Socialinių emocinių ir karjeros ugdymo užsiėmimai

Balandį sėkmingai startavo, o gegužę tęsiami socialinių emocinių ir karjeros ugdymo (SE‘KU) užsiėmimai 1–8 klasėse. Tai mokyklos lygmens geros savijautos programa, kuriuos veda progimnazijos švietimo pagalbos specialistės A. Keršytė, E. Vainoriūtė, E. Dovidaitytė. Šių užsiėmimų metu mokiniai stiprina socialinį sąmoningumą ir tarpusavio santykius bendruomenėje, taip pat savimonę ir savitvardą, yra mokomi atsakingai priimti sprendimus, kalbasi apie jų ateities karjerą.

WordPress Image Gallery Plugin

You may also like...