2024 m. gegužės 9 d. 15.00 – 18.00 val. kviečiame  į individualius pokalbius su 1–8 klasių mokytojais dalykininkais.

2024 m. gegužės 9 d. 15.00 – 18.00 val. kviečiame  į individualius pokalbius su 1–8 klasių mokytojais dalykininkais.

2024 m. gegužės 9 d. 15.00 – 18.00 val. kviečiame  į individualius pokalbius su 1–8 klasių mokytojais dalykininkais.
Ruošiantis susitikimams su Jūsų vaikus mokančiais mokytojais, kviečiame iš anksto užsiregistruoti, tai galite padaryti nuo balandžio 30 d. 15 val. iki gegužės 8 d. 12 val.
Užsiregistravę pokalbiui su mokytoju turėsite 10 min. Apgalvokite iš anksto, ką norėsite aptarti.
Norėdami užsiregistruoti:
Pasirinkdami mokytoją pasitikslinkite el. dienyne, kokie mokytojai moko Jūsų vaiką, ypač dėmesingi būkite registruodamiesi pas užsienio kalbos specialistus, nes klasės  pogrupius moko skirtingi mokytojai.
Paspaudę pateiktą nuorodą galėsite išsirinkti mokytoją ir rezervuoti laiką.
Zoom nuorodą atsiųs dalyko mokytojas prieš susirinkimą į el. dienyną.
Registruodamiesi nurodykite vaiko vardą, pavardę ir klasę.
Registruotis pas vieną mokytoją galima tik vieną kartą, pasirinkto laiko keisti nėra galimybės.
Kiti vartotojai Jūsų registracijos duomenų nematys.
Rekomenduojame susirašyti pasirinktų susitikimų laikus, kad galėtumėte sekti, pas kokius mokytojus tam tikru metu turite jungtis.
Labai tikimės jūsų supratingumo – nevėluokite į susitikimus su mokytojais, neuždelskite pokalbio, atminkite, kad po Jūsų susitikimo laukia kiti.
1–8 klasių mokinių tėvai (globėjai) gali užsirašyti į mokytojo konsultacijas visus mokslo metus. Mokytojų priėmimo laikus galite matyti el. dienyne, skiltyje Svarbi informacija →Mokyklos failai pavadinimu Tėvų konsultavimo laikas.

You may also like...