Mokinių taryba

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija. Jos darbe dalyvauja 5-8 klasių susirinkimuose išrinkti atstovai. Slapto balsavimo metu išrenkama mokinių mokyklos taryba.
Rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti.
Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. Mokinių tarybai vadovauja tarybos pirmininkas.
Tikslai:
1. Burti tvirtą, atsakingą ir savarankišką mokinių bendruomenę, kurioje atsiskleistų teigiami lyderio bruožai.
2. Prisidėti prie mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.
Uždaviniai:
1. Seniūnų susirinkimuose aptarti klasių pasiekimus, lankomumą, drausmės klausimus.
2. Organizuoti diskusijas, sprendžiant iškilusias konfliktines situacijas.
3. Į mokinių savivaldos veiklą įtraukti jaunesnių klasių moksleivius.
4. Bendradarbiauti su mokyklos prevencine grupe.
5. Organizuoti mokyklos kultūrinius renginius.
6. Dalyvauti visuomeniniame moksleivijos gyvenime, savo darbais garsinti mokyklą mieste, puoselėti mokyklos tradicijas.
7. Rengti pilietines bei paramos akcijas.

 
Mokinių tarybos nariai 2016-2017 m.m. (2016-09-09 įsak. Nr. V-292):

5a1 kl.

Ugnius Jasevičius

Mintaras Staučė

5a2 kl.

Nikolė Gedmintaitė

Žaklina Lubinskitė

5m kl.

Aistė Barteševiūtė
Ugnė Olšauskaitė

5h kl.

Ula Montvydaitė

Kristijonas Norkevičius

5t kl.

Oskaras Brukas

Rapolas Kisielius

 

6a1 kl.

Gabrielė Krevnevieiūtė

Beata Poimankytė

6a2 kl.

Dominyka Jasinskaitė
Gabija Kumštytė

6m kl.
Brigita Drazdauskaitė
Emilija Palionytė

6av kl.

Vytautas Dambrauskas
Glorija Klimukaitė

6t kl.

Arvydas Karnočius
Jonas Lapukas
Raminta Zovaitė

6e kl.

Matas Dambrauskas
Nikolas Pelys
7a1 kl.

Orestas Kuliešius
Kipras Noreika

7v kl.

Rokas Valentavičius
Rapolas sakalas Gorodeckis
Jonas Parnarauskas
Kipras Žydelis

7m kl.

Ugnė Kavaliauskaitė
Agota Klimaševskytė
Salomėja Laurinavičiūtė

7a2 kl.

Teodoras Butėnas
Rūta Šakickaitė

7t kl.

Aleksas Balčiūnas
Adomas Čenkus

7e kl.

Karolis Feiza
Ieva Martusevičiūtė


8a1 kl.

Emilė Krutulytė
Eva Petrauskaitė
8a2 kl.
Sibilė Siniauskaitė
Danielius Radis
Vaiva Slatkevičiūtė
8e kl.
Mantas Čėpla
Ugnė Petkevičiūtė

8v kl.

ŪlaKybartaitė
Mykolas Paskalis Ranf

8m kl. Kamilė Jasaitytė
Marija Vaiva Margytė

8t kl.

Lukas Eigėlis

Marija Augustė Jakimavičiūtė

 

Mokinių savivaldos pirmininkas – Lukas Eigėlis (8t)

Mokinių savivaldos pirmininko pavaduotojas – Silbilė Siniauskaitė (8a2)
Mokinių savivaldos koordinatorė – geografijos vyresn. mokytoja Vitalija Peseckienė