Pagalbos mokiniui specialistai

  • Beata Višniak-Bakšienė – psichologė
    El. paštas: beata.baksiene@gmail.com
    Darbo grafikas 
  • Laura Tubelytė – socialinė pedagogė (vaiko priežiūros atostogose)
    Darbo grafikas 
  • Aistė Keršytė – socialinė pedagogė
  • Gitana Janušauskienė – socialinė pedagogė (vaiko priežiūros atostogose)