Pagalbos mokiniui specialistai

Dalija Dragūnienė – specialioji pedagogė
Jolanta Gricienė – logopedė
Beata Višniak-Bakšienė – psichologė
Laura Tubelytė – socialinė pedagogė