Penktadienis

PENKTADIENIS
Klasė 08:00 08:55 09:50 11:00 12:10 13:05 14:00 14:55
5a technolog. technolog. gamta ir žmogus anglų k. anglų k.    
5g lietuvių k. lietuvių k. matematika matematika informatika    
5t1 matematika matematika užsienio1

A-V

dorinis ugd gamta ir žmogus gamta ir žmogus  
5t2 matematika užsienio1

A-P

užsienio1 A-P lietuvių k. lietuvių k.  
5t3 užsienio1

 a-v

dorinis ugd lietuvių k. matematika muzika    
6a1 matematika fizinis ugdymas gamta ir žmogus gamta ir žmogus matematika    
6a2 istorija istorija geografija geografija technolog. technolog.  
6a3 istorija lietuvių k. geografija fizinis ugdymas gamta ir žmogus    
6t1 lietuvių k lietuvių k technolog. technolog. matematika  užsienio2 A_P_V  
6t2 lietuvių k. matematika matematika istorija istorija    
6v geografija geografija fizinis ugdymas gamta ir žmogus gamta ir žmogus užsienio2 A_P_V pap. užsienio A-V  
7a fizinis ugdymas lietuvių k. lietuvių k. anglų k.1 anglų k.1      
7av lietuvių k. lietuvių k. istorija fizinis ugdymas matematika matematika    
7m muzika muzika lietuvių k. lietuvių k. fizinio ugdymo užsienio1 A-P    
7t1 užsienio1 a-p biologija istorija geografija lietuvių k. lietuvių k.    
7t2 fizinis ugdymas geografija dor. ugd. klasės val. geografija matematika    
8a1 žmogaus sauga fizika fizika lietuvių k. lietuvių k. fizinis ugdymas    
8a2 užsienio1 klasės val matematika matematika istorija istorija    
8e matematika matematika chemija muzika lietuvių k lietuvių k technolog.  
8t1 biologija matematika matematika chemija lietuvių k. muzika    
8t2 užsienio1 A-V užsienio1 A-V klasė valandėlė matematika fizinis ugdymas  istorija