Pagalbos mokiniui specialistai

Dalija Dragūnienė – specialioji pedagogė
Beata Višniak-Bakšienė – psichologė
El. paštas: beata.baksiene@gmail.com
Darbo grafikas 
Laura Tubelytė – socialinė pedagogė
Daiva Vaitekūnaitė – mokytoja padėjėja
Darbo grafikas 
Gitana Janušauskienė – socialinė pedagogė (vaiko priežiūros atostogose)