – pavaduotojas.

8a1
18. Šakickaitė Rūta – seniūnė;

Bingelis Eitminas Jonas – pavaduotojas.

8a2
19. Petrauskaitė Skaistė – seniūnė. 8e
20. Klimaševskytė Agota – seniūnė. 8m
21. Bačiūnas Aleksas – seniūnas;

Lukša Žygimantas – pavaduotojas.

8t
22. Siparytė Salomėja – seniūnė. 8v

 

Mokinių savivaldos pirmininkas – Žygimantas Lukša (8t)

Mokinių savivaldos pirmininko pavaduotojai – Gabrielė Malevskytė (7t) ir Brigita Drazdauskaitė (7m)
Mokinių savivaldos koordinatorė – veiklos analizės ir pagalbos skyriaus vedėja Ingrida Čiučkytė