Padėkos

Padėkos:

Už mokyklos įvaizdžio formavimą (už dovanotus užrašus virš kabinetų durų)
Gretai Kleinei

Už kalėdinių dirbtuvėlių progimnazijos bendruomenei organizavimą
Audronei Daraškevičienei, Sonatai Martinavičienei.

Dėkojame už Dublino lituanistinės mokyklos ,,4 vėjai“ ir Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos mainų programos įgyvendinimą

Už  mainų programos dalyvių priėmimą dėkojame mokinių tėvams N. Tkačenko, T. Launikoniui, R. Lukauskaitei- Puzerienei, Ž. Andriukianec , O. Borisevičienei, R. Avižieniui, A. Karnočiui, L. Misiuvienei, G. Žukaičiui;

Už atvirų pamokų vedimą – mokyt. A. Alkauskui, R. Ščiukaitienei, S. Šatienei, D. Vaznelei;

Už kūrybinių dirbtuvių organizavimą – mokyt. T. Traidarui, A. Kliukui, R. Andriulaitytei;

Už programos dalyvių maitinimą – UAB „Danviga“;

Už parodytą  spektaklį – teatrui „Elemenorius“;

Už proto mūšio organizavimą –  mokyt. G. Malakauskienei, E. Kairienei, I. Čiučkytei, S. Grigeliui;

Už vizito programos sudarymą, koordinavimą – Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjai L. Misiuvienei ir Veiklos stebėsenos skyriaus vedėjai I. Čiučkytei

Už mokyklos įvaizdžio formavimą (už dovanotus  spalvotus suoliukus)
Živilei Čiutienei

Už mokyklos įvaizdžio formavimą  (suoliukų minkštos atramos  gamyba) mokytojoms: 
Vilmai Staskevičienei ir Jūratei Gliaudelienei.

Už klasės remonto darbus bei geranorišką pagalbą

3a klasės mokinio Dovo tėvams Tomui Mikasėnui ir Vilmai Mikasėnienei;
3a klasės mokinio Kipro mamai Laurai Jorudaitei;
3a klasės mokinės Mėtos tėčiui Jonui Gabaliui;
3a klasės mokinės Barboros tėvams Agnei Matuzienei ir Andriui Matuzai.

Už  kvalifikacijos tobulinimo seminarą “Bendravimo įgūdžiai“  mokytojams:

Eglei Pelienei Venslovei

Už mokyklos įvaizdžio projekto parengimą ir įgyvendinimą dėkojame tėveliams:

Rūtai Jankūnienei
Mildai Rekevičienei
Juozui Merkevičiui
Donatui Stakeliūnui
Kęstutis Gružinskas

Už mokyklos įvaizdžio projekto įgyvendinimą, padėka mokytojams ir darbuotojams:

Tadui Traidarui
Sauliui Grigeliui
Rasai Gruodytei
Ingai Jončienei
Ričardui Navickui
Dainiui Joffei
Edvardui Aidukoniui
Andriui Kučinskui

Už mokyklos įvaizdžio projekto įgyvendinimą, padėka mokiniams:

Kasparui Stakeliūnui, 6a1 klasė,
Steponui Stakeliūnui, 6a1 klasė,
Arinai Tkačenko, 8t klasė,
Aurimui Petkui, 8t klasė.
Jonui Rinkevičiui 8t klasė.

Už skirtą dėmesį sportui ir sportinio inventoriaus nupirkimą:

Romui Apulskiui

Už mokyklos internetinės svetainės atnaujinimą:

Tėveliui Sauliui Preidžiui
Mokytojui Andžejui Tomaševskij