Pradinis ugdymas

  PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1A 1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

1. Fizinis ugdymas

2. Matematika

3. Muzika

4. Lietuvių k.

5. Lietuvių k.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3.Pasaulio pažinimas

4. Šokis

5.Fizinis ugdymas

1. Dorinis ugdymas

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Muzika

5. Konsultacinė valanda

1. Matematika

2. Pasaulio pažinimas

3. Lietuvių k.

4. Fizinis ugdymas

5. Klasės valandėlė

1B 1. Dorinis ugdymas

2. Fizinis ugdymas

3. Muzika

4. Matematika

5. Lietuvių k.

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio pažinimas

5. Fizinis ugdymas

1.  Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio pažinimas

5. Konsultacinė pamoka

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

1. Muzika

2. Fizinis ugdymas

3. Šokis

4. Lietuvių k.

5. Klasės valandėlė

1C 1. Fizinis ugdymas

2. Lietuvių k.

3. Dorinis ugdymas

4. Lietuvių k.

5. Dailė ir technologijos

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Šokis

4. Pasaulio pažinimas

5. Lietuvių k.

1. Lietuvių k.

2. Fizinis ugdymas

3. Matematika

4. Lietuvių k.

5. Konsultacinė pamoka

1. Matematika

2. Pasaulio pažinimas

3. Muzika

4. Lietuvių k.

5. Dailė ir technologijos

1. Matematika

2. Muzika

3. Lietuvių k.

4. Fizinis ugdymas

5. Klasės valandėlė

2A 1. Matematika

2. Baseinas

3. Fizinis ugdymas

4. Pasaulio pažinimas.

5. Lietuvių k.

1. Lietuvių k.

2. Šokis

3. Matematika

4. Lietuvių k..

5. Dorinis ugdymas

6. Konsultacinė pamoka

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Anglų k

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

1. Muzika

2. Muzika

3. Matematika

4. Lietuvių k.

5. Fizinis ugdymas

6. Pasaulio pažinimas

1. Matematika

2. Matematika

3. Lietuvių k

4. Anglų k

5. Klasės valandėlė

2B 1. Lietuvių k.

2. Dorinis ugdymas

3. Matematika

4. Muzika

5. Muzika

 

1. Fizinis ugdymas

2. Fizinis ugdymas

3. Klasės val.

4. Pasaulio pažinimas

5. Lietuvių k.

1. Matematika.

2. Šokis

3. Matematika

4. Anglų k.

5. Lietuvių k.

6. Konsultacinė pamoka

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Dailė ir technologijos

6. Dailė ir technologijos

1. Fizinis ugdymas

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5. Anglų k.

 

 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
2C 1. Matematika

2. Fizinis ugdymas (baseinas)

3. Fizinis ugdymas (baseinas)

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

6. Konsultacinė pamoka

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Muzika

5. Muzika

6. Pasaulio pažinimas

1. Matematika

2. Anglų k.

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5. Fizinis ugdymas

1. Lietuvių k.

2. Dorinis ugdymas

3. Matematika

4. Šokis

5. Pasaulio pažinimas

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Anglų k..

4. Lietuvių k.

5. Klasės valandėlė

3A 1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio pažinimas

5. Fizinis ugdymas

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Dailė ir technologijos

4. Dailė ir technologijos

5. Šokis

6. Konsultacinė pamoka

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Pasaulio pažinimas

4. Fizinis ugdymas

5. Anglų k.

6. Klasės valandėlė

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dorinis ugdymas

5. Muzika

1. Matematika

2. Anglų k.

3. Fizinis ugdymas

4. Lietuvių k.

5. Muzika

3B 1. Muzika

2. Muzika

3. Lietuvių

4. Lietuvių

5.Pasaulio pažinimas

6.Fizinis ugdymas

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4.Fizinis ugdymas

5. Konsultacinė

1. Anglų k.

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Matematika

1.Dailė ir technologijos

2.Dailė ir technologijos

3.Dorinis ugdymas

4. Matematika

5.Pasaulio pažinimas

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Fizinis ugdymas

4. Šokis

5. Klasės valandėlė

6. Anglų k.

4A 1. Klasės valandėlė

2. Pasaulio pažinimas

3. Pasaulio pažinimas

4. Fizinis ugdymas

5. Dailė ir technologijos

6. Dailė ir technologijos

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Anglų k.

4. Matematika

5. Matematika 6. Fizinis ugdymas

 

 

 

1.Dorinis ugdymas

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5. Konsultacinė pamoka

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Anglų k.

5. Šokis

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Muzika

4. Muzika

5. Fizinis ugdymas

4B 1. Klasės valandėlė

2. Pasaulio pažinimas

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5. Anglų k.

1. Muzika

2. Muzika

3. Fizinis ugdymas

4. Matematika

5. Lietuvių k.

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Matematika

5. Šokis

6. Anglų k.

1. Fizinis ugdymas

2. Pasaulio pažinimas

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Matematika

1. Lietuvių k.

2. Dorinis ugdymas

3. Dailė ir technologijos

4. Dailė ir technologijos

5. Fizinis ugdymas

6. Konsultacinė