Mokyklos taryba

Petro Vileišio progimnazijos tarybos nuostatai

Petro Vileišio progimnazijos tarybos sudėtis

Mokinių atstovai:
Gabrielė Malevskytė
Pijus Dargužas
Brigita Drazdauskaitė

Tėvų atstovai:
Romas Apulskis – pirmininkas
Aušra Endriukaitienė
Jolita Žukovska

Mokytojų atstovai:
Inga Lebednykienė
Juozas Lekarevičius
Ingrida Čiučkytė