Penktadienis

Penktadienis
Kl. 1 pamoka 2 pamoka 3 pamoka 4 pamoka 5 pamoka 6 pamoka 7 pamoka
5a1 istorija matematika anglų k.  technologijos technologijos /////
5a2  klasės val.  matematika  lietuvių k. lietuvių k.  fizinis ugd.  užsienio1 /////
5a3  užsienio1  technologijos technologijos  lietuvių k.  matematika /////
5t1  užsienio1

A-P-V

 lietuvių k.  istorija  matematika  fizinis ugd. /////
5t2  gamta ir žmogus  lietuvių k.  matematika  užsienio1  šokis /////
5v  užsienio1

A-P-V

 muzika lietuvių k.  matematika  žmogaus sauga /////
6a lietuvių k. lietuvių k.  fizinis ugd. anglų k. muzika gamta ir žmogus /////
6av  matematika  fizinis ugd.  anglų k.- vokiečių k.  gamta ir žmogus  lietuvių k.  papužsienio1

A-V

/////
6m geografija gamta  lietuvių k. istorija matematika pap. muzika /////
6t1  lietuvių k  technologijos technologijos  istorija  matematika  užsienio1

A-P

/////
6t2  lietuvių k.  matematika  anglų k.- vokiečių k. technologijos technologijos  fizinis ugd. /////
7a1   matematika  istorija  fizika  lietuvių k. lietuvių k.  technologijos technologijos
7a2  užsienio1 A  fizinis ugd.  biologija  lietuvių k. lietuvių k.  matematika /////
7e biologija  užzsieni1

A-P

 matematika lietuvių k. klasės val. /////
7t1 muzika  užzsieni1

A-P

 matematika  geografija  lietuvių k. /////
7t2         istorija  biologija fizinis ugd.  matematika užsienio1

A-V

 lietuvių k. /////
8a1  matematika geografija žmogaus sauga  muzika istorija  fizika  technologijos

/////

8h technologijos  fizika  muzika  matematika žmogaus sauga  lietuvių k.  užsienio1

P-A-V

/////

8m lietuvių k žmogaus sauga matematika fizinis ugd. klasės val.  technologijos  užsienio1

P-A-V

/////

8t  fizinis ugd.  matematika istorija žmogaus sauga  biologija  klasės val.  užsienio1

 P-A-V

/////