Vaiko gerovės komisija

Mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų dėmesiui!

Vadovaujantis 2010 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimu Nr. XI-1232 nuo 2011 m. sausio mėn. mokyklos prevencinio darbo grupė vadinasi mokyklos Vaiko gerovės komisija. Apie kylančias patyčias, smurto, nesaugumo ir kitas problemas, kurias spręsti yra numatyta prevencinio darbo plane, mums galite rašyti elektroniniu paštu vileisiovaikai@gmail.com

Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai,

visais rūpimais mokinio mokymosi motyvacijos, švietimo programų pritaikymo, elgesio ir mokyklos nelankymo problemų, smurto, reketo, kvaišalų vartojimo, teisės pažeidimų klausimais prašome kreiptis į

Vaiko gerovės komisiją (VKG):

Dalija Dragūnienė –  Vaiko gerovės komisijos pirmininkė (dddraguniene@gmail.com)

Rasa Kairienė – Vaiko gerovės komisijos sekretorė (upne@one.lt)

Nariai:

  1. Vilniaus miesto Petro Vileišio progimnazijos veiklos srebėsenos ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja – Ingrida Čiučkytė  (El. p.  ingrida.ciuckyte@vileisis.lt)
  2. Specialioji pedagogė – logopedė Jolanta Gricienė
  3. Socialinė pedagogė – Laura Tubelytė
  4. Psichologė – Beata Višniak-Bakšienė (beata.baksiene@gmail.com)
  5. Pradinių klasių mokytoja – Laima Darulienė
  6. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Jolita Stanionė
  7. Etikos mokytoja – Aurelija Štrimaitienė (strimaitiene.aurelija@gmail.com)
  8. Geografijos mokytoja – Edita Kairienė (kaiedita@gmail.com)
  9. Vilniaus Apskrities VPK III PK Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio nepilnamečių reikalų specialistė Inga Lėlienė.

VGK renkasi kiekvieno mėnesio paskutinį savaitės penktadienį 7.30 val. 106 kabinete:

Vaiko_geroves_komisijos_nuostatai