Pagalbos mokiniui specialistai

Dalija Dragūnienė – specialioji pedagogė
Jolanta Gricienė – logopedė
Beata Višniak-Bakšienė – psichologė
El. paštas: beata.baksiene@gmail.com
Laura Tubelytė – socialinė pedagogė