Mokinių pamokų tvarkaraštis

Pirmadienis
Kl. 1 pamoka 2 pamoka 3 pamoka 4 pamoka 5 pamoka 6 pamoka 7 pamoka
5a1 anglų k matematika  lietuvių k. klasės val. istorija
5av matematika užsienio1

A-V

lietuvių k. šokis pap. užsienio

A-V

klasės val.
5m istorija lietuvių k matematika technologijos
5t1 dorinis ugd matematika lietuvių k. užsienio1

A-P

kūno kultūra
5t2 šokis užsienio1

 A-V

technologijos lietuvių k.  
6a1 lietuvių k. kūno kultūra anglų kl. matematika  
6a2 lietuvių k. kūno kultūra matematika geografija  
6e lietuvių k. kūno kultūra užsienio1

 A-P

klasės val. matematika gamta  
6t1 geografija istorija užsienio1

 A-P

kūno kultūra matematika klasės val. dorinis ugdymas
6t2 užsienio1

A-V

istorija matematika kūno kultūra lietuvių kalba dorinis ugd. pap. matematika
7a1 matematika informatika anglų k.1 lietuvių k. kūno kultūra rusų k.
7h istorija kūno kultūra matematika užsienio1

A-V-P

lietuvių k.  
7m technologijos lietuvių k. užsienio1

A-V-P

matematika  
7t lietuvių k. geografija fizika užsienio1

A-V-P

istorija pap.mat  
8a1 informatika chemija muzika matematika anglų k. kūno kultūra  
8a2 fizika anglų k. geografija  muzika chemija istorija kūno kultūra
8av chemija matematika istorija lietuvių k. v kūno kultūra užsienio1

 A-V

muzika
8e lietuvių k. chemija klasės val fizika informatika užsienio1

P-A-V

8m kūno kultūra dorinis ugdymas istorija geografija informatika chemija užsienio1

P-A

8t lietuvių k. dorinis ugd. chemija Istorija klasės val. užsienio1

P-A