Padėkos

Padėkos:

Už sportiškumo ugdymą
Pradinių klasių mokytojas Žydrūnas Meidus
Už teigiamų pokyčių mokykloje inicijavimą ir įgyvendinimą
L.e.p. direktorė Asta Turskienė

Už draugiškumą ir profesionalumą:
Andrius Alkauskas, Rasa Ščiukaitienė, Aurelija Štrimaitienė

Už puikius mokinių rezultatus tarptautinėse, respublikinėse, miesto olimpiadose bei aukštus mokinių pasiekimus, už EMMA pratybų sudarymą bei mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu
Galina Malakauskienė

Už vadovėlio „Literatūra 7 klasei“ parengimą, seminarų vedimą respublikos mokytojams bei mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu
Jolita Šalomskienė ir Lina Misiuvienė

Už mokinių aukštus vokiečių kalbos pasiekimus bei DSD egzamino rezultatus.
Birutė Marijona Terminienė-

Už nacionalinio lygmens ekspertinę veiklą vertinant Švietimo ir mokslo ministerijos teikiamus vadovėlius bei mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu.
Ingrida Čiučkytė

Už technologijų parengtus vadovėlius „Technologija. Elektronika“ 5-10 klasėms, seminarų vedimą respublikos mokytojams bei mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu.
Juozas Lekarevičius

Už puikius mokinių rezultatus respublikinėje Česlovo Kudabos vardo geografijos olimpiadoje bei geografijos pratybų 7 klasei parengimą ir mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu.
Vitalija Peseckienė

Už puikius mokinių rezultatus respublikinėje bei miesto prancūzų olimpiadose ir mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu.
Urtė Penkauskaitė

Už knygų Kalėdų organizavimą mieste, seminarų vedimą apie MOBIS sistemą bei mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu
Gedailė Overlingienė

Už mokinių pasiekimus respublikiniuose ir miesto konkursuose bei mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu
Ona Baublienė

Už puikius mokinių pasiekimus BEBRO konkurse ir mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu.
Laima Darulienė

Už mokinių kūrybiškumo skatinimą bei puikius mokinių pasiekimus respublikiniame konkurse ir mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu
Tadas Traidaras

Už ilgametį ir nuoširdų darbą mokykloje
Jolianta Ustinovič

Už dalyvavimą akcijoje Knygų Kalėdos ir progimnazijos bibliotekai padovanotas knygas:

6t klasei (klasės vadovė Galina Malakauskienė),
Godai Lebednykaitei, 1e klasė,
Jonei Šipkauskaitei, 2a klasė,
Mildai Lideikaitei, 2e klasė,
Andrėjai Laurinavičiūtei, 4a klasė,
Gintautui Steikūnui, 4a klasė,
Ūlai Marijai Čepaitytei, 5a1 klasė,
Matui Lebednykui, 5a2 klasė,
Kamilai Osipavičiūtei, 5a2 klasė,
Kornelijai Katkutei, 5t2 klasė,
Rusnei Lataitytei, 5t2 klasė,
Nojai Misiūtei, 6h klasė,
Lukai Garlaitei, 6m klasė,
Austėjai Laurynaitei, 6m klasė,
Nikoletai Ustinovičiūtei, 6m klasė,
Lukrecijai Jarmalytei, 6t klasė,
Livijai Bagdonavičiūtei, 7m klasė,
Beatričei Miklaševičiūtei, 7m klasė,
Saulei Paulauskaitei, 7m klasė,
Danielei Tužikaitei, 7m klasė,
Margaritai Vėževičiūtei, 7m klasė,
Žygimantui Lukšai, 8t klasė,
Mokytojoms:
Birutei Terminienei,
Jolitai Šalomskienei,
Laimai Linkuvienei,
Reginai Tylenienei
Nijolei Stankevičienei
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Joliantai Ustinovič,
Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjai Linai Misiuvienei,
Pradinio ugdymo skyriaus vedėjai Daliai Rimšienei
Veiklos stebėsenos ir pagalbos skyriaus vedėjai Ingridai Čiučkytei.

Už mokyklos įvaizdžio formavimą (už dovanotus užrašus virš kabinetų durų)
Gretai Kleinei

Už kalėdinių dirbtuvėlių progimnazijos bendruomenei organizavimą
Audronei Daraškevičienei, Sonatai Martinavičienei.

Dėkojame už Dublino lituanistinės mokyklos ,,4 vėjai“ ir Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos mainų programos įgyvendinimą

Už  mainų programos dalyvių priėmimą dėkojame mokinių tėvams N. Tkačenko, T. Launikoniui, R. Lukauskaitei- Puzerienei, Ž. Andriukianec , O. Borisevičienei, R. Avižieniui, A. Karnočiui, L. Misiuvienei, G. Žukaičiui;

Už atvirų pamokų vedimą – mokyt. A. Alkauskui, R. Ščiukaitienei, S. Šatienei, D. Vaznelei;

Už kūrybinių dirbtuvių organizavimą – mokyt. T. Traidarui, A. Kliukui, R. Andriulaitytei;

Už programos dalyvių maitinimą – UAB „Danviga“;

Už parodytą  spektaklį – teatrui „Elemenorius“;

Už proto mūšio organizavimą –  mokyt. G. Malakauskienei, E. Kairienei, I. Čiučkytei, S. Grigeliui;

Už vizito programos sudarymą, koordinavimą – Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjai L. Misiuvienei ir Veiklos stebėsenos skyriaus vedėjai I. Čiučkytei

Už mokyklos įvaizdžio formavimą (už dovanotus  spalvotus suoliukus)
Živilei Čiutienei

Už mokyklos įvaizdžio formavimą  (suoliukų minkštos atramos  gamyba) mokytojoms: 
Vilmai Staskevičienei ir Jūratei Gliaudelienei.

Už klasės remonto darbus bei geranorišką pagalbą

3a klasės mokinio Dovo tėvams Tomui Mikasėnui ir Vilmai Mikasėnienei;
3a klasės mokinio Kipro mamai Laurai Jorudaitei;
3a klasės mokinės Mėtos tėčiui Jonui Gabaliui;
3a klasės mokinės Barboros tėvams Agnei Matuzienei ir Andriui Matuzai.

Už  kvalifikacijos tobulinimo seminarą “Bendravimo įgūdžiai“  mokytojams:

Eglei Pelienei Venslovei

Už mokyklos įvaizdžio projekto parengimą ir įgyvendinimą dėkojame tėveliams:

Rūtai Jankūnienei
Mildai Rekevičienei
Juozui Merkevičiui
Donatui Stakeliūnui
Kęstutis Gružinskas

Už mokyklos įvaizdžio projekto įgyvendinimą, padėka mokytojams ir darbuotojams:

Tadui Traidarui
Sauliui Grigeliui
Rasai Gruodytei
Ingai Jončienei
Ričardui Navickui
Dainiui Joffei
Edvardui Aidukoniui
Andriui Kučinskui

Už mokyklos įvaizdžio projekto įgyvendinimą, padėka mokiniams:

Kasparui Stakeliūnui, 6a1 klasė,
Steponui Stakeliūnui, 6a1 klasė,
Arinai Tkačenko, 8t klasė,
Aurimui Petkui, 8t klasė.
Jonui Rinkevičiui 8t klasė.

Už skirtą dėmesį sportui ir sportinio inventoriaus nupirkimą:

Romui Apulskiui

Už mokyklos internetinės svetainės atnaujinimą:

Tėveliui Sauliui Preidžiui
Mokytojui Andžejui Tomaševskij