Antro turo preliminarūs sąrašai mokinių kviečiamų mokytis progimnazijoje nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

ANTRO turo Preliminarūs sąrašai.

Sutarčių pasirašymas

Patvirtinusieji kvietimą mokytis progimnazijoje tėvai (globėjai) mokymo sutartis turi atvykti pasirašyti per 10 darbo dienų nuo kvietimo patvirtinimo.

Būsimų mokinių tėvai (globėjai), atvykę pasirašyti mokymo sutarties, turi turėti vaiko gimimo liudijimą, būsimų penktokų tėvai (globėjai) turi pateikti ir pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą.

Per nurodytą terminą neatvykus pasirašyti sutarties ir neinformavus apie neatvykimą pateisinančias priežastis, nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos progimnazijoje.

You may also like...