Parama

Gerbiami Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos

mokinių tėvai, globėjai, rėmėjai, mokytojai, darbuotojai,

Dėkojame, kad skiriate 2 procentų GPM paramą mūsų mokyklai. Kam panaudoti 2 proc. lėšas tarsimės su mokytojais, mokiniais, tėvų komitetų atstovais, progimnazijos taryba.

Jums nutarus 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio skirti Vilniaus Petro Vileišio progimnazijai prašome iki 2017 m. gegužės 1 dienos užpildyti formą FR0512 v.3 ir Jūsų pasirinktu būdu pateikti ją Valstybinei mokesčių inspekcijai:

elektroniniu būdu (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt);

įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;

atsiųsti paštu.

 

Progimnazijos rekvizitai:

Vilniaus Petro Vileišio progimnazija

Filaretų g. 3, Vilnius

Įm. k. 195008119

Banko rekvizitai: AB DNB bankas

Sąskaitos Nr. LT84 4010 0510 0393 9897

 

Pastaba: remiant pasirinktą paramos gavėją, pajamų mokesčio dalį galima paskirti iš karto penkeriems metams (praėję pastarieji ir keturi ateinantys kalendoriniai metai).