Vaiko gerovės komisija

Mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų dėmesiui!

Vadovaujantis 2010 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimu Nr. XI-1232 nuo 2011 m. sausio mėn. mokyklos prevencinio darbo grupė vadinasi mokyklos Vaiko gerovės komisija. Apie kylančias patyčias, smurto, nesaugumo ir kitas problemas, kurias spręsti yra numatyta prevencinio darbo plane, mums galite rašyti elektroniniu paštu vileisiovaikai@gmail.com

Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai,

visais rūpimais mokinio mokymosi motyvacijos, švietimo programų pritaikymo, elgesio ir mokyklos nelankymo problemų, smurto, reketo, kvaišalų vartojimo, teisės pažeidimų klausimais prašome kreiptis į

Vaiko gerovės komisiją (VKG):

Pirmininkė Ingrida Čiučkytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorė Danguolė Simaitienė – fizinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

  1. Dalija Dragūnienė – specialioji pedagogė
  2. Daiva Vaitekūnaitė – logopedė, specialioji pedagogė
  3. Aistė Keršytė – socialinė pedagogė
  4. Eigilė Vainoriūtė – socialinė pedagogė
  5. Emilija Dovidaitytė – psichologo asistentė
  6. Rasa Saulienė – anglų kalbos vyresnioji  mokytoja
  7. Laura Jakubauskaitė – sveikatos priežiūros specialistė
  8. Milda Cicėnaitė – psichologo asistentė

VGK renkasi kiekvieno mėnesio trečią savaitės antradienį 14 val. 106 kabinete.

VGK tvarkos aprašas