2021 m. gegužės 5 d. ir 6 d. 15.00–17.00 val. kviečiame į individualius pokalbius su 1–8 kl. mokytojais dalykininkais.

Gerb. tėveliai,

2021 m. gegužės 5 d. ir 6 d. 15.00 – 17.00 val. kviečiame  į individualius pokalbius su 1–8 klasių mokytojais dalykininkais.

Ruošiantis susitikimams su Jūsų vaikus mokančiais mokytojais, kviečiame iš anksto užsiregistruoti, tai galite padaryti nuo balandžio 29 d. 15 val. iki gegužės 4 d. 15 val.

Užsiregistravę pokalbiui su mokytoju turėsite 10 min. Apgalvokite iš anksto, ką norėsite aptarti.

Norėdami užsiregistruoti:

  1. Pasirinkdami mokytoją pasitikslinkite el. dienyne, kokie mokytojai moko Jūsų vaiką, ypač dėmesingi būkite registruodamiesi pas užsienio kalbos specialistus, nes klasės  pogrupius moko skirtingi mokytojai.
  2. Zoom nuorodą atsiųs dalyko mokytojas prieš susirinkimą į el. dienyną.
  3. Registruodamiesi nurodykite vaiko vardą, pavardę ir klasę.
  4. Registruotis pas vieną mokytoją galima tik vieną kartą, pasirinkto laiko keisti nėra galimybės.
  5. Kiti vartotojai Jūsų registracijos duomenų nematys.
  6. Rekomenduojame susirašyti pasirinktų susitikimų laikus, kad galėtumėte sekti, pas kokius mokytojus tam tikru metu turite jungtis.
  7. Labai tikimės jūsų supratingumo – nevėluokite į susitikimus su mokytojais, neuždelskite pokalbio, atminkite, kad po Jūsų susitikimo laukia kiti.
  8. Jeigu nematote mygtukų „Rezervuoti“ paspauskite klaviatūroje klavišus ctrl ir .
Eil. Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas

 

val. klasės
1. Alkauskas Andrius fizika  

(15.00 – 17.00 val.)

7a, 7av, 7m, 7t1, 7t2, 8a1, 8a2, 8e, 8t1, 8t2
informacinės technologijos 6a1, 6a3, 6t2, 6v, 7t1
gamta ir žmogus 6t2, 6v
žmogaus sauga 8t1, 8a2
2. Bareikienė Simona dailė  (15.00 – 17.00 val.) 5a, 5g, 5t1, 5t2, 5t3, 6a1, 6a2, 6a3, 6t1, 6t2, 6v, 7a, 7av, 7m, 7t1, 7t2, 8a1, 8a2, 8e, 8t1, 8t2
3. Baublytė Jurgita tikyba (15.00 – 16.30 val.) 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4e,

5a, 5g, 5t1, 5t2, 5t3, 6a1, 6a2, 6a3, 6t1, 6t2, 6v, 7a, 7av, 7m, 7t1, 7t2, 8a1,  8a2, 8e, 8t1, 8t2

4. Čiučkytė Ingrida biologija (15.00 – 17.00 val.) 7t2, 8e, 8t2
gamta ir žmogus 5a
žmogaus sauga 5a, 8e
5. Glaveckaitė Danutė technologijos  (15.00 – 17.00 val.) 5a, 5g, 5t1, 5t2, 5t3, 6a1, 6a2, 6a3, 6t1, 8a1, 8a2, 8e
6. Guobys Eugenijus technologijos  05 d.

(15.00 – 17.00 val.)

7t1, 8e, 8t1, 8t2
7. Jarienė Raimonda lietuvių k. 06 d. (15.00 – 17.00 val.) 6a1
8. Jasmontienė Gytė Vitalija anglų kalba (15.00 – 17.00 val.) 5t1, 6a1, 6a2, 6a3, 6v, 8e, 8t1, 8t2
9. Joffė Dainius šokis 5 d.

(15.00 – 17.00 val.)

1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4e,

5a, 5g, 5t1, 5t2, 5t3

10. Jončienė Inga kūno kultūra (15.00 – 17.00 val.) 5a, 5g, 5t1, 6a2, 6a3, 6v, 7t1, 7t2, 8a2, 8t1, 8t2
11.  Kairienė Edita geografija 5 d.

(15.00 – 17.00 val.)

6a2, 6t1, 6v, 7a, 7av, 7m, 8a2, 8t1
12.  Kairienė Rasa lietuvių k. (15.00 – 17.00 val.) 7av, 7m, 8e, 8a2
13. Kemzūra Laurynas etika (15.00 – 17.00 val.) 5a, 5g, 5t1, 5t2, 5t3, 6a1, 6a2, 6a3, 6t1, 6t2, 6v, 7a, 7av, 7m, 7t1, 7t2, 8a1, 8a2, 8e, 8t1, 8t2
14. Lebednykienė Inga matematika (15.00 – 17.00 val.) 5a, 5g, 5t1, 6a2, 6a3, 6t1,
informacinės technologijos 7a, 7t2
15. Lekarevičius Juozas

 

technologijos (15.00 – 17.00 val.) 5g, 5t3, 6a1, 6a2, 6a3, 6t1, 6t2, 6v, 7a, 7av, 7m, 7t2, 8a1, 8a2
16. Linkuvienė Laima istorija (15.00 – 17.00 val.) 5t2, 5t3, 6a1, 6a2, 6t1, 7a, 7av, 7m, 8a1, 8a2, 8t1
17. Mackevičienė Renata vokiečių k. (15.00 – 17.00 val.) 5t1, 6a1, 6a2, 6t1, 6v, 7a, 7av, 7m, 7t1, 7t2, 8a1, 8a2, 8e, 8t1, 8t2
18. Malakauskienė Galina matematika (15.00 – 17.00 val.) 5t2, 5t3, 6v, 7a, 7av, 7m, 8t1
19. Niaurienė Edita

 

anglų k. (15.00 – 17.00 val.) 2a, 2b, 3a, 3b,

5a, 6a3, 6t2, 7m, 7t1, 7t2

20. Peseckienė Vitalija

 

geografija (15.00 – 17.00 val.) 6a1, 6a3, 6t2, 7t1, 7t2, 8a1, 8e, 8t2
gamta ir žmogus 5t3
žmogaus sauga 5t3
21. Pūdžiuvelienė Ramunė muzika 05 d.  (15.00 – 17.00 val.) 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4e
22. Rakauskienė Ernesta anglų k. (15.00 – 17.00 val.) 5a, 7av, 7m, 7t1, 7t2, 8a1, 8a2, 8t1
23. Rindzevičienė Laima anglų k. (15.00 – 17.00 val.)  3b, 4a, 4b, 4e,

5g, 6a2, 6t2, 8e, 8t2

24. Saulienė Rasa anglų k. (15.00 – 17.00 val.) 5g, 5t2, 5t3, 6t1, 7a, 7t2, 8t1
25. Simaitienė Danguolė kūno kultūra (15.00 – 17.00 val.) 5t2, 5t3, 6a1, 6t1, 6t2, 7a, 7av, 7m, 8a1, 8e
26. Staskevičienė Vilma technologijos (15.00 – 17.00 val.) 5a, 5t1, 5t2, 6t2, 6v, 7a, 7av, 7m, 7t1, 7t2, 8t1, 8t2
27. Statulevičiūtė Toma matematika (15.00 – 17.00 val.) 6a1, 6t2,  7t1, 7t2, 8a1, 8t2
informacinės technologijos 7av, 7m
28. Stukaitė Jurgita

 

anglų kalba (15.00 – 17.00 val.) 5t2, 6a1, 6v, 7a, 8a1, 8a2, 8e
29. Šalkina Jolanta rusų k. 6 d.

(15.00 – 17.00 val.)

6a1, 6a2, 6a1, 6t2, 7av, 7m, 7t2, 8a2, 8t1, 8t2
30. Šatienė Sandra lietuvių k. (15.00 – 17.00 val.) 5t3, 6t1, 6v, 7t2, 8a1
31. Ščiukaitienė Rasa chemija (15.00 – 17.00 val.)

 

8a1, 8a2, 8e, 8t1, 8t2
gamta ir žmogus 5g, 5t2, 6a2, 6a3,
5g, 5t2,8a1, 8t2
žmogaus sauga
32. Šilingaitė-Kričenienė Ugnė

 

vokiečių k. 5 d. (15.00 – 17.00 val.) 5t3, 6a3, 6t2, 6v, 7av, 7t2, 8t1
33. Šimanska Marta rusų k.  6 d. (15.00 – 17.00 val.) 6a3, 7a, 7t1, 7t2, 8a1, 8a2, 8e, 8t2
34. Šimonytė Ingrida lietuvių k.  (15.00 – 17.00 val.) 5a, 5g, 5t1, 5t2
35. Taučienė Rima lietuvių k. (15.00 – 17.00 val.) 7a, 8t1, 8t2
36. Tautkevičiūtė Patricija muzika 6 d. (15.00 – 17.00 val.) 5a, 5g, 5t1, 5t2, 5t3, 6a1, 6a2, 6a3, 6t1, 6t2, 6v,  7a, 7av, 7m, 7t1, 7t2, 8a1, 8a2, 8e, 8t1, 8t2
37. Tomaševska Ana informacinės technologijos (15.00 – 17.00 val.) 5a, 5g, 5t1, 5t2, 5t3, 6a1, 6a2, 6t1, 7a, 7av, 7m, 7t1, 7t2,
matematika 8a2, 8e
38. Tomaševskij Andžej informacinės technologijos 5 d.

(15.00 – 17.00 val.)

 

5a, 5t2, 5t3, 6a2, 6a3, 6a1, 6a2, 6v, 7av
39. Tūrienė Jurgita anglų k. 5 d.

(15.00 – 17.00 val.)

2a, 2b, 3a, 4a, 4b, 4e
40. Urbutis Džeinaras istorija (15.00 – 17.00 val.) 7t1, 7t2, 8e, 8t2
41. Ustinovič Jolianta informacinės technologijos (15.00 – 17.00 val.) 5g, 5t1, 5t2, 5t3
42. Vaznelė Danguolė biologija

 

6 d.

(15.00 – 17.00 val.)

7a, 7av, 7m, 7t1, 8a1, 8a2, 8t1
gamta ir žmogus 5t1, 6a1, 6t1
žmogaus sauga 5t1
43. Zaveckaitė Ugnė lietuvių k. (15.00 – 17.00 val.) 6a2, 6a3, 6t2, 7av, 7t1
44. Žebialovič Česlava

 

prancūzų k. (15.00 – 17.00 val.) 4e,

5t2, 6a1, 6a2, 6a3, 6t1, 6t2, 6v, 7a1, 7a2, 7e, 7t1, 7t2, 8a1, 8a2, 8e, 8t1, 8t2

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad  5–8 klasių mokinių tėvai (globėjai) gali užsirašyti į mokytojo konsultacijas visus mokslo metus. Mokytojų priėmimo laikus galite matyti el. dienyne, skiltyje Svarbi informacija Mokyklos failai pavadinimu Tėvų konsultavimo laikas.

You may also like...