Pagalbos mokiniui specialistai

Pagalbos mokiniui specialistai

 • Specialieji pedagogai
  • Dalija Dragūnienė (1c; 4a; 4b; 5-8 (išskyrus 5g ir 5t3) klasės)

Kontaktai:

Tel.nr.: 8-601-36799

el.dienynas -> specialusis pedagogas -> Dalija Dragūnienė

 

 • Daiva Vaitekūnaitė (1a; 1b; 2-3 klasės; 4e;  5t3)

Kontaktai:

El.dienynas -> specialusis pedagogas -> Daiva Vaitekūnaitė

 

 • Logopedas
  • Daiva Vaitekūnaitė

Kontaktai:

El.dienynas -> logopedė -> Daiva Vaitekūnaitė

 

 • Socialiniai pedagogai
  • Aistė Keršytė

Kontaktai:

El.paštas – soc.pedagoge.vileisis@gmail.com

el.dienynas -> socialinis pedagogas -> Aistė Keršytė

 

 • Eigilė Vainoriūtė

Kontaktai:

El.paštas – soc.pedagoge.vileisis@gmail.com

el.dienynas -> socialinis pedagogas -> Eigilė Vainoriūtė

 

 • Psichologo asistentė
  • Milda Cicėnaitė

Kontaktai:

el.dienynas -> psichologai -> Milda Cicėnaitė

 

 • Psichologo asistentė
  • Emilija Dovidaitytė

 

Mokytojo padėjėjai

Aistė Mackevičienė

Aušra Rusteikienė

Jokūbas Vilius Tūras

Rita Abasova

Zita Bacevičiūtė