Category: Projektai

Netradicinės pamokos mieste

Gegužės 14 d. progimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena, kuri kvietė mokinius tyrinėti bendradarbiaujant, pažinti kultūrų įvairovę, patirti Vilnių kaip didelę ir turtingą mokymosi erdvę. 5, 7, 8 klasių mokiniai sekė „Kultūros įvairovių pėdsakais“: penktokai...

Mokomės pažinti savo šalies praeitį

Nuo vasario 13 d. iki kovo 15 d. mūsų progimnazijos  dviejų klasių ketvirtokai dalyvavo projekte ,,Pažink didingą Lietuvos praeitį“. Mokiniai patys rinko medžiagą apie Lietuvos valdovus, to meto istoriją. Surinktą informaciją sistemino naudodami mąstymo...

Merginų technologijų diena 2023

2023 m. gruodžio 13 d. 8-tų klasių mokinės dalyvavo skaitmeninės reklamos pasaulyje lyderės –IT įmonės „Adform Lietuva“– inicijuotame projekte  „Merginų technologijų diena“.  Merginos galėjo iš arčiau susipažinti su darbu technologijų srityje ir sužinoti, koks...

Dalyvaujamojo biudžeto projektas įpusėjo!

Džiaugiamės aktyviais progimnazijos 5–8 klasių mokiniais, kurie, neskaičiuodami savo laiko, drąsiai ėmėsi lyderystės, siūlė ir generavo idėjas, jas detaliai aprašė, apipavidalino. Kviečiame mokyklos bendruomenę susipažinti su komisijos atrinktomis idėjomis, kurių įgyvendinimas visai mokinių bendruomenei...

Integruotų patirtinio ugdymo veiklų įgyvendinimas

Įgyvendindama projektą „Kokybės krepšelis“ progimnazija siekė stiprinti aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymą. Viena iš veiklų šiam uždaviniui įgyvendinti buvo integruotų patirtinio ugdymo veiklų planavimas ir išbandymas. Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu progimnazijoje buvo suplanuota ir įgyvendinta...

Čiurlionio takais

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos ketvirtų klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų Almantės Mankauskienės, Ramunės Pūdžiuvelienės, Laimos Darulienės ir Birutės Petrauskienės dalyvavo ilgalaikiame projekte „Čiurlionio takais“. Projekto metu mokiniai klausėsi M. K. Čiurlionio sukurtos muzikos, jo paveiksluose...

Projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų dienoraštis

 Vilniaus Petro Vileišio progimnazija jau antrus metus dalyvauja Europos Sąjungos fondų finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“ ir įgyvendina suplanuotas veiklas, skirtas stiprinti mokinių socialinį emocinį ugdymą ir aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymą. Visi mūsų mokyklos 5–8...