Pagalbos mokiniui specialistai

Dalija Dragūnienė – specialioji pedagogė
Jolanta Gricienė – logopedė
Rasa Pališkienė – psichologė
Laura Tubelytė – socialinė pedagogė