Vilniaus Petro Vileišio progimnazija

Dėkojame

1c, 2b, 3b, 5t3, 6a3, 6t2, 6v, 7t1, 8t2 klasių mokiniams, jų tėveliams, mokytojams, UAB ROTAS (https://www.rotas.lt/), UAB ASSECO LIETUVA  (https://lt.asseco.com/), UAB PATOGU PIRKTI (https://patogupirkti.lt/) padovanojusiems bibliotekai ir jos skaitytojams daug nuostabių knygų.

Projektinė diena „Petrui Vileišiui – 170“

Sausio 25 diena – projektinė diena „Petrui Vileišiui – 170“, skirta Petro Vileišio gimimo sukakčiai paminėti. Tą dieną visų klasių mokiniai pamokų metu atliks įvairias užduotis, susijusias su Petro Vileišio veikla. Virtualioje mokymosi aplinkoje...

Projektas „Medijų raštingumas multiplikatoriams“

Mūsų mokyklos komanda spalio 16 d. – lapkričio 21 d. dalyvavo atsparumo projekte „Medijų raštingumas multiplikatoriams“, kurį vykdė Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija pagal 2015 m. Lietuvos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrų bendrą veiksmų...

Žibintų diena

Lapkričio 11 d. magiška žibintų šviesa suspindo mūsų progimnazijos pradinukų korpuso languose. Tai lyg maži vilties žiburėliai, kad šviesa sugrįš. Tą  dieną mokiniai vaišinosi meduoliais, kaip dosnumo simboliu, žiūrėjo filmuką apie šv. Martyno dienos...

Edukacinė išvyka Į Lietuvos Respublikos Seimą

Saulėtą spalio 12-osios rytą, kai visa Lietuva laukė 2020 metų rinkimų rezultatų, 3 A klasės mokiniai, lydimi mokytojų Onos Baublienės ir Ramunės Pūdžiuvelienės išvyko į Lietuvos Respublikos Seimą. Jau ekskursijos pradžioje visi įsitikino, kad patekti...

Aštuntokų sveikinimai Mokytojams

Spalio 5 dieną aštuntokai, vadovaujami mokytojų Rasos Kairienės, Sandros Šatienės ir Rimos Taučienės per lietuvių kalbos pamokas vykdė projektą „Aštuntokų sveikinimai Mokytojams“. Ant įvairiaspalvių popieriaus klevo formos lapų rašė pasveikinimus, žinutes, rimavo eiles, kūrė...