Pradinis ugdymas

  PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1A 1. Pasaulio pažinimas

2. Dailė ir technologijos

3.Dailė ir technologijos

4. Matematika

5. Lietuvių k.

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Muzika

5. Matematika

1.Lietuvių k.

2.Fizinis ugdymas

3.Dorinis ugdymas

4.Matematika

5.Klasės valandėlė

1. Matematika

2. Šokis

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5. Konsultacinė pamoka

1. Fizinis ugdymas

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio pažinimas

1B 1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Dailė ir techn.

4. Dailė ir techn.

5. Fizinis ugdymas

1. Muzika

2. Muzika

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5. Matematika

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio p.

5.Fizinis ugdymas

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio pažinimas

5. Klasės valandėlė

1. Dorinis ugdymas

2. Šokis

3. Lietuvių k.

4. Konsultacinė pamoka

1C 1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Klasės val.

5. Fizinis ugdymas

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Konsultacinė valanda

1. Muzika

2. Muzika

3. Matematika

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Dorinis ugdymas

4. Pasaulio pažinimas

5. Fizinis ugdymas

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k,

3. Matematika

4. Šokis

2A 1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Muzika

5. Muzika

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Šokis

5. Pasaulio pažinimas

 

1. Anglų k.

2. Anglų k.

3. Matematika

4. Dorinis ugdymas

5. Lietuvių k.

1. Matematika

2. Pasaulio pažinimas

3. Fizinis ugdymas

4. Lietuvių k.

5. Lietuvių k.

6.Klasės vadovo veikla

1.Fizinis ugdymas (baseinas)

2. Fizinis ugdymas (baseinas)

3. Dailė ir technologijos

4. Dailė ir technologijos

5. Matematika

2B 1. Lietuvių k.

2. Lietuvių  k.

3. Matematika

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

1. Matematika

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5. Pasaulio pažinimas

6. Fizinis ugdymas

1. Lietuvių k.

2. Dorinis ugdymas

3. Šokis

5. Lietuvių k.

6. Pasaulio pažinimas

1. Fizinis ugdymas (baseinas)

2. Fizinis ugdymas (baseinas)

3. Klasės valandėlė

4. Matematika

5. Matematika

1. Muzika

2. Anglų k.

3. Anglų k.

4. Muzika

5. Lietuvių k.

6. Konsultacinė pamoka

  PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
3A 1. Klasės valandėlė

2. Pasaulio pažinimas

3. Pasaulio pažinimas

4. Anglų k.

5. Anglų k.

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Matematika

5. Fizinis ugdymas

6. Konsultacinė pamoka

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Muzika

5. Matematika

1. Dorinis ugdymas

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Fizinis ugdymas

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Dailė ir technologijos

4. Dailė ir technologijos

5. Šokis

3B 1. Lietuvių k

2. Lietuvių k.

3. Fizinis ugdymas

4. Pasaulio pažinimas

5. Konsultacinė

1. Anglų k.

2. Anglų k.

3. Fizinis ugdymas

4. Lietuvių k.

5. Lietuvių k.

6. Muzika

1. Matematika

2. Dailė ir technologijos/IT

3. Dailė ir technologijos/IT

4. Matematika

5. Muzika

1. Matematika

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Dorinis ugdymas

5. Pasaulio pažinimas

1. Šokis

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Klasės valandėlė

4A 1. Anglų k.

2. Anglų k.

3. Matematika

4. Lietuvių kalba

5. Fizinis ugdymas

6. Klasės valandėlė

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Dailė ir techn.

5. Konsultacinė pamoka    

1. Lietuvių kalba

2. Šokis

3. Matematika

4. Dailė ir technologijos

5. Dorinis ugdymas

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Fizinis ugdymas

5. Pasaulio pažinimas

1. Matematika

2. Muzika

3. Muzika

4. Lietuvių kalba

5. Pasaulio pažinimas

4B 1. Muzika

2. Matematika

3. Anglų k.

4. Fizinis ugdymas 5. Pasaulio pažinimas

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio pažinimas

5. Muzika

1. Fizinis ugdymas

2. Matematika

3. Anglų k.

4. Lietuvių k.

5. Lietuvių k.

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

6. Konsultacinė pamoka

1. Matematika

2. Klasės valandėlė

3. Šokis

4. Lietuvių k.

5. Dorinis ugdymas

4E 1. Pasaulio pažinimas

2. Muzika

3. Muzika

4. Matematika

5. Lietuvių k.

6. Fizinis ugdymas

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Klasės valandėlė

5. Konsultacija

 

1. Dorinis ugdymas

2. Dailė ir technologijos

3. Dailė ir technologijos

4. Lietuvių k.

5. Fizinis ugdymas

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Šokis

5. Matematika

 

1. Matematika

2. Lietuvių kl.

3. Pasaulio pažinimas

4. Anglų/Prancūzų kl.

5. Anglų/Prancūzų kl.