Pedagogai

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos

2021-2022 m.m. mokytojų sąrašas

 

Vardas, pavardė

 

 

Kvalifikacinė kategorija

 

Dalykas

El. paštas
Andrius Alkauskas vyresnysis mokytojas Fizika, informacinės technolgijos alkauskas.andrius@gmail.com
Rima Ambrasienė vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba rimatau@gmail.com
Regina Andriulaitytė mokytoja – metodininkė Neformalus švietimas (odos būrelis)  –
Simona Bareikienė mokytoja Dailė
Ona Baublienė vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas
Jurgita Baublytė vyresnioji mokytoja Tikyba (vaiko priežiūros atostogose)  –
Milda Cicėnaitė psichologo asistentė
Jūratė Čerepovienė vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas  juratecerepoviene@gmail.com
Ingrida Čiučkytė mokytoja-metodininkė Biologija ingrida.ciuckyte@vileisis.lt
Dalia Dambrauskaitė vyresnioji mokytoja dorinis ugdymas – tikyba
Laima Darulienė vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas, vokiečių kalba  –
Alina Gailiuvienė vyresnioji mokytoja dorinis ugdymas – tikyba
Dalija Dragūnienė vyresnioji mokytoja spec. pedagogas  dddraguniene@gmail.com
Danutė Glaveckaitė mokytoja Technologijos
Gytė Vitalija Jasmontienė vyresnioji mokytoja Anglų kalba gyte.jasmontiene@gmail.com
Dainius Joffė mokytojas- ekspertas Šokis  dainiusjoffe@gmail.com
Inga Jončienė vyresnioji mokytoja Kūno kultūra, geografija  inga.jonciene@gmail.com
Rūta Jurgelevičienė mokytoja Pradinis ugdymas
(vaiko priežiūros atostogose)
 rutalobin@gmail.com
Edita Kairienė mokytoja – metodininkė Geografija  kaiedita@gmail.com
Rasa Kairienė vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba  upne@one.lt
 Aistė Keršytė soc. pedagogas
Inga Lebednykienė vyresnioji mokytoja Matematika, informacinės technolgijos  lebednykiene.inga@gmail.com
Juozas Lekarevičius vyresnysis mokytojas Technologijos  –
Jurgita Liaugminė vyresnysis mokytojas Anglų kalba
Laima Linkuvienė mokytoja – metodininkė Istorija  –
Aistė Mackevičienė Bibliotekininkė
Renata Mackevičienė vyresnioji mokytoja Vokiečių kalba  –
Almantė Mankauskienė pradinis ugdymas
Dalia Mulevičienė vyresnioji mokytoja Anglų kalba (vaiko priežiūros atostogose)  –
Gedailė Overlingienė Bibliotekininkė  biblioteka@pvileisis.vilnius.lm.lt
Vitalija Peseckienė mokytoja – metodininkė Geografija  –
Asta Pinkevičiūtė
Pradinis ugdymas
Deividas Podleckis mokytojas Dorinis ugdymas (etika)
Aušra Purvaneckienė Anglų k.
Ramunė Pūdžiuvelienė vyresnioji mokytoja Muzika  –
Ernesta Rakauskienė vyresnioji mokytoja Anglų kalba  –
Vida Rubinienė vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas  –
Rasa Saulienė vyresnioji mokytoja Anglų kalba  –
Skaistė Semaškienė vyresnioji mokytoja Anglų kalba
Juliana Seniut mokytoja Pradinis ugdymas
Jūratė Sikorskienė mokytoja Lietuvių kalba
Danguolė Simaitienė vyresnioji mokytoja Kūno kultūra  –
Marta Sinkevič vyresnioji mokytoja Rusų kalba
Vilma Staskevičienė vyresnioji mokytoja Technologijos  vilmutei@inbox.lt
Toma Statulevičiūtė vyresnioji mokytoja Informacinės technolgijos, matematika  tomwyte@gmail.com
Jurgita Stukaitė mokytoja Anglų kalba  –
Jasmina Šablovska mokytojas Pradinis ugdymas  (vaiko priežiūros atostogose)
Jolanta Šalkina vyresnioji mokytoja Rusų kalba  jolantashalkina@yahoo.com
Sandra Šatienė mokytoja – metodininkė Lietuvių kalba
Rasa Ščiukaitienė vyresnioji mokytoja Chemija, technologijos  –
Ugnė Šilingaitė Kričenienė mokytoja Pradinis ugdymas, vokiečių kalba
Ingrida Šimonytė mokytoja Pradinis ugdymas
Patricija Tautkevičiūtė mokytoja Muzika
Ana Tomaševska vyresnioji mokytoja Informacinės technologijos  –
Andžej Tomaševskij mokytojas Informacinės technologijos andzej.tomasevskij@vileisis.lt
Džeinaras Urbutis vyresnysis mokytojas Istorija  –
Jolianta Ustinovič mokytoja – metodininkė Informacinės technologijos jolianta.ustinovic@vileisis.lt
Eigilė Vainoriūtė socialinė pedagogė
Daiva Vaitiekūnaitė spec. pedagogė, logopedė,

Dorinis ugdymas (etika)

Daiva Vaitkevičienė Matematika
Ingrida Varneckienė mokytoja Pradinis ugdymas (vaiko priežiūros atostogose)  –
Danguolė Vaznelė vyresnioji mokytoja Biologija  biologijadanguole@gmail.com
Česlava Žebialovič vyresnioji mokytoja Prancūzų kalba  –