Penktadienis

Penktadienis

Klasė 1 pamoka 2 pamoka 3 pamoka 4 pamoka 5 pamoka 6 pamoka 7 pamoka
5a anglų k. šokis lietuvių k. dorinis ugdymas
5av technologijos technologijos užsienio A-V žmogaus sauga  lietuvių k. užsienio A-V
5g lietuvių k. lietuvių k. technologijos technologijos informatika  
5t1 matematika informatika  gamta ir žmogus lietuvių k.  dorinis ugd  
5t2 istorija istorija matematika matematika  fizinis ugdymas užsienio1 A-P  
5t3 istorija istorija matematika dailė  šokis    
6a fizinis ugdymas  gamta ir žmogus lietuvių k. lietuvių k. matematika matematika  
6g matematika matematika klasės val. fizinis ugdymas ietuvių k. gamta ir žmogus  
6t1 lietuvių k. lietuvių k.  gamta užsienio1 A-V fizinis ugdymas  informatika  
6t2 matematika gamta ir žmogus klasės val fizinis ugdymas technologijos technologijos  
6t3  fizinis ugdymas lietuvių k.  informatika istorija muzika  dailė  
7a1 informatika  fizinis ugd. technologijos technologijos lietuvių k.
7a2 biologija užsienio2 A-P-R-V užsienio1 lietuvių k. fizika užsienio1 dorinis ugd.
7a3 biologija užsienio1 matematika informatika užsienio1  fizinio ugdymo  
7t1 lietuvių k. 7a2t1 užsienio2 A-P-R-V  istorija matematika biologija  dorinis ugd.  
7t2 muzika  dailė lietuvių k. matematika istorija biologija informatika
7v dorinis ugd muzika  biologija matematika matematika
8a chemija lietuvių k. matematika užsienio1 A  chemija fizinis ugdymas užsienio1 A
8av 8avt2 užsienio1 matematika fizinis ugdymas  lietuvių  papuž1 istorija žmogaus sauga
8m lietuvių k lietuvių k chemija geografija geografija muzika technologijos
8t1 matematika  fizika  fizinis ugdymas 8t1 užsienio1 A-P 8t1 užsienio1 A-P lietuvių k.  
8t2 8avt2 užsienio1 fizinis ugdymas  dorinis ugdymas lietuvių k. lietuvių k. 8matematika