Vaiko gerovės komisija

Mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų dėmesiui!

Vadovaujantis 2010 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimu Nr. XI-1232 nuo 2011 m. sausio mėn. mokyklos prevencinio darbo grupė vadinasi mokyklos Vaiko gerovės komisija. Apie kylančias patyčias, smurto, nesaugumo ir kitas problemas, kurias spręsti yra numatyta prevencinio darbo plane, mums galite rašyti elektroniniu paštu vileisiovaikai@gmail.com

Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai,

visais rūpimais mokinio mokymosi motyvacijos, švietimo programų pritaikymo, elgesio ir mokyklos nelankymo problemų, smurto, reketo, kvaišalų vartojimo, teisės pažeidimų klausimais prašome kreiptis į

Vaiko gerovės komisiją (VKG):

Pirmininkė Ingrida Čiučkytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorė Danguolė Simaitienė – fizinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

  1. Milda Cicėnaitė – psichologo asistentė;
  2. Dalija Dragūnienė – specialioji pedagogė;
  3. Miglė Gimževskytė – psichologė;
  4. Aistė Keršytė – socialinė pedagogė;
  5. Daiva Vaitekūnaitė – logopedė, specialioji pedagogė;
  6. Eigilė Zaleckienė – socialinė pedagogė;
  7. Rasa Saulienė – vyresn. anglų kalbos mokytoja;
  8. Ugnė Šilingaitė- Kričenienė – vyresn. pradinių klasių mokytoja;
  9. Laura Jakubauskaitė – sveikatos priežiūros specialistė.

VGK renkasi kiekvieno mėnesio trečią savaitės antradienį 14 val. 106 kabinete.

VGK tvarkos aprašas